Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

Το τροπάριο της Κασσιανής και ο Κωστής Παλαμάς

Του Κώστα Δ. Παπαδημητρίου

Από τον βυζαντινό χρονογράφο Συμεών Μάγιστρο (990μ.Χ) μαθαίνουμε ότι η Ευφροσύνη, μητέρα του νεκρού αυτοκράτορα Θεόφιλου και κόρη του Κων/νου του ΣΤ`, στην προσπάθειά της να παντρέψη το γιο της, το έτος 830μ.Χ, διοργάνωσε στην μεγαλόπρεπη αίθουσα Τρικλίνιο των ανακτόρων της Κωνσταντινούπολης, μεγάλη σύναξη από τις πιο όμορφες κοπέλες της Αυτοκρατορίας. Η προσέλευση υπήρξε μεγάλη από «καλλίστας παρθένους». Κι όταν παρατάχθηκαν στη σειρά, καθισμένες πάνω σε πολυτελή ανάκλιντρα, ο αυτοκράτορας Θεόφιλος περιήλθε μπροστά τους να διαλέξη την μέλλουσα σύζυγό του και αυτοκράτειρα, δίνοντας σε όποια διάλεγε ένα χρυσό μήλο.

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010

Αναφορά στο περιεχόμενο και τα νοήματα της Μεγάλης Τρίτης

 "Τη Αγια και Μεγάλη Τρίτη της των δέκα Παρθένων παραβολής, της εκ του ιερού Ευαγγελίου μνείαν ποιούμεθα” αναφέρει το ιερό συναξάρι της δεύτερης ημέρας της Μ. Εβδομάδος. Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας καθόρισαν την ημέρα αυτή ως βοηθητικό στοιχείο να θυμούμαστε την εξαίσια παραβολή των δέκα Παρθένων. Κι αυτό διότι όπως θα δούμε στη συνέχεια η παραβολή αυτή του Κυρίου μας έχει τεράστια σημασία για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ολόκληρη δε η υμνολογία της ημέρας είναι εμπνευσμένη από την παραβολή αυτή καθώς και από την παραβολή των ταλάντων.


Την παραβολή των δέκα Παρθένων διασώζει ο ευαγγελιστής Ματθαίος στο 25ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Με την ευκαιρία μιας καταπληκτικής εσχατολογικής ομιλίας Του ο Κύριος είπε και την εξής παραβολή. Η Βασιλεία των ουρανών μοιάζει με δέκα παρθένες οι οποίες αφού πήραν μαζί τους τα λυχνάρια τους πήγαν να υποδεχθούν τον νυμφίο. Πέντε από αυτές ήταν σώφρονες και φρόντισαν να έχουν μαζί τους απόθεμα λαδιού για τα λυχνάρια τους, ενώ οι άλλες πέντε ήταν ανόητες και δεν φρόντισαν να έχουν μαζί τους το αναγκαίο απόθεμα λαδιού. 


Κυριακή 28 Μαρτίου 2010

Απόσπασμα ομιλίας Αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού στην ξηρανθείσα συκή

1. Μέ ὠθεῖ νά μιλήσω ὁ ἐνυπόστατος Λόγος τοῦ Θεοῦ. Αὐτός πού δέν ἀπομακρύνθηκε ἀπό τούς πατρικούς κόλπους καί κυοφορήθηκε ἀπερίγραπτα στά σπλάχνα τῆς Παρθένου. Αὐτός πού ἔγινε γιά μένα ὅ,τι ἐγώ εἶμαι, Αὐτός πού εἶναι ἀπαθής ὡς πρός τήν θεότητά Του καί περιβλήθηκε ὡστόσο ὁμοιοπαθές μέ ἐμένα σῶμα. Αὐτός πού στόν οὐρανό ἐποχεῖται πάνω στά χερουβικά ἅρματα καί πάνω στή γῆ καβαλικεύει σέ γαϊδουράκι (πρβλ. Ματθ. 11, 7-9). Ὁ βασιλιάς τῆς δόξας, Αὐτός πού μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό Πνεῦμα εὐφημεῖται ἀπό τά Σεραφίμ ὡς ἅγιος καί δέχεται τά ψελλίσματα τῶν παιδιῶν ἀπό τήν ἄκακη γλώσσα τους. Αὐτός πού εἶναι Θεός καί ἔχει τή μορφή δούλου καί πού ἔλαβε τή μορφή τοῦ δούλου. Αὐτός πού εἶναι ἄυλος καί ἀόρατος Θεός καί δέχτηκε νά λάβει ὁρατό καί ψηλαφητό σῶμα. Αὐτός πού βάδισε ἀκούσια στό πάθος, γιά νά μοῦ χαρίσει τήν ἀπάθεια. Αὐτός ὁ Ὁποῖος βλέποντας τόν ἄνθρωπο, πού ἔπλασε σύμφωνα μέ τήν εἰκόνα Του καί τήν ὁμοίωσή Του, τό πλάσμα τῶν χεριῶν Του, νά ἔχει δελεαστεῖ ἀπό τήν ἀπάτη τοῦ φιδιοῦ, ἐκεῖνον νά ἔχει πέσει στήν παράβαση τῆς ἐντολῆς Του καί νά ἔχει γίνει ὑποχείριος τῆς φθορᾶς καί ὑπόλογος θανάτου, δέν ἄντεξε. Ὁ γεμάτος συμπάθεια δέν μπόρεσε νά ὑπομείνει τή στέρηση ἐκείνου πού ποθοῦσε, ἀλλά τόν κάλεσε μέ πολλούς τρόπους σέ ἐπιστροφή καί μετάνοια, ἀφοῦ τόν παίδεψε σάν ἀχάριστο δοῦλο, σάν ἄμυαλο καί νήπιο γιό"πολυμερῶς καί πολυτρόπως" καί ἀφοῦ μηχανεύτηκε κάθε μέσο, γιά ν᾽ ἀποτινάξει τή δουλεία πού τόν τυραννοῦσε καί ἔτσι νά ἐπανέλθει στόν Πλάστη του. Ὅμως ἦταν ἀδύνατη ἡ ἐπιστροφή του, ἀφοῦ μιά γιά πάντα εἶχε καταδουλωθεῖ στήν ἁμαρτία καί εἶχε συζευχθεῖ θεληματικά μέ τήν ἐπιθυμία τῶν γήινων. Γι᾽ αὐτό ὁ ὑπεράγαθος Κύριος ἀναλαμβάνει τή φύση μας, ἐπειδή εἶδε ὅτι αὐτή εἶχε ἐξασθενήσει.

Σάββατο 27 Μαρτίου 2010

Ὁμιλία εἰς τά Βαΐα Ἐπιφανίου Ἐπισκόπου Κύπρου

Χαῖρε μέ ἀσυγκράτητη χαρά, θυγατέρα τῆς Σιών. Ἀπόλαυσε βαθιά χαρά καί ἀναγάλλιασε, ὁλόκληρη τοῦ Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησία. Ἔρχεται πάλι σέ σένα ὁ Βασιλιάς. Ὁ νυμφίος σου ἔρχεται καθισμένος στό πουλάρι, ὅπως σέ θρόνο. Ἄς βγοῦμε νά Τόν προϋπαντήσουμε. Ἄς βιαστοῦμε νά δοῦμε τή δόξα Του. Ἄς προλάβωμε νά τιμήσωμε τόν ἐρχομό Του μέ χαρά. Ἄλλη μιά φορά σωτηρία στόν κόσμο, πάλι ὁ Θεός ἔρχεται γιά νά σταυρωθῆ. Ὁ Βασιλιάς τῆς Σιών, ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν, ξαναέρχεται σ᾽ αὐτήν καί χαρίζει πάλι τή σωτηρία στόν κόσμο. Τό φῶς ἄλλη μιά φορά μᾶς ἐπισκέπτεται καί ἡ πλάνη διαλύεται, ἡ ἀλήθεια λουλουδίζει, χορεύει ἡ Ἐκκλησία καί χηρεύει ἡ Συναγωγή. Πάλι ντροπιάζονται οἱ δαίμονες, σκορπίζει ἡ κατάρα, καί πάλι ταράζονται οἱ Ἑβραῖοι, συντρίβεται ὁ δράκοντας, χαίρονται τά Ἔθνη καί ἡ Σιών στολίζεται. Ἔρχεται ὁ Χριστός καθισμένος στό πουλάρι, ὅπως σέ θρόνο. Ἀναγαλλιάστε οὐρανοί. Ὑμνῆστε Ἄγγελοι. Εὐφρανθῆτε τά βουνά. Σκιρτῆστε λόφοι. Παφλάστε ποταμοί. Ὁ λαός τῆς Σιών χορέψετε, οἱ Ἐκκλησίες χαρῆτε. Ψάλλετε Ἱερεῖς, προφῆτες ἐλᾶτε πρῶτοι, εὐαγγελιστῆτε μαθηταί, ὑποδεχθῆτε λαοί.

Οι αποφάσεις της έκτακτης Συνόδου της Ιεραρχίας (26.03.10)

Συνήλθε σήμερα Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010, σε μόνη έκτακτη Συνεδρία η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στην Αίθουσα Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.
Προ της Συνεδρίας ετελέσθη Αρχιερατική Ακολουθία των Προηγιασμένων Δώρων στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, ιερουργούντος του νεωτέρου τη τάξει Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολυανής και Κιλκισίου κ. Εμμανουήλ.

Περί την 10η πρωινή, στη μεγάλη Αίθουσα των Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου, εψάλη η Ακολουθία για την έναρξη των εργασιών της Ιεράς Συνόδου. Αναγνωσθέντος του Καταλόγου των συμμετεχόντων Ιεραρχών, διεπιστώθη η απουσία των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών : α) Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Δαμασκηνού, β) Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου κ. Τίτου, γ) Ιωαννίνων κ. Θεοκλήτου, δ) Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδωνος, ε) Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου, στ) Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Νικοδήμου, ζ) Αργολίδος κ. Ιακώβου, η) Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ. Δημητρίου, θ) Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου, ι) Θήρας, Αμοργού και Νήσων κ. Επιφανίου, ια) Ζιχνών και Νευροκοπίου κ. Ιεροθέου, ιβ) Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου και ιγ) Παροναξίας κ. Καλλινίκου, οι οποίοι απουσίασαν ητιολογημένα. 

Η Εισήγηση Μακαριωτάτου προς την Ιεραρχία (26.03.2010)

Σεβασμιώτατοι, Άγιοι Αδελφοί, 

Στις 18 Μαρτίου 2010 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» 

Θα αναφερθώ σ’ αυτό με απλουστευμένο τρόπο : 

Α .
Φόρος Εισοδήματος

α. Πρότασις : Υπάγονται στο φόρο εισοδήματος τα μισθώματα στην πηγή τους, δηλαδή τα ακαθάριστα με συντελεστή 20%. 

β. Τι ίσχυε μέχρι σήμερα ;

Τα εκκλησιαστικά μισθώματα των νομικών προσώπων κατά το έτος 2004 φορολογούνταν με συντελεστή 10%. Κατά την χρήσιν του έτους 2005 μειώθηκε σε 7%, κατά την χρήσιν του έτους 2006 μειώθηκε σε 4% και ακολούθως καταργήθηκε. 

γ. Πρότασις της Δ.Ι.Σ. (23.3.2010)

Ο φόρος να επιβάλλεται στα καθαρά έσοδα από τα μισθώματα, ώστε να εκπίπτουν από το ακαθάριστο όλες οι λειτουργικές και άλλες δαπάνες του κάθε εκκλησιαστικού νομικού προσώπου. 

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010

Ανάλυση της θεολογίας της εικόνας του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του πρωτοπρεσβύτερου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, στα πλαίσια των μαθημάτων Αγιογραφίας των Αγίων Εικόνων της Ορθοδοξίας μας, που έγινε την Παρασκευή, 18-11-2005. 
Να συνεχίσουμε τη θεολογία της εικόνας, αναλύοντας την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Το γεγονός του Ευαγγελισμού περιγράφεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, όπου ο ευαγγελιστής Λουκάς περιγράφει πολλά γεγονότα που έχουν σχέση με την Θεοτόκο και δη με τη γέννηση του Χριστού. Τη γέννηση του Χριστού την περιγράφει και ο ευαγγελιστής Ματθαίος, αλλά λεπτομέρειες που αφορούν τα γεγονότα αυτά, περιγράφει ο ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος γνώρισε την Παναγία κι έμαθε τα γεγονότα, όπως για παράδειγμα του Ευαγγελισμού, κατευθείαν από την Παναγία.

Τρίτη 23 Μαρτίου 2010

Έκτακτη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου την Παρασκευή για το φορολογικό νομοσχέδιο

Πέμπτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Μάρτιο

Συνήλθε σήμερα Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010, στην πέμπτη Συνεδρία Της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κατά την σημερινή Συνεδρία ο Μακαριώτατος Πρόεδρος ενημέρωσε λεπτομερώς τα Μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, σχετικά με την φορολόγηση η οποία πρόκειται να επιβληθεί στα Νομικά Εκκλησιαστικά Πρόσωπα και τα Ιδρύματα της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η «ΑΠΟΛΟΓΙΑ» ΜΟΥ Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου

Δεν με ενδιαφέρει να αποστομώσω όσους με κατηγόρησαν για λαϊκισμό, κρίνοντας έτσι την απόφασή μου να αποποιηθώ τον μισθό μου, αλλά οφείλω να εξηγηθώ στους αδερφούς μου που φαντάστηκαν ότι διάλεξα τον τρόπο αυτό, προκειμένου να διακριθώ από εκείνους με την αλαζονεία της πτωχείας.

Η πράξη αποτελεί κραυγή αγωνίας μου σε μια κοινωνία που μας έριξε πλέον στο βούρκο της απαξίωσης. Εννοώ την ορθόδοξη ελληνική κοινωνία που δεν μας εκτιμά πια. Συγκεκριμένα, δεν εκτιμά τους επισκόπους, όχι τον «απλό παπά», όπως λέγεται και ξαναλέγεται.

Δεν το καταλαβαίνουμε ότι το ειδικό μας βάρος έχασε την πυκνότητά του; Θα τολμούσαμε να ρωτήσουμε, τι σημαίνει για τον Έλληνα του σήμερα, ο επίσκοπος ως πνευματικός θεσμός;

Δεν αισθανόμαστε ότι το πέρασμά μας αφήνει πίσω μας ένα συγκαταβατικό μειδίαμα; Είμαστε, όπως έλεγε ο Κλεμανσώ, σαν τον προστάτη ή σαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όταν είναι ήσυχοι, κανείς δεν ασχολείται μ’ αυτούς, όταν αρχίσουν να δημιουργούν προβλήματα, επιβάλλεται η αφαίρεσή τους.Δεν βιώνουμε ότι οι χριστιανοί μας έρχονται στα γραφεία μας μόνο για διορισμούς ή μεταθέσεις; Συγγνώμη! έρχονται και για οικονομικά βοηθήματα, αφού είμαστε κάτοχοι αμύθητης περιουσίας! Κι όταν φύγουν από μας, επισκέπτονται χαρισματικούς φορείς για τα πνευματικά τους θέματα.

Σάββατο 20 Μαρτίου 2010

Ανησυχία ΙΣΚΕ για το μέλλον της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

Ανακοινωθέν ΙΣΚΕ
Τo Διοικητικόν Συμβούλιον του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.),αφού ενημερώθηκε υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου διά τήν προβληματικήν κατάστασιν εις τήν οποίαν έχουν περιέλθει τά Εκκλησιαστικά Σχολεία, καί τόν κίνδυνο καταργήσεως ορισμένων εξ αυτών, αποφάσισε καί απέστειλε σχετικό έγγραφο προς τήν αρμόδιαν Υπουργόν Παιδείας διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων κ. Άννα Διαμαντοπούλου, διά του οποίου εκφράζει την έντονην αντίθεσή του με τήν κατάργησιν έστω καί ενός μόνο Εκκλησιαστικού Σχολείου, ζητώντας παράλληλα διά τήν βιωσιμότητα των ως άνω Εκκλησιαστικών Σχολείων τήν άμεση, εί δυνατόν από τό προσεχές σχολικόν έτος, επαναφορά της Δ΄ Τάξεως των Εκκλησιαστικών Λυκείων καθώς επίσης και την υπαγωγή των οικοτροφείων στό Ελληνικό Δημόσιο.

Σε μία εποχή τεχνολογικά ταχύτατα αναπτυσσόμενη, δέν είναι δυνατόν νά μήν υπάρχει Σχολείο Επιμόρφωσις διά τά στελέχη της Εκκλησίας, όταν οι σημερινές ανάγκες καθιστούν επιτακτική τήν επιμόρφωση και του κληρικού του πλέον απομακρισμένου χωριού.

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010

Ο Ακάθιστος Ύμνος

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ
Στην επίσημη λειτουργική γλώσσα η ακολουθία αυτή ονομάζεται «Ακάθιστος Ύμνος» ή μονολεκτικά «Ακάθιστος» από την ορθία στάση, που τηρούσαν οι πιστοί καθ’ όλη τη διάρκεια της ψαλμωδίας της. Έτσι και με τα λόγια και με τη στάση του σώματος εκφράζεται η τιμή, η ιδιαίτερη ευλάβεια, η ευχαριστία προς εκείνη, προς την οποία απευθύνουμε τους χαιρετισμούς μας.

Είναι δε η ακολουθία αυτή στη σημερινή λειτουργική μας πράξη εντεταγμένη στο λειτουργικό πλαίσιο της ακολουθίας του μικρού αποδείπνου, όπως ακριβώς τελέσθηκε απόψε. Έτσι γίνεται κάθε Παρασκευή στις τέσσερις πρώτες εβδομάδες των Νηστειών, ακόμα και την Παρασκευή της Ε' Εβδομάδος, που μετά την τμηματική στις τέσσερις πρώτες εβδομάδες ψαλμωδία του, ανακεφαλαιώνεται ολόκληρος ο ύμνος. Στα μοναστήρια, αλλά και στη σημερινή ενοριακή πράξη και παλαιότερα κατά τα διάφορα Τυπικά, έχουμε και αλλά λειτουργικά πλαίσια για την ψαλμωδία του ύμνου: την ακολουθία του όρθρου, του εσπερινού, της παννυχίδος ή μιας ιδιόρρυθμης Θεομητορικής Κωνσταντινουπολιτικής ακολουθίας, την «πρεσβεία». Σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις σ’ ένα ορισμένο σημείο της κοινής ακολουθίας γίνεται μια παρεμβολή. Ψάλλεται ο κανών της Θεοτόκου και ολόκληρο ή τμηματικά το κοντάκιο και οι οίκοι του Ακάθιστου.

Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010

Το Δ. Σ. του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος στον Αρχιεπίσκοπο

Ανακοινωθέν Ιερού Συνδέσμου Κληρικών
Σε πολύ θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δ.Σ. του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον την Τρίτη 16 Μαρτίου τρέχοντος έτους στο γραφείο του στην Αρχιεπισκοπή.
Ο Αρχιεπίσκοπος άκουσε με προσοχή τα αιτήματα των ιερέων και υποσχέθηκε να βοηθήσει στην υλοποίηση των αφού πρώτα μελετήσει το κατατεθέν υπόμνημα.

Μερικά από τα θέματα του υπομνήματος είναι τα εξής:

- Να ανέβει το μορφωτικό επίπεδο όλων των Κληρικών. Βέβαια, η ευλάβεια και η ευσέβεια δεν διαπιστεύονται με περγαμηνές και διδακτορικά. Όμως οι εποχές απαιτούν ώστε ο ιερέας ακόμα και στο πιο μικρό και απομακρυσμένο χωριό να είναι γνώστης της σύγχρονης πραγματικότητας με ό,τι αυτή περιλαμβάνει.

-Να ενημερωθούν οι Ιερές Μητροπόλεις για την ανάγκη υπάρξεως τοπικών Ιερών Συνδέσμων Κληρικών για ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις τους με την πολιτεία και την αγαστή συνεργασία με τις Ιερές Μητροπόλεις στις οποίες ανήκουν.

Τετάρτη 17 Μαρτίου 2010

Η Επιμορφωτική Ημερίδα των Θεολόγων της Χίου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 

Το Σάββατο 13 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Καλλιμασιάς επιμορφωτική ημερίδα των Θεολόγων του νησιού. Η Ημερίδα διοργανώθηκε μετά από πρόσκληση του Σχολικού Συμβούλου Θεολόγων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Ανδρέα Αργυρόπουλου, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και την Ένωση Θεολόγων του νησιού. 

Τρίτη 16 Μαρτίου 2010

Σοκ από τα μέτρα φορολόγησης της Εκκλησίας

Σοκ προκαλούν στα στελέχη της Εκκλησίας τα σχέδια της Κυβέρνησης για την φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συγκάλεσε ήδη, έκτακτη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη με την συμμετοχή ειδικών προκειμένου να αξιολογήσουν τα μέτρα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα βασικά σημεία του φορολογικού νομοσχεδίου που κατέθεσε σήμερα η Κυβέρνηση στην αρμόδια διαρκή Επιτροπή της Βουλής προς διαβούλευση η ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας θα φορολογείται πλέον όπως και των άλλων ΝΠΔΔ κοινωφελούς σκοπού. Συγκεκριμένα θα φορολογούνται με συντελεστή 20% τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της Εκκλησίας και των Ιερών Μονών ενώ θα φορολογούνται με συντελεστή 5% οι δωρεές ακινήτων και με 10% οι δωρεές μετρητών.

Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Θεολογίας


Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 26/04/2010

Η Ακαδημία Αθηνών, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 543/2.2.2010 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία ή Ιταλία) σε πτυχιούχο Θεολογικής ή Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον κλάδο της Θεολογίας, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Οι όροι απονομής της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:

Κυριακή 14 Μαρτίου 2010

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΠΛΑΝΑΣ (1851 – 1932) Ο εκ της νήσου Νάξου απλοϊκός, ταπεινός και ασκητικός άγιος ιερέας της Αθήνας

Στην υλιστική και τεχνοκρατική κοινωνία του 20ού αιώνα έζησαν με τη χάρη του Θεού και διακρίθηκαν για τις πνευματικές τους αρετές αγιασμένες μορφές, οι οποίες αποτελούν τους φωτεινούς σηματοδότες για κάθε άνθρωπο, που αναζητά να ανακαλύψει την αγιότητα και την αρετή. Μία τέτοια μορφή έζησε και στην περιώνυμη πόλη των Αθηνών με την ανεκτίμητη πολιτιστική της κληρονομιά και την ένδοξη εκκλησιαστική της ιστορία, η οποία δεν εξαντλείται κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες με την παρουσία επιφανών ιεραρχών, όπως οι Άγιοι Ιερόθεος και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και σοφών απολογητών, όπως ο Άγιος Αριστείδης ο φιλόσοφος ή και με τη δράση γενναίων αγωνιστών της πίστεως κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, όπως η Αγία Φιλοθέη και ο Άγιος Μιχαήλ ο Πακνανάς. 

Σάββατο 13 Μαρτίου 2010

Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης

Η μορφή και η διδασκαλία του αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου επηρέασε σε μεγάλο βαθμό όλη την ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μπορεί κανείς να ισχυρισθή ότι ο άγιος Ιωάννης αφ’ ενός μεν εξέφρασε την παράδοση που βρήκε στην εποχή του και που ο ίδιος έζησε μέσα σε μεγάλη άσκηση, αφ’ ετέρου δε επηρέασε την μεταγενέστερη μοναχική πολιτεία. Αυτό δεν είναι άσχετο από το γεγονός ότι η Εκκλησία καθιέρωσε να εορτάζεται η μνήμη του την Μ. Τεσσαρακοστή, και μάλιστα την Δ’ Κυριακή των Νηστειών, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί πρότυπο κάθε μοναχού, αλλά και κάθε Χριστιανού στην πορεία προς την κατά Χάριν θέωσή του.

Τον βίο του οσίου Ιωάννου συνέγραψε ο μοναχός Δανιήλ, αδελφός της Ιεράς Μονής Ραϊθού, που είναι και σύγχρονος του οσίου Ιωάννου, γι’ αυτό και ο βίος του είναι αυθεντικός. Σ’ αυτόν βλέπουμε και ποιά ήταν η επίδραση της μορφής του στους συνασκητάς του.

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010

Αποφάσεις των 4 συνεδριών της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Μάρτιο

Πρώτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ για το μήνα Μάρτιο 

Συνήλθε σήμερα Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010, στην πρώτη Συνεδρία Της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Κατά την σημερινή Συνεδρία :
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως.
Ανεγνώσθη το από 23ης Φεβρουαρίου 2010 Γράμμα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, με το οποίο εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Εκκλησία της Ελλάδος, για την συμπαράσταση της Εκκλησίας μας για τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ομογένεια της Κωνσταντινουπόλεως.
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενέκρινε :
– Τον Συμπληρωματικό Προκαταρκτικό Πινακα Κληρικών Υποψηφίων για την εγγραφή τους στον Κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλογίμων.
– Τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Αγίου Αθανασίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών.
– Τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ιεράς Ανδρώας Κοινοβιακής Μονής Γενεσίου Θεοτόκου Αιμυαλών Δημητσάνης της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Ο ΕΝ ΧΙΩ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ

Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε και προσφέρθηκε από το Σύλλογο Φίλων Ιερού Ναού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "Παναγία η Βοήθεια" στον Ιερό Παρθενώνα της Χίου.
Πρόκειται για μια καλαίσθητη επετειακή έκδοση 96 σελίδων με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Μία πρόγευση του βιβλίου δίνουν τα περιεχόμενα:

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010

Επιμορφωτική Ημερίδα Θεολόγων στο Γυμνάσιο Καλλιμασιάς Χίου

O Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και την Ένωση Θεολόγων Χίου διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα, τo Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010, και ώρα 09:30, στο Γυμνάσιο Καλλιμασιάς, με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Η ιστορία της Ιεράς Μονής των Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου της Χίου - Β' έκδοση

Από τον περασμένο Οκτώβριο εξαντλήθηκε η πρώτη έκδοση του βιβλίου του Θεολόγου καθηγητή κ. Κώστα Γ. Καρατζά "Η ιστορία της Ιεράς Μονής των Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου της Χίου".
Τον Ιανουάριο του 2010 κυκλοφόρησε η β' έκδοση του βιβλίου, που είναι βελτιωμένη και επαυξημένη.
Και την δεύτερη αυτή έκδοση επιμελήθηκαν οι εκδόσεις "ΑΛΦΑ ΠΙ".

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2010

Η από 22/2/2010 επιστολή του Συνδέσμου προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών Χίου συνεπές στα όσα δήλωσε στο δελτίο τύπου της 4/2/2010 δίνει στη δημοσιότητα την από 22/2/2010 επιστολή του προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, που κοινοποιήθηκε και προς τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος, σε αντίθεση με την ακολουθούμενη πρακτική της Ιεράς Μητροπόλεως, που την μεν από 11/9/2009 απαντητική επιστολή του Μακαριωτάτου προς τον Μητροπολίτη μας, διέρρευσε στον τύπο μία ημέρα μετά τη συνέντευξη τύπου του Δ. Σ. του Συνδέσμου (4/2/2010), την δε επιστολή του Σεβασμιωτάτου προς τον Αρχιεπίσκοπο τηρεί ακόμα ως επτασφράγιστο μυστικό.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 Χίος, 22 Φεβρουαρίου 2010 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
822 00 ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ
Αρ. Πρωτ.: 7 

Τηλ. Προέδρου: 6972713106
Φαξ: 2271052000
Email: synklch@gmail.com  
Ιστολόγιο: syndesmosklchi.blogspot.com

Προς: Προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κύριον Ιερώνυμον
Εις Αθήνας

Κοινοποίηση: Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος 


Μακαριώτατε,

Στον τοπικό τύπο της Χίου (συνημμένα 1,2) δημοσιεύτηκε απαντητική επιστολή Σας με ημερομηνία 11/9/2009 προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, η οποία εστάλη στα Μ. Μ. Ε στις 4/2/2010, δια της οποίας επιστολής συνιστάται η υπακοή στον επίσκοπό μας και παρατίθεται χωρίο του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου.

Η ως άνω επιστολή είναι αποτέλεσμα μιας επιστολής που εστάλη από το Μητροπολίτη μας προς Εσάς, το περιεχόμενο της οποίας κανείς δεν γνωρίζει.

Σάββατο 6 Μαρτίου 2010

π. Ἰουστίνου Πόποβιτς Ομιλία στην Γ' Κυριακή των Νηστειών

«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθήτω μοι» (Μάρκ. η΄ 34).

Αἴροντες τόν σταυρό, εὐαρεστοῦμε τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, Τόν ἀκολουθοῦμε. Ἄν ἀκολουθοῦμε τόν ἑαυτό μας, δέν μποροῦμε νά ἀκολουθοῦμε Ἐκεῖνον. Ὅποιος δέν ἀπαρνηθῇ τόν ἑαυτό του, δέν μπορεῖ νά Μέ ἀκολουθήσῃ (Ματθ. ι΄ 38).

Ἄν ἀκολουθήσῃς τόν δικό σου νοῦ καί ὄχι τόν νοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἄν ἀκολουθήσῃς τό θέλημά σου καί ὄχι τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἀναφέρεται στό ἅγιο Εὐαγγέλιο, ἡ ψυχή σου δέν εἶναι καθαρή, δέν εἶναι ἁγιασμένη, εἶναι χαμένη στήν ζούγκλα τῶν ψυχοφθόρων καί φρικτῶν πλανῶν. Διότι ἡ ἁμαρτία, τό κακό, κατόρθωσε νά χτίσῃ μέσα μας, δίπλα σέ ἐκείνη τήν θεοειδῆ ψυχή πού ἐλάβαμε ἀπό τόν Θεό, τήν δική της ψυχή. Ἄν ἡ ἁμαρτία μᾶς γίνῃ ἕξις, δημιουργεῖ μέσα μας τήν δική της ψυχή. Ἄν πράττομε τήν ἁμαρτία, ἐκείνη σταδιακά μορφώνεται στήν ψυχή μας. Κοντά σέ ἐκείνη τήν θεοειδῆ ψυχή, τήν ὁποία ὁ Θεός σοῦ ἔδωσε, ἐσύ φέρνεις ἕναν ξένο, ὁ ὁποῖος σέ αἰχμαλωτίζει. Αὐτός διαφεντεύει, ἐνῶ ὅ,τι θεϊκό εἶναι μέσα σου εἶναι σάν κοιμισμένο, σάν μουδιασμένο. Τό ἀπέρριψες, καί ἐκεῖνο δέν ζῆ μέσα σου, πεθαίνει.

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2010

Γ.Σ. ΙΣΚΕ 2010 - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΡΗ ΛΕΚΤΟΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ

Η εισήγηση του Λέκτορος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κου Γεωργίου Στείρη, που παρουσιάστηκε από τον διδάσκοντα της ίδιας σχολής δόκτορα Σωτήριο Φουρνάρο, με θέμα "Ηθικά προβλήματα που προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης, ιδίως στον τομέα της Βιοηθικής", στην Γ. Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε. στις 25/2/21010.

Ο θεολογικός και ο φιλοσοφικός στοχασμός είναι δραστηριότητες που προσιδιάζουν ως προς το αντικείμενό τους. Επιπροσθέτως και οι δύο είναι απαλλαγμένοι από τους φραγμούς που θέτουν τα πάθη. Ωστόσο ο φιλόσοφος εργάζεται με τη συνδρομή του γενικού φωτός της γνώσης και βασίζεται αποκλειστικά στο λόγο, από τον οποίο αντλεί και όλες τις αποδείξεις, ενώ ο θεολόγος βασίζεται στο υπερβατικό φως της πίστης, μέσα από το οποίο δέχεται τα δόγματα που του αποκαλύπτονται. Επιπλέον, ο θεολογικός στοχασμός οριοθετεί ως έσχατο σκοπό του την ενατένιση του Θεού στην επουράνια ζωή, ενώ ο φιλοσοφικός την ενατένιση που επιτυγχάνεται σε αυτή τη ζωή. Επομένως για το θεολόγο η τέλεια και απόλυτη ευδαιμονία δεν επιτυγχάνεται σε αυτήν τη ζωή, αλλά στη μετά θάνατον. Οπωσδήποτε η ενατένιση του θείου και κατ΄ επέκταση η ευδαιμονία που ταυτίζεται με αυτή, ξεκινά από τη φυσική ζωή, ωστόσο ολοκληρώνεται στην επουράνια. Φιλοσοφία και θεολογία δεν ταυτίζονται, αποτελούν αυτόνομες επιστήμες, χωρίς η φιλοσοφία να είναι υπηρετική της θεολογίας. 

Δευτέρα 1 Μαρτίου 2010

Η Γενική Συνέλευση του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (25/2/2010)

ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
(Ι.Σ.Κ.Ε.) 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.) πού πραγματοποιήθηκε την 25ην Φεβρουαρίου 2010 στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών. 

Μετά την εναρκτήριο προσευχή καί αφού διαπιστώθηκε η προβλεπομένη υπό του Καταστατικού απαρτία, ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Κ.Ε., Πρωτ/ρος Γεώργιος Σελλής εις τον χαιρετισμό πού απηύθηνε πρός τα μέλη του Ιερού Συνδέσμου, εξέφρασε την ικανοποίησή του γιά το γεγονός εγγραφής νέων μελών πρός το Ι.Σ.Κ.Ε., επαναλαμβάνοντας εκ νέου την έκκλησιν εγγραφής ει δυνατόν όλων των Κληρικών της Ελλάδος εις αυτόν. Εν συνεχεία παρουσίασε τις μέχρι τώρα ενέργειες και προτάσεις του Δ.Σ. τόσο πρός την Ιερά Σύνοδο όσο και πρός τό Υπουργείο Παιδείας γιά θέματα πού αφορούν άμεσα τον Εφημεριακό Ιερό Κλήρο, αναμένοντας όπως τόνισε την από 5 μηνών ικανοποίηση του αιτήματος του Δ.Σ. γιά συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.