Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, χαροποιήσας τούς Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος· βεβαιωθέντων αὐτῶν διά τῆς εὐλογίας, ὅτι σύ εἶ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτής τοῦ κόσμου. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

ΧΙΑΚΟΝ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ (ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ)

Ὑπό τόν γενικό τίτλο "ΧΙΑΚΟΝ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ", στήν παροῦσα σελίδα ἀναρτῶνται ἱερές ἀκολουθίες Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι εἲτε γεννήθηκαν, εἲτε μαρτύρησαν, εἲτε ἐκοιμήθησαν ὁσιακά στήν Χίο, εἲτε πέρασαν ἀπό αὐτήν.  


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  4 Ἀκολουθία Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Ὀνουφρίου. 📜 

  4 Ἀκολουθία Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ.


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

 3 Ἀκολουθία Ἁγίων Σπετσιωτῶν Νεομαρτύρων και αὐταδέλφων Σταματίου, Ἰωάννου καί Νικολάου.

15 Ἀκολουθία Ὁσίου καί θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀνθίμου τοῦ Χίου. 📜 

17 Ἀκολουθία Ἁγίου Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου. 📜

ΜΑΪΟΣ

  1 Ἀκολουθία Ὀσίου πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου τοῦ Χίου. 

14 Ἀκολουθία Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Ἰσιδώρου. 📜


20 Ἀκολουθία Ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν Νικήτα, Ἰωάννου καί Ἰωσήφ.  


24 Ἀκολουθία Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καί Διδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου. 📜 


ΙΟΥΛΙΟΣ


15 Ἀκολουθία εἰς τήν ἑορτήν τῆς εὑρέσεως τῆς Τιμίας Κάρας τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος.  

22 Ἀκολουθία Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης τῆς ἐκ τῆς Νήσου Χίου. 📜 

24 Ἀκολουθία Ἁγίου Νεομάρτυρος Θεοφίλου. 📜 


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

  3 Ἀκολουθία Ἁγίου Νεομάρτυρος Πολυδώρου τοῦ ἐκ Κύπρου. 📜   

  4 Ἀκολουθία Ὁσίου Ἀνθίμου τοῦ Κεφαλλῆνος.   


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

14 Ἀκολουθία Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Χίου. 📜 

14 Ἀκολουθία θαύματος Ἁγίας Παρασκευῆς. 📜

20 Ἀκολουθία Ὁσίας μητρὀς ἡμῶν Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος. 📜 

31 Ἀκολουθία Ἁγίου Νεομάρτυρος Νικολάου τοῦ Χίου. 📜 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ


  3 Ἀκολουθία Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἀγγελῆ. 📜 

28 Ἀκολουθία Ὁσίου Νήφωνος Κοινοβιάρχου τοῦ Χίου. 

--------------------------------------------------------------------

Η σελίδα βρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: