Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

ΝΟΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΦΕΚ

ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ
    
____________________________________________________________

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

    
____________________________________________________________

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ, ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

Αναγκαστικός Νόμος 2200/1940 (ΦΕΚ Α΄42/1-2-1940) "Περί Ιερών Ναών και Εφημερίων"

 

Κανονισμός αρ. 2/1969 (ΦΕΚ Β΄173/13-3-1970) "Περί Ιερών Ναών, Ενοριών και Εφημερίων"

   


Κανονισμός αρ. 8/1979 (ΦΕΚ Α΄1/5-1-1980) "Περί Ιερών Ναών και Εφημερίων" 

  

Κανονισμός αρ. 230/2012 (ΦΕΚ Α΄73/9-4-2012) "Περί Εφημερίων και Διακόνων"

  
_________________________________________________

ΝΟΜΟΣ 5383/1932 «Περί των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας» (ΦΕΚ Α' 110) 

______________________________________________________________
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 176/2006 «Περί των Ιεροψαλτών και της καταστάσεως αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 268/19.12.2006) 


_________________________________________________

55/1974 Κανονισμός της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
(ΦΕΚ 185/1974) 185_1974
«Περί μελέτης και εκτελέσεως απάντων των Εκκλησιαστικών Έργων»
___________________________________________
Ν.Δ. 2185/1952 «Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτημάτων προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων» (Α΄ 217)
 
___________________________________________________________Δεν υπάρχουν σχόλια: