Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ


Η ΣΎΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΊΩΝ ΤΗΣ ΧΊΟΥ

Η Σύναξις των Αγίων της Χίου
Εορτάζεται την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου

ΑΓΓΕΛΉΣ ΝΕΟΜΆΡΤΥΣ Ο ΑΡΓΕΊΟΣ

Αγγελής νεομάρτυς ο Αργείος
Μαρτύρησε στις 3 Δεκεμβρίου 1813

ΌΣΙΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ Ο ΠΆΡΙΟΣ (1722-24.6.1813)

Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος (1722-24.6.1813)
Η μνήμη του τιμάται την 24η Ιουνίου

ΌΣΙΟΣ ΆΝΘΙΜΟΣ ΤΗΣ ΧΊΟΥ

Όσιος Άνθιμος της Χίου 
Ετελειώθη εν ειρήνη την 15η Φεβρουαρίου 1960.

Ακούστε τον Παρακλητικό Κανόνα στον Όσιο Άνθιμο της Χίου πατώντας εδώ. Από το http://www.panagiavoitheia.gr/.

ΆΓΙΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ Ο ΧΙΟΠΟΛΊΤΗΣ

Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης
Μαρτύρησε στις Κυδωνίες το 1807. Η μνήμη του τιμάται στις 26 ΝοεμβρίουΆΓΙΟΣ ΘΕΌΦΙΛΟΣ Ο ΖΑΚΎΝΘΙΟΣ

Άγιος Θεόφιλος ο Ζακύνθιος
Η μνήμη του τιμάται στις 24 Ιουλίου

ΆΓΙΟΣ ΙΣΊΔΩΡΟΣ Ο ΕΝ ΧΊΩ ΜΑΡΤΥΡΉΣΑΣ

Άγιος Ισίδωρος ο εν Χίω μαρτυρήσας 
Μαρτύρησε στη Χίο κατά τα μέσα του 3ου μ. Χ. αιώνα. Η μνήμη του τιμάται την 14η Μαΐου.

ΆΓΙΟΣ ΜΑΚΆΡΙΟΣ Ο ΝΟΤΑΡΆΣ

Άγιος Μακάριος ο Νοταράς
17 Απριλίου

O ΆΓΙΟΣ NΕΟΜΆΡΤΥΣ MΑΝΟΥΉΛ Ο KΡΗΣ, Ο ΕΝ XΊΩ ΜΑΡΤΥΡΉΣΑΣ ΕΝ ΈΤΕΙ‚ ΑΨΖΒ΄ [1792]

O Άγιος Nεομάρτυς Mανουήλ ο Kρης, ο εν Xίω μαρτυρήσας εν έτει‚ αψζβ΄ [1792]
15 Μαρτίου

ΑΓΊΑ ΜΑΡΚΈΛΛΑ Η ΧΙΟΠΟΛΊΤΙΣ

Αγία Μαρκέλλα η Χιοπολίτις
Η μνήμη της τιμάται στις 22 Ιουλίου

ΟΣΊΑ ΜΑΤΡΏΝΑ Η ΧΙΟΠΟΛΊΤΙΣ

Οσία Ματρώνα η Χιοπολίτις 
Ετελειώθη εν ειρήνη το 1462. Η μνήμη της τιμάται στις 20 Οκτωβρίου

ΆΓΟΙ ΜΗΝΆΣ, ΒΊΚΤΩΡ ΚΑΙ ΒΙΚΈΝΤΙΟΣ

Δείτε: Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΒΙΚΤΩΡΟΣ, ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ

ΑΓΊΑ ΜΥΡΌΠΗ

Αγία Μυρόπη
Η μνήμη της τιμάται την 2α Δεκεμβρίου

ΌΣΙΟΣ ΝΉΦΩΝ Ο ΕΚ ΧΊΟΥ

Όσιος Νήφων ο εκ Χίου
28 Δεκεμβρίου

ΆΓΙΟΣ ΝΕΚΤΆΡΙΟΣ

Άγιος Νεκτάριος 
Ετελειώθη εν ειρήνη την 9ην Νοεμβρίου 1920

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ


ΆΓΙΟΙ ΝΙΚΉΤΑΣ, ΙΩΆΝΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΣΉΦ

Εορτή: 20 Μαΐου

ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ο ΝΙΣΥΡΙΟΣΕορτή: 21 Ιουνίου

ΌΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΌΡΟΣ Ο ΧΊΟΣ

Όσιος Νικηφόρος ο Χίος
1 Μαΐου

ΌΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΌΡΟΣ Ο ΛΕΠΡΌΣ

Όσιος Νικηφόρος ο λεπρός
Εκοιμήθη 4η Ιανουαρίου 1964

ΌΣΙΟΣ ΠΑΡΘΈΝΙΟΣ Ο ΧΊΟΣ

Όσιος Παρθένιος ο Χίος 

ΌΣΙΟΣ ΠΑΧΏΜΙΟΣ

Όσιος Παχώμιος
1840 - 1905

ΆΓΙΟΙ ΣΤΑΜΆΤΙΟΣ, ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΚΑΙ ΙΩΆΝΝΗΣ

Άγιοι Σταμάτιος, Νικόλαος και Ιωάννης
Νεομάρτυρες εκ Σπετσών. Μαρτύρησαν στη Χίο το 1822

ΚΟΛΛΥΒΆΔΕΣ ΠΑΤΈΡΕΣ

Κολλυβάδες Πατέρες 

Πανηγυρική ασματική ακολουθία των Οσίων και Θεοφόρων Κολλυβάδων Πατέρων Εσπερινός Πανηγυρική ασματική ακολουθία των Οσίων και Θεοφόρων Κολλυβάδων Πατέρων Όρθρος Πηγή: http://www.pigizois.net/