Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΑΝΝΑ Η ένδοξος και πολύαθλος νεομάρτυς της Θεσσαλονίκης

Φορητή εικόνα της Αγίας
νεομάρτυρος Κυράννης
από τον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Θεσσαλονίκης
Κατά τη σκοτεινή περίοδο της Τουρκοκρατίας έλαμψαν με την άθλησή τους πολυάριθμοι νεομάρτυρες, οι οποίοι με το ένδοξο μαρτύριό τους εισήλθαν στον Νυμφώνα της Βασιλείας του Θεού και διδάσκουν στη σημερινή εγωκεντρική εποχή μας με το αγωνιστικό τους φρόνημα και την ακλόνητη πίστη τους. 

Μέσα στο πολυπληθές νέφος των νεομαρτύρων συναριθμείται και η μαρτυρήσασα στη Θεσσαλονίκη στις 28 Φεβρουαρίου 1751 ένδοξος και πολύαθλος Αγία Κυράννα, η πάγκαλος αυτή νύμφη του Χριστού, η οποία καταγόταν από το χωριό Βυσσώκα (Όσσα) της Θεσσαλονίκης. Οι γονείς της ήταν ευσεβείς και γι’ αυτό από νωρίς χειραγωγήθηκε στην ορθόδοξη πίστη. Διακρινόταν για τον ενάρετο βίο και την εξωτερική της ομορφιά. Όμως ο μισόκαλος διάβολος τη φθόνησε για τις πολυάριθμες αρετές της και βρήκε ως όργανο της κακίας του έναν γενίτσαρο, ο οποίος στο χωριό Βυσσώκα εισέπραττε τους φόρους.

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Παροιμίες και παραβολές 2 (3 βίντεο)

Το κανδηλάκι

Κυριακή της Τυρινής

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού

Η τέταρτη Κυριακή του Τριωδίου είναι αφιερωμένη στην εκδίωξη των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο της τρυφής. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό ως το τελειότερο και εκλεκτότερο δημιούργημα του Θεού, ως «εικόνα και καθ’ ομοίωσις» αυτού ( Γέν.1,26). Πλάστηκε να ζει αιώνια μέσα στη χάρη και τις ευλογίες του Θεού, ατέρμονο βίο άπαυτης ευδαιμονίας. Αυτή τη σημασία έχει η βιβλική διήγηση περί του κήπου της Εδέμ (Γεν.2ο κεφ.). Ο άνθρωπος έκαμε κακή χρήση της ελεύθερης βούλησής του και προτίμησε το κακό. Ο αρχέκακος διάβολος τον παρέσυρε στην πτώση και την καταστροφή. Αυτό του στέρησε τον παράδεισο, δηλαδή την αέναη και ζωοποιό παρουσία του Θεού και την κοινωνία των ακένωτων ευλογιών Του. 

Κ. Τριαντάφυλλος στο τιμόνι του Αλλάτιου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε ο «Λέων Αλλάτιος», μετά τις πρόσφατες εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου. Το νέο Δ.Σ. απαρτίζουν:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κώστας Τριαντάφυλλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Λουκάς Δρίζος
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ειρήνη Αρνίδη
ΤΑΜΙΑΣ Κώστας Τέττερης
ΜΕΛΗ Μαρκέλλα Ζιγλή, Γεωργία Μάντικα, Νίκος Φύκαρης 

Πηγή: www.politischios.gr (24/2/2012)

Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2012).

Ἀριθμ. Πρωτ. 101

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, 
ΠΑΡ’ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

«Περιχαρῶς δεξώμεθα πιστοί, τὸ θεόπνευστον διάγγελμα τῆς νηστείας».

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, 

Κατὰ τὸν τελευταῖον καιρὸν παρατηρεῖται μία ἔξαρσις ἀνησυχιῶν. Πολλὰ προβλήματα ἀναφύονται. Ὁ κόσμος ὑποφέρει καὶ ζητεῖ βοήθειαν. Διερχόμεθα πράγματι μίαν γενικωτέραν δοκιμασίαν. Ἄλλοι τὴν ὀνομάζουν ὕφεσιν οἰκονομικήν, ἄλλοι κρίσιν πολιτικήν. Δι᾿ ἡμᾶς εἶναι ἐκτροπὴ πνευματική. Καὶ ὑπάρχει θεραπεία. Πολλαὶ λύσεις δίδονται καὶ ἀπόψεις ἀκούγονται. Ἀλλὰ τὰ προβλήματα παραμένουν. Ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ἐγκαταλελειμμένος καὶ μόνος. Ἀγνοεῖται ἡ βαθυτέρα φύσις του. Παραμένει εἰς τὴν κατήφειαν τῆς ἀσαφείας καὶ τῆς ἀπογνώσεως.

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

Νέα διοίκηση στο Σύλλογο Ιεροψαλτών

Με νέα διοίκηση, υπό την έμπειρη … ενορχήστρωση του κ. Ιωακ. Ροδινού, συνεχίζει την πορεία του ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Χίου «Ρωμανός ο Μελωδός», έπειτα από τις Αρχαιρεσίες που πραγματοποιηθήκαν πρόσφατα. Η διοίκηση συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ροδινός Ιωακείμ, πρόεδρος
2.Ζαννίκος Δημήτριος, αντιπρόεδρος 
3. Μπάνης Παναγιώτης, γραμματέας
4. Γαλατουλας Νεκτάριος, ταμίας
5.Μίμαρος Νικόλαος, μέλος
6.Κυδώνης Αντώνιος, μέλος
7.Κατσιγιώργης Στυλιανός, μέλος

Πηγή: ΠΟΛΙΤΗΣ (24/2/2012 σελ. 11)

ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου – πρ. Δημοτικού Συμβούλου Χίου

Το παρόν κείμενο σκέφθηκα αρκετά εάν έπρεπε να το γράψω ή όχι. Διότι το πρώτο που μπορεί να υποψιαστεί όποιος το διαβάσει είναι <<Ο Παπαδόπουλος κάτι έχει και τα λέει αυτά>>…!!! Όμως, σκέφθηκα ότι είναι προτιμότερο να το γράψω, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, όπου ούτε εκλογές έχουμε ούτε κάτι άλλο, ώστε να θεωρείται ότι επιδιώκω κάτι το προσωποπαγές. Και - ομολογουμένως - ήθελα καιρό να μιλήσω, γενικά περί Περιφέρειας, αλλά το ανέβαλα γιατί όλο και κάποιος ΄΄καλοθελητής΄΄ θα έλεγε ότι έχω σκοπιμότητα να μιλήσω τώρα. Ειδικά όταν κάποιος έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με τα κοινά και είναι πιθανό να ασχοληθεί και πάλι στο εγγύς μέλλον. 

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Ο Αρχιεπίσκοπος προειδοποίησε !

Εξαιρετικά ανησυχητική ήταν η de profundis ανησυχία του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, που εκφράστηκε σε ανοικτή επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό της χώρας. Η είδηση, ενώ θα έπρεπε, πιστεύω, να είχε δημοσιευθεί και ανακοινωθεί σε όλη της την έκταση- που είναι μικρή σε σχέση με τα μεγάλα ζητήματα που επισημαίνει- αναφέρθηκε επιγραμματικά και προκάλεσε ποικίλα αδικαιολόγητα σχόλια. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η σωτηρία της Ελλάδας δεν είναι στενά θέμα των κομμάτων και των πολιτικών τους. Οι «πρώτοι» των Ελλήνων οφείλουν να παίρνουν θέση δημόσια, γιατί ο λαός, αυτό αναμένει και αυτό απαιτεί.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗ ΧΙΟ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ

3 κιλά μαστίχα προσφορά για το Άγιο Μύρο

Στο νησί μας επέστρεψε από χθες η προσκυνηματικού χαρακτήρα αποστολή στην Κωνσταντινούπολη για την προσφορά μαστίχας εν όψει της παρασκευής και του καθαγιασμού Αγίου Μύρου από το ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο, πράξη που χρονικά τελείται περίπου ανά δεκαετία.

ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Επιστρέφουν άλλοι 7 θησαυροί

Άλλες επτά μεταβυζαντινές εικόνες που κλάπηκαν οι πέντε από μοναστήρια των Ιωαννίνων και οι δύο από την Πάρο και εντοπίστηκαν στην γκαλερί Temple του Λονδίνου παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής στην πατρίδα.

Οι διαδικασίες ταυτοποίησης των κλεμμένων εικόνων ολοκληρώθηκαν και οι υπεύθυνοι της γκαλερί -μετά από χρονοβόρες διαδικασίες - συμφώνησαν τελικά να δώσουν πίσω τις εικόνες, οι οποίες αναμένεται να παραδοθούν τις επόμενες μέρες στην ελληνική πρεσβεία του Λονδίνου.

Κινητοποίηση Τούρκων Βυζαντινολόγων για τα τείχη της Πόλης

Πρωτοφανής για τα τουρκικά χρονικά είναι η κινητοποίηση 50 διαπρεπών τούρκων βυζαντινολόγων για την προστασία της ιστορίας της Κωνσταντινούπολης, με αφορμή την ανέγερση πολυώροφου κτιρίου επάνω στα βυζαντινά τείχη της πόλης. Οι επιστήμονες, ειδικοί της Βυζαντινής ιστορίας, τέχνης, αρχιτεκτονικής και αρχαιολογίας απευθύνουν έκκληση προς τους υπευθύνους και τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης να εμποδίσουν την καταστροφή της ιστορικής κληρονομιάς της. Όπως αναφέρουν στο κείμενό τους «Τα υπόγεια και υπέργεια μνημεία της Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Οθωμανικής περιόδου που βρίσκονται στην παλιά πόλη δεν ανήκουν μόνο στην Τουρκία. Όπως φαίνεται από την παρουσία τους στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι σημαντικά για όλο τον κόσμο».

Επιστολή στην εφημερίδα "Το Ποντίκι"

Προς την 
Εφημερίδα «Το ποντίκι» 
Καφαντάρη 27
11631 Αθήνα 

Διαβάσαμε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας σας της 17-02-2012 άρθρο με τίτλο «Παπαδημούλης : Στην Ιταλία φορολογείται για πρώτη φορά η Εκκλησία, στην Ελλάδα πότε;» και λυπούμεθα πραγματικά για όσα γράφετε στις δύο πρώτες παραγράφους του άρθρου σας, οι οποίες ουδόλως αναφέρονται στην επερώτηση του βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημητρίου Παπαδημούλη προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Συμμορία εξαπατούσε ιερείς σε όλη την χώρα

Δημήτρης Καραστεφανής 23/02/2012 

Εξαρθρώθηκε μετά από έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, εγκληματική ομάδα, που διέπραττε συστηματικά απάτες σε βάρος ιερέων, σε όλη την επικράτεια. 

Από την έως τώρα αστυνομική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί δεκαπέντε περιπτώσεις απάτης σε Κρήτη, Κιλκίς, Άμφισσα, Κοζάνη, Φλώρινα, Βοιωτία, Ηλεία, Σέρρες, Πιερία, Νάξο, Πέλλα και Θεσσαλονίκη.

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Ο «τρόπων μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων» μαρτυρικός ιεράρχης της Σμύρνης

ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ "Ο τρόπων μέτοχος
και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων"
μαρτυρικός επίσκοπος της Σμύρνης.
Μέσα στη σεπτή χορεία των μαρτυρικών ιεραρχών της ιστορικής και αγιοτόκου μικρασιατικής γης εξέχουσα θέση κατέχει ο τιμώμενος στις 23 Φεβρουαρίου ένδοξος ιερομάρτυς του Χριστού Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης, ο οποίος κατέστη Αποστολικός Πατήρ της Εκκλησίας, αφού σύμφωνα και με τον ιερό υμνογράφο υπήρξε «και τρόπων μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων».

Δελτίο τύπου Ι.Σ.Κ.Ε. για την Γ. Σ. της 21/2/2012

21.2.2012 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 21η Φεβρουαρίου η προγραμματισμένη Γ.Σ. του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε ), εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του Ιερού Συνδέσμου. Μεταξύ των άλλων στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ιερού Συνδέσμου Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σελλής είπε χαρακτηριστικά, πως τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όπως η ένταξη των Κληρικών στο Ενιαίο Μισθολόγιο και τα προβλήματα που αφορούν τους Κληρικούς εκπαιδευτικούς, βρίσκονται σε δυσαρμονία, με την γενική κατάρρευση όλων γύρω μας. Κεκτημένα πολλών ετών κινδυνεύουν σήμερα να χαθούν κάτω από το βάρος των εξελίξεων που συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Ανέφερε ένα αρκετά μεγάλο απόσπασμα από την εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.Παύλου προς την Ιερά Σύνοδο, στο οποίο, όπως είπε, αποτυπώνονται με κρυστάλλινο λόγο τα τεκταινόμενα γύρω μας και τα οποία εν πολλοίς οδήγησαν την πατρίδα μας σ` αυτήν την κατάσταση.

Ἀπάντηση Ἱερᾶς Συνόδου στήν Ἐφημερίδα ATHENS Voice

Στό τεῦχος 378 - 08/02/2012, σχόλια (3), τῆς ἔντυπης καί ἠλεκτρονικῆς Ἐφημερίδος ATHENS Voice, ἡ δημοσιογράφος Κα Σώτη Τριανταφύλλου ἔγραψε ἕνα ἄρθρο μέ τίτλο: «Υποκρισία και μακαρόνια». 
Σέ αὐτό μεταξύ ἄλλων αναφέρει: "ὁποιοδήποτε ρεπορτάζ σχετικό μέ τήν Ἐκκλησία παραμένει συγκεχυμένο".

Προσπαθεῖ λοιπόν ἡ Κα συντάκτρια τοῦ ἄρθρου ἐξ ἀρχῆς νά μᾶς πείσει ὅτι ὁποιοδήποτε ρεπορτάζ σχετικό μέ τήν Ἐκκλησία παραμένει συγκεχυμένο. Ἄραγε γι' αὐτό εὐθύνεται ἡ Ἐκκλησία ἤ αὐτοί πού κάνουν τό ρεπορτάζ;

Η προσφορά της μαστίχης για την παρασκευή του Αγίου Μύρου (φωτογραφίες)

Η Κωνσταντινούπολις είναι ο Παράδεισός μας και δεν μπορεί κανείς να μας εκβάλει από αυτόν. Με αυτά τα λόγια και με αφορμή τη ρήση ενός ρουμάνου φιλόσοφου που λέει ότι «Οι αναμνήσεις μας είναι ο Παράδεισός μας από τον οποίον δεν μπορεί να μας διώξει κανείς» ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ομιλία του μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής της Απόκρεω, όπου χοροστάτησε, στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στο Μπεμπέκι του Βοσπόρου, αναφέρθηκε στη βίωση της Πόλης ως Παράδεισου των Ρωμηών κατοίκων της.

Προσφορά μαστίχας για το Άγιο Μύρο

73 ΧΙΩΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗ ΜΑΣΤΙΧΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ
 
73 συμπολίτες μας, ανάμεσα τους ο Μητροπολίτης Χίου και ιερείς, ο αντιπεριφερειάρχης Κ. Γανιάρης, ο αντιδήμαρχος Χίου Ν. Μαρτάκης, ο πρόεδρος της Ε.Μ.Χ. Ε. Μονίαρος και πιστοί, βρίσκονται από το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη, μεταφέροντας τη χιώτικη μαστίχα στο Πατριαρχείο για την παρασκευή του Άγιου Μύρου.

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου- πρώην Δημοτικού Συμβούλου Χίου & μέλους Επιτροπής για τον ανδριάντα Πλαστήρα στη Χίο

Ασφαλώς, όσοι γνωρίζουν, στοιχειωδώς, σύγχρονη ελληνική ιστορία δεν θα μπορούσαν παρά να διαπιστώσουν ότι ορισμένοι εκπρόσωποι του Κ.Κ.Ε., ενήργησαν μέσα από ένα στείρο, στεγανό, παλαιοκομματικό πρότυπο και τούτο, διότι, στάθηκαν μικρόψυχοι στο να συνηγορήσουν – δια της ψήφου των κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – στο να στηθεί ο ανδριάντας του γενναίου στρατηγού και Πρωθυπουργού Νικολάου Πλαστήρα στη Χίο. Και μάλιστα δίχως καμία δαπάνη εκ μέρους του Δήμου για τη φιλοτέχνησή του, γεγονός για το οποίο μόχθησαν επί δώδεκα χρόνια αρκετοί άνθρωποι εντός και εκτός Χίου.

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012

Mήπως η κρίση μάς κρίνει;

Tου Aρχιεπισκόπου Aθηνών και πάσης Eλλάδος ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Oι κρίσεις κρίνουν τους ανθρώπους. Mας θέτουν ενώπιον των ευθυνών μας, μας αποκαλύπτουν τις «εφεδρείες» μας που βρίσκονταν πίσω από την επιφάνεια, μας απογυμνώνουν από τυχόν προσχήματα και δικαιολογίες, μας αναδεικνύουν δημιουργούς του παρόντος και του μέλλοντος. Xωρίς να αποτελεί εξαίρεση ετούτη η βαθιά οικονομική και ηθική κρίση που ταλανίζει το έθνος μας και υπονομεύει την κοινωνία μας δεκαετίες τώρα, αλλά μόλις πρόσφατα εκδηλώθηκε σε όλη της την οδύνη, μας υποβάλλει σε κρίση - κριτική.

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ι.Σ.Κ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Δ.Σ του Ι.Σ.Κ.Ε., καλεί τά μέλη του στην ετήσια Γενική Συνέλευση πού θά πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21-2-2012 καί ώρα 10: 30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών. 

Τά θέματα της Ημερησίας Διατάξεως έχουν ως εξής: 

1ον) Χαιρετισμός Προέδρου Ι.Σ.Κ.Ε 

2ον ) Έκθεσις Εξελεγκιτικής Επιτροπής. 

3ον ) Έγκρισις Απολογισμού οικ. έτους 2011, Έγκρισις Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012. 

Βίος και Πολιτεία της Οσιομάρτυρος Μητρός ημών Φιλοθέης της Αθηναίας

†Διονυσίου Ψαριανού, Επισκόπου Ρωγών,
Εκδ. Αποστολική Διακονία, 1953, σελ. 55-62

...Μία κατ' εκείνους εχρημάτισε και η νυν εις ευφημίαν και μνήμην προκειμένη αγία, η οποία ωρμάτο εκ της πόλεως των Αθηνών, μητρός μεν Συρίγης, πατρός δε Αγγέλου Μπενιζέλου τουπίκλην, από του οποίου το γένος εισέτι και νυν διασώζεται εν Αθήναις, αμφοτέρων φιλευσεβών, ευγενών και πλουσίων. Μάλιστα η ειρημένη Συρίγα όσο είχε την εξωτερική υπερηφάνειαν και πλουσιότητα, τόσον επλούτει και την εσωτερικήν, ούσα κατάκοσμος από διαφόρους αρετάς και το πλέον από την χριστομίμητον ελεημοσύνην.

Κυριακή των Απόκρεω

Ιερά Μονή Ρουσάνου Μετεώρων
Η τρίτη Κυριακή του Τριωδίου είναι αφιερωμένη στο πιο φοβερό γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας, στη μέλλουσα Κρίση, ως απαραίτητος προβληματισμός των πιστών αυτή την αγωνιστική αυτή περίοδο. 

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

Απάντησις της Εκκλησίας της Ελλάδος εις δημοσιεύματα του Γαλλικού Τύπου περί των οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ἀγαπητή Κυρία / Ἀγαπητέ Κύριε,

Στίς 22-29 Δεκεμβρίου 2011, στό Περιοδικό σας Le Point φύλλο 2049-2050, δημοσιεύθηκε ἄρθρο τῆς κ. Ἀλεξίας Κεφαλᾶ μέ τίτλο «Ὁ μυθώδης θησαυρός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί ὑπότιτλο (ἕνα ταμποῦ: ἡ παντοδύναμη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πού προστατεύεται ἀπό τό Σύνταγμα καί χρηματοδοτεῖται ἀπό τό Κράτος φοροδιαφεύγει).

Ὁ ἀναγνώστης, λοιπόν, ἀπό τό ξεκίνημα τοῦ ἄρθρου προδιατίθεται ἀρνητικά, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν Ἑλλάδα εἶναι παντοδύναμη, προστατεύεται ἀπό τό Σύνταγμα, χρηματοδοτεῖται ἀπό τό Κράτος καί κυρίως φοροδιαφεύγει.

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

Η ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΕΙΘΕΙ

Με αφορμή μια δημόσια τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου των Παπικών στη Χίο 

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου

Ως Ορθόδοξοι χριστιανοί καλλιεργούμε και πρεσβεύουμε την αγάπη, την πραγματική- έμπρακτη αγάπη. Όμως, η έννοια της αγάπης είναι ευρεία. Και όταν η αγάπη απέχει από την αλήθεια δεν είναι αγάπη αλλά το είδωλό της.

Επίσης, ως Ορθόδοξοι χριστιανοί – που αποτελούμε το 99 % του τοπικού ποιμνίου της νήσου μας – ακούσαμε τον Επίσκοπο των Φράγκων, δηλαδή της Ρωμαιοκαθολικής ή Παπικής Εκκλησίας, ευρισκόμενο στη Χίο τις ημέρες αυτές, να μιλά στα τοπικά ΜΜΕ για αγάπη και μάλιστα να λέει <<Εμείς πρεσβεύουμε την αγάπη και θέλουμε να την εκδηλώνουμε μαζί με τους Ορθοδόξους και όλους τους άλλους πέραν από κόμματα, χρώματα, Δόγματα>>.

Ο Όσιος Άνθιμος της Χίου (εικόνες από το βίο του)

Με επίκεντρο το νησί της Χίου η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου πατρός ημών Ανθίμου του Χίου, ιδρυτού και κτίτορος της Ιεράς Μονής Παναγίας Βοήθειας.
Στο ιστολόγιό μας υπάρχει ιδιαίτερη σελίδα αφιερωμένη στον Άγιο Άνθιμο στην οποία έχουν συγκεντρωθεί παλαιότερες αναρτήσεις με το βίο του Αγίου καθώς και βίντεο με το βίο και το απολυτίκιό Του, καθώς και της Παναγίας της Βοήθειας.
Επιλέξαμε στη σημερινή ανάρτηση να παραθέσουμε εικόνες (φωτογραφικό υλικό κ.λ.π.), από βιβλία που αναφέρονται στον Άγιον Άνθιμο της Χίου το σεπτόν εγκαλλώπισμα και κλέος και της Μονής Βοηθείας κοσμήτορα.
Αξιόλογη σελίδα, αφιερωμένη στην Παναγία τη Βοήθεια και στον Όσιο Άνθιμο, είναι του Ιερού Ναού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου των Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

Ο αντιχριστιανικός χαρακτήρας της οργανώσεως "Αρμονική ζωή"

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ
E Ν Η Μ Ε Ρ Ω Ν Ε Ι

Τόν τελευταῖο καιρό, ἔχει παρουσιασθεῖ καί στήν Πατρίδα μας μία ὀργάνωση ξένη πρός τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας, ἡ ὁποία ὀνομάζεται "Ἁρμονική Ζωή". Ἐπειδή οἱ ἀρχηγοί αὐτῆς τῆς ὀργάνωσης παραπλανοῦν τούς πιστούς λέγοντας ὅτι δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τή θρησκεία, θά ἐπιθυμούσαμε νά ἐνημερώσουμε ὑπεύθυνα τούς πιστούς μας, γύρω ἀπό αὐτό τό θέμα.

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012

Οι Άγιοι Απόστολοι Ακύλας και Πρίσκιλλα

Ὁ Ἀκύλας κατήγετο ἀπό τόν Πόντο καί εἶχε νυμφευθεῖ τή Ρωμαία Πρίσκιλλα στή Ρώμη, ὅπου καί ἀσκοῦσε τό ἐπάγγελμα τοῦ σκηνοποιοῦ. Ἴσως νά εἶχαν ἤδη ἀσπασθεῖ τόν χριστιανισμό, ὅταν ὁ Ρωμαῖος αὐτοκράτορας Κλαύδιος τό ἔτος 49 - 50 εἶχε διατάξει νά φύγουν ἀπό τή Ρώμη ὅλοι οἱ Ἰουδαῖοι ὡς ταραχοποιοί. Ἐπειδή ὁ Ἀκύλας ἦταν Ἰουδαϊκῆς καταγωγῆς, ἀναγκάστηκε μέ τή σύζυγό του νά φύγουν καί νά ἐγκατασταθοῦν στήν Κόρινθο, ἡ ὁποία τότε ἦταν πολυάνθρωπη πόλη. Μέ αὐτό τό ζευγάρι συνδέθηκε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τό ἔτος 51/52 κατά τήν Β΄ἀποστολική του περιοδεία, ὅταν μετά τήν Ἀθήνα γιά πρώτη φορά ἐπισκέφθηκε τήν Κόρινθο.

Παραίτηση Μητροπολίτη Μεσσηνίας από τις Επιτροπές της Ιεράς Συνόδου

Καλαμάτα: Παραίτηση του Μητροπολίτη από Επιτροπές

Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα Δευτέρα στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, από κάθε θέση – μέλους των Μονίμων και Ειδικών Συνοδικών Επιτροπών (Νομοκανονικών και Δογματικών Ζητημάτων Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων και Παρακολουθήσεως Ευρωπαϊκών θεμάτων), καθώς επίσης και από του Εκπροσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος στον επίσημο Θεολογικό Διάλογο, στο Forum των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών.

Ράσο και ηλεκτρονικός υπολογιστής…

Ιεροί ναοί με παρουσία στο διαδίκτυο, ιερείς με πίστη στις δυνατότητες που τους προσφέρει η τεχνολογία για τη διάδοση του λόγου του Θεού και την προσέγγιση –κυρίως- των νέων 

Πηγή: Ελευθερία της Λάρισας - του Δημ. Χατζηευθυμίου 

Η εικόνα ενός ιερέα ο οποίος προσέρχεται στα γραφεία μιας εφημερίδας κομίζοντας την ανακοίνωση ενός ιερού ναού σε «flash disc», δεν είναι σπάνια στις μέρες μας. Η Εκκλησία μπορεί να τηρεί με θρησκευτική ευλάβεια τις παραδόσεις, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ζει στον δικό της κόσμο. Κάθε άλλο. Έννοιες όπως social media, facebook, twitter, δε είναι άγνωστες στην Εκκλησία. 

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΤΡΙΩΔΙΟ

«ΜΗ ΚΑΘΕΥΔΟΜΕΝ, ΑΛΛΑ ΓΡΗΓΟΡΩΜΕΝ ΚΑΙ ΝΗΦΩΜΕΝ»! (Θεσ.5,6) 

(Νοητή περιδιάβαση στο Άγιο Τριώδιο, στην ιερότερη και κατανυκτικότερη εόρτια περίοδο της Εκκλησίας μας, για μια οντολογική μετοχή στην νηπτική πορεία προς το Άγιο Πάσχα) 

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού 

Η μακρά περίοδος του Τριωδίου, η οποία αρχίζει την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο, είναι η πιο σημαντική εορτολογική περίοδος της Εκκλησίας μας, διότι δίνει την ευκαιρία σε μας τους πιστούς να συναισθανθούμε τη λαθεμένη πορεία της ζωής μας, να τη διορθώσουμε και να επανακαθορίσουμε τη στάση μας απέναντι στο Θεό και τους συνανθρώπους μας.

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

Ομιλία Αγίου Γενναδίου του Σχολαρίου, στην παραβολή του Ασώτου, και περί μετανοίας.

Ομιλία του Αγίου Γενναδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Σχολαρίου, εις την παραβολήν του Ασώτου, και περί μετανοίας. 

Ο γογγυσμός των Φαρισαίων και των Γραμματέων για την επιείκεια προς τους τελώνες, οι οποίοι πρώτοι άρχισαν να πλησιάζουν τον Κύριόν μας με ευλάβεια και να απολαμβάνουν την διδασκαλία του, τους ιδίους τους αμαρτωλούς και τους τελώνες δεν τους ημπόδισε να προχωρήσουν στο συμφέρον τους, ούτε τους απεμάκρυνε από την τόσο καλή και ευτυχή εκείνην προσέγγιση. τους ωφέλησε μάλιστα, δίδοντάς τους αρκετές εγγυήσεις για την φιλανθρωπία με την οποίαν αντιμετωπίζει ο Θεός αυτούς που μετανοούν και επιστρέφουν σ’ αυτόν από τις πονηρίες τους. Παρεκίνησε δε και τον Κύριόν μας να παρηγορήση με μεγαλύτερον και πιο έντονον ζήλον εμάς, χάριν των οποίων εδιηγήθη και αυτές τις παραβολές.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ένα ιστορικό μοναστήρι και ένα λαοφιλές προσκύνημα της ορεινής Κορινθίας 
Η ιστορική ιερά μονή του θαυματουργού Αγίου Βλασίου
μέσα στην ομορφιά του χιονισμένου τοπίου
Σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από την Άνω Συνοικία των Τρικάλων Κορινθίας και σε υψόμετρο 1.400μ. στην πλαγιά του όρους Κυλλήνη (Ζήρεια) βρίσκεται κτισμένη η ιστορική ιερά μονή του Αγίου Βλασίου.

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΜΨΑΚΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ (7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου

Στις 7 Φεβρουαρίου εκάστου έτους η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Παρθενίου, Επισκόπου Λαμψάκου (Δ΄ αιώνας), προστάτου των απανταχού καρκινοπαθών.

Το Υπουργείο Παιδείας για τους Κληρικούς που κατέχουν παράλληλα και δεύτερη θέση στο Δημόσιο

Το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφό του, το οποίο κοινοποιεί δεόντως, παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή της Α.Π. ΟΙΚ.2/78400/0022/14-1-2011 εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ. κατά το μέρος που αφορά σε Κληρικούς που κατέχουν παράλληλα και δεύτερη θέση στο Δημόσιο.
Σύμφωνα με αυτήν 
1. Οι κληρικοί που κατέχουν νόμιμα και δεύτερη έμμισθη θέση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και σε άλλα ν.π.δ.δ. (εκπαιδευτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι κ.λ.π.), διατηρούν ως κύρια την οργανική θέση στην οποία είχαν ήδη καταταγεί πριν την 1-11-2011, ημερομηνία εφαρμογής του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α'), σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις.

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ουδείς Ιεράρχης της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι μασόνος» - 3η Ημέρα Αντιαιρετικού Σεμιναρίου στη Μητρόπολη Δημητριάδος

Ολοκληρώθηκε το τριήμερο Ιερατικό Σεμινάριο με θέμα «Ενημέρωση σε θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας», που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας (7-9/2/2012). Στο Σεμινάριο συμμετείχαν επιλεγμένοι κληρικοί, οι οποίοι έλαβαν πολύτιμες γνώσεις πάνω σε θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας που θα καταστούν εφόδιο στην ποιμαντική τους διακονία.

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

Αποφάσεις 2ης συνεδρίας Δ.Ι.Σ. για τον Φεβρουάριο

Συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012, στην δεύτερη Συνεδρία Της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κατά την σημερινή Συνεδρία:

Ὁμιλία Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου

Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου Θείαν Λειτουργίαν καί τήν ἐγκατάστασιν τοῦ νέου Ἡγουμένου αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου (Χάλκη, 6 Φεβρουαρίου 2011).
Δείτε το φωτογραφικό υλικό εδώ

Ο Μέγας Φώτιος και τα Κλασικά Γράμματα

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου 

«Φώτιος, τό μέγα ὄνομα, καί τοῦ τε κατ’ αὐτόν καί τῶν μετ’ αὐτόν αἰώνων τό θαῦμα· οὗτινος μεσταί πᾶσαι μέν βιβλιοθῆκαι, πᾶσαι δέ σελίδες τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας· ὁ... μεγαλοφυΐᾳ καί σοφίᾳ, καί ἀρετῇ καί εὐσεβείᾳ περικλεέστατος... ὁποῖον πολυμαθείας πελάγιον χεῦμα!...πάμμουσον ὁρᾷς παιδείας ἐνδιαίτημα...».

Αἰσθάνεται κανείς ζωηρή περιέργεια, ἀνάμεικτη μέ κάποιο δέος, πλησιάζοντας αὐτή τή μορφή, μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες τῆς ἱστορίας τοῦ Βυζαντίου, καί ἴσως τήν πιό ἀντιπροσωπευτική τοῦ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ.

Επιτυχής Ημερίδα για τον διάλογο Θεολογίας – Ψυχολογίας ενόψει της κρίσης

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, με γενικό τίτλο «Η κρίση παραβιάζει την πόρτα της ψυχής μας. Πώς θα την αντιμετωπίσουμε;», που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο το Σάββατο 5/2, παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου. Στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου, για πρώτη φορά, διαλέχθηκαν άνθρωποι από το χώρο της ψυχολογίας και της Θεολογίας, προτείνοντας απαντήσεις στα σύγχρονα δυσεπίλυτα προβλήματα που η οικονομική και όχι μόνο κατάσταση της χώρας μας έχει επιφέρει στους πολίτες και αναζήτησαν, μέσα από τον εποικοδομητικό και ορθό διάλογο, τρόπους ψυχολογικής υποστήριξης και βοήθειας σε όσους εγκλωβίζονται από τις απότομες αλλαγές και ανατροπές, που προκαλούν στη ζωή τους οι συνέπειές της.

1η & 2η Ημέρα Αντιαιρετικού Σεμιναρίου στη Μητρόπολη Δημητριάδος

Ξεκίνησε στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας το τριήμερο Σεμινάριο (7-9-/2), που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και είναι αφιερωμένο στην ενημέρωση των κληρικών πάνω σε θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας.

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

Αποφάσεις πρώτης Συνεδρίας της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Φεβρουάριο

Συνήλθε σήμερα Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012, στην πρώτη Συνεδρία Της για το μήνα Φεβρουάριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κατά την σημερινή Συνεδρία :
- Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως.

Δημοσιογραφική προσέγγιση της επιστολής Ιερωνύμου

Από τη στήλη Αληθινά της εφημερίδας "Η ΑΛΗΘΕΙΑ" (6/2/2012, σελ. 24)

Αδέλφια καλή εβδοµάδα, που κανείς δεν ξέρει πώς θα ξηµερώσει και µε τι νόµισµα θα µας βρει και τι αξία θα ‘χει. Αξία ίσως έχει ότι απ’ όλο αυτό το αναµπουµπουλίκι κερδισµένη δεν είναι η Αριστερά, όπως θα περίµενε κανείς, αλλά... ο Αρχιεπίσκοπος.

Ο οποίος τα είπε τόσο χοντρά στην πολιτική ηγεσία που αν είχαν γραµµάριο φιλότιµο θα ‘καναν χαρακίρι.

ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΄΄ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΥ΄΄ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑμεΑ

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου - πρ. Δημοτικού Συμβούλου Χίου

Κατά την κοπή της βασιλόπιττας των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων παιδιών με ειδικές ανάγκες, πρόσφατα, στο κτίριο του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, τέθηκε από τον Πρόεδρο του τοπικού παραρτήματος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων κ. Τρύφωνα Φιλιππίδη, ένα σωστό και πάγιο αίτημα: Να προμηθευτεί το ΄΄Σκυλίτσειο΄΄ Νοσοκομείο Χίου μια ειδική- ανατομική καρέκλα για το οδοντιατρείο του, όπου θα μπορούν να προσέρχονται τα παιδιά με αυτισμό ή νοητική υστέρηση για να πραγματοποιήσουν οδοντιατρικές εξετάσεις ή μικρές επεμβάσεις, με τη βοήθεια Αναισθησιολόγου, ο οποίος πρέπει να δώσει μια μικρή ποσότητα μέθης ώστε να γίνει η απαραίτητη μικροεπέμβαση.

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δημήτρης Μπεκριδάκης, Θεολόγος-Εκπαιδευτικός

(Ομιλία στον Άγιο Γεώργιο Βροντάδου Χίου, στις 30/01/2012)

Κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου εορτάζεται, ως γνωστόν, η μνήμη τριών μεγάλων Πατέρων και οικουμενικών διδασκάλων της Εκκλησίας, του Βασιλείου του Μεγάλου, επισκόπου Καισαρείας, του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού, του κατ’ εξοχήν Θεολόγου, και του Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου.

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012

Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν - Παναγιώτης Νεοχωρίτης

Αγίου Ανδρέου Κρήτης Περί της υποθέσεως Τελώνου και Φαρισαίου

Ἡ παραβολή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου εἶναι σάν προάσκηση καί προετοιμασία, γιά ὅσους θέλουν νά κατακτήσουν τήν ἱερή ταπείνωση -πού εἶναι ὅλων τῶν ἀρετῶν ἡ βάση, ὅσων ἡ ἀπόκτηση θεμελιώνει τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν- καί νά ἀποφύγουν τή θεομίσητη ἀλαζονεία, πού ἐκτρέπει τόν ἄνθρωπο ἀπό ὅλες τίς φιλόχριστες ἀρετές. Ποιός λοιπόν, δέν θά ζηλέψει τόν Τελώνη, τήν ἐπιστροφή καί τή μετάνοιά του καί δέν θά ἀποτινάξει τήν ὑπερηφάνεια τοῦ Φαρισαίου, ἀφοῦ ἡ ταπείνωση συνδέεται μέ τόν Χριστό καί ἡ ἀλαζονεία μέ τόν φαντασμένο καί γεμᾶτο ὑπερηφάνεια δαίμονα;

Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου.

Η πρώτη Κυριακή του Τριωδίου είναι αφιερωμένη στην πολύ διδακτική παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου, την οποία ο Κύριος διηγήθηκε, προκειμένου να διδάξει την θεοφιλή αρετή της ταπεινώσεως και να στηλιτεύσει την εωσφορική έπαρση. Δίδαξε την παραβολή αυτή «προς τινας τους πεποιθότας αφ' εαυτοίς ότι εισί δίκαιοι, και εξουθενούντας τους λοιπούς» (Λουκ.18,9). 
Ο ευαγγελιστής Λουκάς, με τρόπο λιτό, αλλά σαφέστατο, διέσωσε την παραβολή αυτή ως εξής: «άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν προσεύξασθαι, ο εις Φαρισαίος και ο έτερος τελώνης.

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012

Προς τα κάτω οι γεννήσεις στη Χίο…

ΜΕ 447 γεννήσεις έκλεισε για το νησί µας η χρονιά που έφυγε σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ληξιαρχείου του ∆ήµου Χίου που µας έδωσε η υπεύθυνη, Σοφία Γκιάλη. Αριθµός σχετικά µειωµένος σε σχέση µε το 2010 οπότε και είχαµε 483 γεννήσεις, µόλις 2 περισσότερες από το 2009, οπότε και είχαµε 481. 
Η καλύτερη χρονιά από πλευράς γεννήσεων στο νησί τα τελευταία χρόνια ήταν το 2008 οπότε και σπάσαµε το φράγµα των 500, φτάνοντας τις 508. Σε χαµηλότερα επίπεδα είχαν κινηθεί οι γεννήσεις στη Χίο το 2007 οπότε και έφτασαν τις 455, σηµειώνοντας µικρή άνοδο σε σχέση µε το 2006 που ήταν 416.

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

Ας σταθούν και οι Χιώτες πολιτικοί στο ύψος που τους αρμόζει ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ, ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου- πρ. Δημοτικού Συμβούλου Χίου

Στο ζήτημα της αιτούμενης παραχώρησης του κτιρίου του πρώην Ξενοδοχείου <<Ξενία>>, προς χρήση από την τοπική Αυτοδιοίκηση της Χίου, υπήρξε μια θετική και μια αρνητική εξέλιξη. 

Η θετική είναι ότι, πρωτίστως, ενστερνιζόμενοι την πρόταση που προέβαλα (δις δια του τοπικού Τύπου) κατέθεσαν έγγραφο αίτημα, αρχικά η διοίκηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου (Πρόεδρος ο Μικές Γιαννάρας) και στη συνέχεια οι δύο Χιώτες Βουλευτές (ξεκίνησε η Ελπίδα Τσουρή και ακολούθησε ο Κώστας Μουσουρούλης).

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: "Ζητούνται δεσμεύσεις ... που υποθηκεύουν την Ελευθερία, τη Δημοκρατία, την Εθνική μας Αξιοπρέπεια".

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Λ. Παπαδήμο απέστειλε σήμερα το πρωί ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Η επιστολή έχει ως εξής:

Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,

Σπαράσσεται η καρδιά και θολώνει ο νους μας με όσα συνέβησαν τους τελευταίους καιρούς και εξακολουθούν να συμβαίνουν στον Τόπο μας. Άνθρωποι με αξιοπρέπεια χάνουν, από τη μία στιγμή στην άλλη, τη δουλειά, ακόμη και το σπίτι τους.

Ομιλία Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στην Υπαπαντή του Κυρίου

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΟΜΙΛΙΑ 5 ΣΤΗΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Όπου γίνεται λόγος και περί σωφροσύνης και της αντίθετης με αυτήν κακίας. 

Εκείνη την προγονική κατάρα και καταδίκη προ Χριστού την είχαμε όλοι κοινή και ίδια, εκχυμένη σε όλους από έναν προπάτορα, σαν να αναπτυσσόταν από τη ρίζα του γένους και να ήταν συνημμένη με τη φύσι. Ο καθένας επέσυρε από τον Θεό στην υπόστασί του με όσα έπραττε προσωπικώς ή την μομφή ή τον έπαινο, ενώ δεν μπορούσε να κάμη τίποτε απέναντι σ’ εκείνη την κοινή κατάρα και καταδίκη και απέναντι στον πονηρό κλήρο που κατεβαίνει από επάνω σ’ αυτόν και δι’ αυτού στους απογόνους του.