Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Ανησυχία ΙΣΚΕ για το μέλλον της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

Ανακοινωθέν ΙΣΚΕ
Τo Διοικητικόν Συμβούλιον του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.),αφού ενημερώθηκε υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου διά τήν προβληματικήν κατάστασιν εις τήν οποίαν έχουν περιέλθει τά Εκκλησιαστικά Σχολεία, καί τόν κίνδυνο καταργήσεως ορισμένων εξ αυτών, αποφάσισε καί απέστειλε σχετικό έγγραφο προς τήν αρμόδιαν Υπουργόν Παιδείας διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων κ. Άννα Διαμαντοπούλου, διά του οποίου εκφράζει την έντονην αντίθεσή του με τήν κατάργησιν έστω καί ενός μόνο Εκκλησιαστικού Σχολείου, ζητώντας παράλληλα διά τήν βιωσιμότητα των ως άνω Εκκλησιαστικών Σχολείων τήν άμεση, εί δυνατόν από τό προσεχές σχολικόν έτος, επαναφορά της Δ΄ Τάξεως των Εκκλησιαστικών Λυκείων καθώς επίσης και την υπαγωγή των οικοτροφείων στό Ελληνικό Δημόσιο.

Σε μία εποχή τεχνολογικά ταχύτατα αναπτυσσόμενη, δέν είναι δυνατόν νά μήν υπάρχει Σχολείο Επιμόρφωσις διά τά στελέχη της Εκκλησίας, όταν οι σημερινές ανάγκες καθιστούν επιτακτική τήν επιμόρφωση και του κληρικού του πλέον απομακρισμένου χωριού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: