Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Επιμορφωτική Ημερίδα Θεολόγων στο Γυμνάσιο Καλλιμασιάς Χίου

O Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και την Ένωση Θεολόγων Χίου διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα, τo Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010, και ώρα 09:30, στο Γυμνάσιο Καλλιμασιάς, με το ακόλουθο πρόγραμμα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:30. Προσέλευση - Χαιρετισμοί.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
09:45-10:30. «Το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημόσιο Σχολείο: Προβληματισμοί και Προοπτικές».

Εισηγητής: Σταύρος Γιαγκάζογλου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

10:30-11:15. Συζήτηση.

11:15-11:30. Διάλειμμα.

11:30-12:15. «Το ερώτημα για το Θεό και οι νέοι. Όψεις ενός υπαρξιακού διαλόγου».
Εισηγητής: Ανδρέας Αργυρόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

12:15-12:45. Συζήτηση.

Θα ακολουθήσει κοινή τράπεζα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: