Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Ο Όσιος Άνθιμος της Χίου (εικόνες από το βίο του)

Με επίκεντρο το νησί της Χίου η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου πατρός ημών Ανθίμου του Χίου, ιδρυτού και κτίτορος της Ιεράς Μονής Παναγίας Βοήθειας.
Στο ιστολόγιό μας υπάρχει ιδιαίτερη σελίδα αφιερωμένη στον Άγιο Άνθιμο στην οποία έχουν συγκεντρωθεί παλαιότερες αναρτήσεις με το βίο του Αγίου καθώς και βίντεο με το βίο και το απολυτίκιό Του, καθώς και της Παναγίας της Βοήθειας.
Επιλέξαμε στη σημερινή ανάρτηση να παραθέσουμε εικόνες (φωτογραφικό υλικό κ.λ.π.), από βιβλία που αναφέρονται στον Άγιον Άνθιμο της Χίου το σεπτόν εγκαλλώπισμα και κλέος και της Μονής Βοηθείας κοσμήτορα.
Αξιόλογη σελίδα, αφιερωμένη στην Παναγία τη Βοήθεια και στον Όσιο Άνθιμο, είναι του Ιερού Ναού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου των Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

Ο Όσιος Άνθιμος ο εν Χίω (δεξιά) με τον Όσιο Νικηφόρο
τον λεπρό (αριστερά) στο Λωβοκομείο της Χίου
Το κελί του Αγίου στην Ι. Μ. Παναγίας Βοηθείας στη Χίο
Ο Γέροντας (1957)
Ο Γέροντας ευλογεί
το πλήθος των προσκυνητών
Η θεμελίωση της Μονής από τον πάτερ Άνθιμο
Ο πατήρ Άνθιμος αναπαύεται στο κελί του

Ο Γέροντας λειτουργεί για τελευταία φορά
την 1η Ιανουαρίου 1959
Οι μοναχές οδυρόμενες
προ του σκηνώματος του Γέροντος
Ο τάφος του Γέροντος

Ιερά Μονή Παναγίας Βοηθείας
Ιερός Ναός Αγίου Ανθίμου Λιβαδίων
(ο πρώτος που ανεγέρθηκε προς τιμήν του)
   
  

Απολυτίκια Αγίου Ανθίμου Χίου
Ήχος γ'.


Νέον στήριγμα ορθοδοξίας, νεοκόσμητον άνθος αγνείας, Νικομηδείας Ανθίμου συνώνυμος, των αρετών δε εκείνου ομότροπος, νέων οσίων σφραγίς και αγλάισμα, πάτερ Άνθιμε της Χίου πάσης το καύχημα, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Έτερον Απολυτίκιον

Δεν υπάρχουν σχόλια: