Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Η Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης για την κρίση και τους διορισμούς ιερέων

Ἡ Ιερά Επαρχιακή Συνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, συνήλθε σήμερα 18 Ιανουαρίου 2011 στο Ηράκλειο σε έκτατη συνεδρία και ανακοίνωσε τα εξης

"Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνεδρίας αυτής, συζητήθηκε το θέμα των συνεχώς αυξανομένων προβλημάτων των κοινωνικά αδύνατων συνανθρώπων μας, των πτωχών, των νέοπτωχων, αλλά και των μεταναστών, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στην Μεγαλόνησο. Ιδιαιτέρως, στη δύσκολη οικονομική σημερινή συγκυρία, διαπιστώθηκεν η ανάγκη μεγαλύτερης δραστηροποίησης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, των Ιερών Μητροπόλεων, των Ενοριών και των Εφημερίων της Εκκλησίας Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους, τους λοιπούς Φορείς, αλλά και με τους έχοντες και κατέχοντες συνανθρώπους μας, προκειμένου να συνεχισθούν και να αυξηθούν οι δραστηριότητες των Κληρικών μας για τη διανομή γευμάτων, φαρμάκων, ρουχισμού και άλλων απαραιτήτων αγαθών, από τα Φιλόπτωχα Ταμεία, τους Φιλανθρωπικούς Οργανισμούς και τα Ιδρύματα της Εκκλησίας Κρήτης.

Η Ιερά Σύνοδος θεωρεί αναγκαία και απαραίτητη εκτός από την λατρευτική και την κοινωνική διακονία των Ιερέων στις Ενορίες των πόλεων και της πολλαπλώς δοκιμαζομένης υπαίθρου της Κρήτης, κατανοεί όμως και την κρισιμότητα των καιρών και τις δυσκολίες, τις οποίες διέρχεται σήμερα η Χώρα μας, λόγω της οικονομικής κρίσεως. Για το λόγον αυτόν, κρίνεται απαραίτητη η παρουσία και η δράση, έστω και μειωμένου αριθμού, Κληρικών για την κάλυψη των υφισταμένων λειτουργικών, ποιμαντικών και φιλανθρωπικών αναγκών της Εκκλησίας Κρήτης, η δε Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να αποστείλει έγγραφο προς τον κ. Ιωάννη Ραγκούση, Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το οποίο κοινοποιεί στους κ.κ. Υφυπουργούς, οι οποίοι κατάγονται από την Κρήτη, και στους κ.κ. Βουλευτές της Μεγαλονήσου, και να παρακαλεί για την στήριξή τους να υπάρχουν οι Κληρικοί, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν.

Με το έγγραφο αυτό ζητεί τον διορισμό του ελάχιστου μειωμένου αριθμού των τριανταπέντε (35) νέων Κληρικών για το έτος 2011, προκειμένου να διακονήσουν τις λειτουργικές, ποιμαντικές και κοινωνικές ανάγκες του Λαού του Θεού, κάτω από τις δύσκολες σημερινές συνθήκες."

Πηγή: CretaLive.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: