Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

+ Πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Κατσαρός (29/4/1932 - 15/1/2019)

Ο εκλιπών γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1932 στα Νενητούρια της Χίου, γέννημα - θρέμμα της Αμανής. Ολοκλήρωσε το Οκτατάξιο, τότε, Γυμνάσιο Βροντάδου.

Εξεδήμησεν προς Κύριον ο Πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Κατσαρός

Η είδηση της εκδημίας (15/01/2019) του αοιδίμου αδελφού και συλλειτουργού Πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Κατσαρού, συγκέντρωσε πλείστες όσες συλλυπητήριες ευχές, ανάμεσα στις οποίες του προέδρου του Συνδέσμου Κληρικών Χίου, ο οποίος σημείωσε κάτω από την είδηση της κοιμήσεως του πεφιλημένου αδελφού: