Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013

---ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ--- ΜΝΗΜΗ ΕΝΟΣ ΑΓΑΘΟΥ ΚΗΡΥΚΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ

Του Γεωργίου Φ. Παπαδόπουλου – Κήρυκα του Θείου Λόγου

Τις ημέρες αυτές συμπληρώνονται έξι χρόνια από την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού θεολόγου και Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, της Αδελφότητος ΄΄ΖΩΗ΄΄ και της Πνευματικής Εστίας Χίου <<Αλέξανδρος Γκιάλας>>, αδελφού Ευάγγελου Αλιβάνογλου. Στη μνήμη του, παραθέτουμε το κατωτέρω κείμενο το οποίο συγγράψαμε και δημοσιεύσαμε λίγο μετά την εκδημία του. Οι ευχές και προσευχές μας τον συνοδεύουν πάντοτε στην Βασιλεία των Ουρανών όπου είμαστε βέβαιοι ότι χαίρει, ομού μετά των μακαρίων πιστών, κηρύττοντας κι εκεί τον λόγο του Θεού. Γ.Φ.Π.

Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2013

Χριστούγεννα θα πει...

Να πονάει ο διπλανός σου και εσύ να πονάς περισσότερο.
Να πεινάει ο άλλος και εσύ να μένεις νηστικός.
Να γυρίζεις στους δρόμους και να νιώθεις το κρύο των αστέγων.

Να αγοράζεις παιχνίδια για τα παιδιά που δεν έχουν να παίξουν.

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013

Κληρικός τραγουδά για να έρθει το χαμόγελο στα παιδικά χείλη-Video

Ο π.Σάββας Κυράζογλου είναι κληρικός της Ι.Μ.Φιλίππων και υπηρετεί στην Ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου –Παληού. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα της νεότητας στην Ενορία του, μέσα από μουσικές εκδηλώσεις στις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα παιδιά.

Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου.

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2013).

Ἀριθμ. Πρωτ. 1109

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

«Ὑπενθύμισις Ἐγκυκλίων Σημειωμάτων περί διευκολύνσεως τῆς προσβασιμότητος εἰς τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς προσώπων περιωρισμένης κινητικότητος»

Αριθμ Πρωτ. 5030
Διεκπ. 2428
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2013

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 11ης μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 9992/25.11.2013 ἐγγράφου τοῦ Πανελλαδικοῦ Συνδέσμου Παραπληγικῶν καί Κινητικῶς Ἀναπήρων, δι' οὗ ὑποβάλλεται αἴτημα αὐτοῦ ἐπί τοῦ θέματος: «Προσβασιμότης ἀτόμων μετά βαρέων κινητικῶν ἀναπηριῶν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐπικρατείας», γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἔνθεν μέν ὑπενθυμίσῃ τά προηγούμενα ὑπ' ἀριθμ. 1190/568/20.3.2003 καί 1850/933/5.5.2003 σχετικά μετά τοῦ ὡς ἄνω θέματος Ἐγκύκλια Αὐτῆς Σημειώματα, ἔνθεν δέ παραγγείλῃ ὅπως ἐλεγχθῇ ἡ ἐφαρμογή τῶν ὡς ἄνω Ἐγκυκλίων Σημειωμάτων καί διαπιστωθῇ ἡ σωστή προσβασιμότης τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν ὑπό προσώπων μετά βαρέων κινητικῶν ἀναπηριῶν, μερίμνῃ τῶν ἑκασταχοῦ Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

«Ἐνημέρωσις περί τῆς Ἀποφάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ἀναγραφήν ἐν ταῖς ἁγιολογικαῖς δέλτοις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας τῶν Ἱερομονάχων Μελετίου, τοῦ ἐν Ὑψενῇ Ρόδου, καί Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου»

Αριθμ Πρωτ. 5044
Διεκπ. 2343 
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 9ης μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., εὐαρέστως γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ὑπό τῆς ἐν Κωσταντινουπόλει Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, συνῳδά τῇ κρατούσῃ πράξει καί τάξει τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἄρτι ἀνεγράφησαν ἐν ταῖς ἁγιολογικαῖς δέλτοις τῆς Ἐκκλησίας οἱ Ἱερομόναχοι Μελέτιος, ὁ ἐν Ὑψενῇ Ρόδου, καί Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, τῆς μνήμης αὐτῶν ἑορταζομένης ἀντιστοίχως τῇ ιβ´ Φεβρουαρίου καί τῇ ιθ΄ Νοεμβρίου (π.ἡ.)/β΄ Δεκεμβρίου (ν.ἡ.) ἑκάστου ἔτους, ἐκδοθείσης ἐπί τούτῳ Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως.

Τήν Κανονικήν ταύτην Ἀπόφασιν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησίας ἀνακοινούμενοι ὑμῖν, παρακαλοῦμεν διά τά καθ' ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

«Καταβολή τῶν νενομοθετημένων πόρων ὑπέρ τῆς ¨Ἀποστολικῆς Διακονίας¨ εἰς τακτόν χρονικόν διάστημα»

Ἀριθμ. Πρωτ. 5271
Διεκπ. 2415 
Ἀθήνῃσι 13ῃ Δεκεμβρίου 2013

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10ης μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 3486/11.11.2013 ἐγγράφου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζομεν Ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ὑπενθυμίσῃ Ὑμῖν, ὅτι τό ἐν γένει ἔργον τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ ἐπιτελικοῦ ὀργανισμοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας εἰς τόν κατηχητικόν, ἱεραποστολικόν, ἐκδοτικόν, ἐπιμορφωτικόν καί κοινωνικόν τομέα, στηρίζεται εἰς τήν πολύτιμον συναντίληψιν καί συμπαράστασιν τῶν κατά τόπους Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Επιβολή προστίμων σε εκπρόθεσμες δηλώσεις ληξιαρχικών πράξεων

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 49 του ν. 344/1976, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.15 του άρθρου 4 του Ν.4144/13:

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Η Πυροσβεστική τιμά τους 3 Παίδες εν Καμίνω (video)

Τίμησαν τους προστάτες αγίους τους [BINTEO]

ΒΙΝΤΕΟ: Τίμησαν τους προστάτες τους οι πυροσβέστες


Πορίσματα ΚΕ΄ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) 

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ 

ΚΕ΄ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ 
ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 
(Βόλος, 4 – 6.11.2013) 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

«Περί τῆς διασφαλίσεως τῆς ἠλεκτροδοτήσεως εἰς εὐπαθεῖς ὁμάδας καταναλωτῶν»

Αριθμ Πρωτ. 5141
Διεκπ. 2320 
Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2013

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 9ης μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος, Ἐνέργειας καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς κ. Ἰωάννου Μανιάτη, περί τῆς ἀναστολῆς τῶν διακοπῶν ἠλεκτροδοτήσεως λόγῳ χρεῶν καί τῆς ἀμέσου ἐπανασυνδέσεως παροχῆς τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος διά τάς εὐπαθεῖς ὁμάδας καταναλωτῶν, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἐγγεγραμμένοι εἰς τούς καταλόγους τῶν κοινωνικῶν - προνοιακῶν δομῶν, Δήμων, Περιφερειῶν καί τῆς Ἐκκλησίας, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐκδίδωνται ὑπό τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων βεβαιώσεις περί τῆς καταστάσεως τῶν ὑπ’ αὐτῶν σιτιζομένων ἤ καθ’ οἱονδήποτε τρόπον βοηθουμένων, ὥστε αἱ οἰκογένειαι, τῶν ὁποίων ἔχει διακοπῆ ἡ ἠλεκτροδότησις, νά ἔχωσι τό δικαίωμα ἐπανασυνδέσεως.

Σχετικά με την Υποβολή αρχείων για προπληρωμή μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2014

Mε το υπ' αριθμ. 5262/2411/16-12-2013 έγγραφο της Ιεράς Συνόδου, διαβιβάζεται προς τις Ιερές Μητροπόλεις το συνημμένο έγγραφο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, αναφορικά με την μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2014.

ΘΕΜΑ : « Υποβολή αρχείων για προπληρωμή μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2014»

«Οἰκογένεια καί κοινωνία σέ κρίση σήμερα»

Αριθμ Πρωτ. 5225
Διεκπ. 2370 
Αθήνα 12 Δεκεμβρίου 2013

Εγκύκλιος 2945

Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνῆλθε τόν παρελθόντα Ὀκτώβριο ἐν μέσῳ καί πάλι ποικίλων κοινωνικῶν καί οἰκονομικῶν προβλημάτων, σέ μία καμπή κρίσιμων ἀνακατατάξεων.

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

Ο Άγιος Διονύσιος και η αγάπη στους εχθρούς

Γράφει ο π. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης

α) Στο συναξάρι του Aγίου Διονυσίου του εκ Ζακύνθου (1547-1622), που η Εκκλησία τιμά στις 17 Δεκεμβρίου, αναφέρονται τα εξής:
“Μία μέρα ο δολοφόνος του αδελφού του αγίου έφθασε στη μονή κυνηγημένος από τις αρχές και τους συγγενείς του θύματος, και ζήτησε καταφύγιο από τον Άγιο Διονύσιο, χωρίς να ξέρει για ποιον επρόκειτο. Μαθαίνοντας το λόγο της καταδίωξης και την ταυτότητα του θύματος, ο άνθρωπος του Θεού προχώρησε προς τον δολοφόνο με συμπόνια, τον παρηγόρησε, τον παρότρυνε να μετανοήσει και τον έκρυψε”.

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ο δι’ αποκεφαλισμού τελειωθείς σοφός και μαρτυρικός ιεράρχης του Ιλλυρικού

Μέσα στη σεπτή και ευλογημένη χορεία των λαοφιλών αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας εξέχουσα θέση κατέχει ο ένδοξος ιερομάρτυς του Χριστού Άγιος Ελευθέριος, ο οποίος αναδείχθηκε πνευματικός καθοδηγητής και φιλόστοργος ποιμενάρχης της επαρχίας του Ιλλυρικού, αγλάισμα αρχιερέων και εγκαλλώπισμα μαρτύρων, αλλά και πρεσβευτής στον Κύριο για τη σωτηρία των ψυχών όλων των χριστιανών.

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

Ένας νέος άγιος της Εκκλησίας στο κέντρο της Αθήνας

Γράφει ο π. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης

α) Πριν από μερικές εβδομάδες στη στήλη αυτή γράφαμε τα εξής: «Η μεγαλύτερη προσφορά της Εκκλησίας στον κόσμο είναι οι άγιοι. Όταν η Εκκλησία αναδεικνύει αγίους, είναι ζωντανή και ακμάζουσα. Οι άγιοι παρουσιάζουν σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο βιωμένο το Ευαγγέλιο. Κι ενώ ζουν στη γη, πολιτεύονται στον ουρανό». Με ιδιαίτερη συγκίνηση και πνευματική χαρά επαναλαμβάνουμε σήμερα τα παραπάνω λόγια μετά την επίσημη κατάταξη στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας του χαρισματικού Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, που γεννήθηκε το 1906 και κοιμήθηκε οσιακά στις 2 Δεκεμβρίου του 1991.

Ο Μαντέλα και η συγχώρεση

Στην αρχή της δεκαετίας του 1960, απαυδισμένος με τη συστηματική καταπίεση και την απάνθρωπη αντιμετώπιση των γηγενών Αφρικανών, ο Μαντέλα πρότεινε την εφαρμογή ενός σχεδίου βίαιων ενεργειών και την καταφυγή στον ανταρτοπόλεμο, μέσω της σύστασης της ένοπλης πτέρυγας του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου. Μέσα σε μερικά χρόνια όμως, η δράση της στρατιωτικής ομάδας η οποία αποκαλούνταν «Το Δόρυ του Εθνους» αποκαλύφθηκε και οι ηγέτες της συνελήφθησαν.

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές - Αποτελέσματα για το Ν. Χίου

Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης κατά της Χρήσης Ναρκωτικών Ν. Χίου και με τη συνεργασία και την επιχορήγηση του Ο.ΚΑ.ΝΑ 

Στο Ν. Χίου συμμετείχε στην έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 14 σχολικών μονάδων από όλον το νομό:

7 Γυμνάσια και 7 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα σχολείο δεν αρνήθηκε τη συμμετοχή στην έρευνα. 

Αποφάσεις Δ.Ι.Σ. μηνός Δεκεμβρίου 2013

Πρώτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Δεκέμβριο

Συνήλθε σήμερα Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013, στην πρώτη Συνεδρία Της για τον μήνα Δεκέμβριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013

Ο όσιος και ο ζαπτιές.

Ο όσιος Παρθένιος ο Χίος (1815-1883), νεαρός ακόμη μοναχός, θέλησε ν' ασκητέψει στην περιοχή Πένθοδο, η οποία ανήκε στη Νέα Μονή της Χίου. Ο ηγούμενος Μελέτιος Φλουράς όχι μόνο δεν του το επέτρεψε, αλλά και τον κατήγγειλε στον δεσπότη της Χώρας Γρηγόριο Κωνσταντινίδη. Κι αυτός τότε έστειλε ένα ζαπτιέ, τούρκο χωροφύλακα, για να συλλάβει τον όσιο και να τον φέρει ενώπιον του.
Ο ζαπτιές, άνθρωπος απλοϊκός και καλοπροαίρετος, πήγε αρματωμένος και συνάντησε τον νεαρό ασκητή.

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013

Ο βίος και το μαρτύριο της Αγίας Βαρβάρας (βίντεο)

Ομοφυλοφιλία & Σύμφωνο Συμβίωσης- υιοθεσίες παιδιών: ΓΙΑ ΤΟ ΄΄ΚΟΥΣΟΥΡΙ΄΄ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΄΄ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ΄΄ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου

Όταν, πριν από 6 μήνες τέθηκε και πάλι στη δημοσιότητα το λεγόμενο ΄΄αντιρατσιστικό΄΄ νομοσχέδιο, εξέθεσα τις απόψεις μου (οι οποίες ταυτίζονται με αυτές της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας), δημοσιεύοντας στον Τύπο (χιακό, αλλά και εκκλησιαστικό των Αθηνών), μακροσκελές κείμενο όπου αποδείκνυα (δια επιχειρημάτων και όχι φληναφημάτων όπως όσοι δεν δέχονται την άποψή μου και αντιτίθενται απλώς, δίχως να έχουν να επιχειρηματολογήσουν για την άρνησή τους αυτή) με λόγο πειστικό, τις συνέπειες ενός τέτοιου εγχειρήματος, με τον εσφαλμένο τρόπο που εισάγεται και την αόριστη και γενική μορφή που έχει.

Χιώτικα Πνευματικά Διανθίσματα τεύχος 10


Χιώτικα Πνευματικά Διανθίσματα τεύχος 9


ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ ΑΝΘΗΣ ΠΕΤΤΑ, ΧΗΡΑΣ ΙΕΡΕΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΤΑ

Τήν Κυριακή 1ῃ Δεκεμβρίου 2013 τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό Γεν. Ἰωάννου Προδρόμου Παραλίας Πατρῶν Θεία Λειτουργία καί τό ἐτήσιο Μνημόσυνο γιά τήν μακαρία μνήμη τῆς πρεσβυτέρας Ἀνθῆς Πέττα, σύζυγος τοῦ εὐλαβέστατου καί ἀειμνήστου ἱερέως Νικολάου Ἀ. Πέττα.

Ὁ μακαριστός π. Νικόλαος Ἀ. Πέττας καί ἡ πρεσβυτέρα του Ἀνθή.

Ἄρθρο τοῦ κ. Φωτίου Ἀρ. Δημητρακοπούλου, καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Φιλολογίας στό Τμῆμα Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνάμεσά μας καί ἐμεῖς ὀφείλουμε νά ἔχουμε τά σωματικά καί τά πνευματικά μάτια ἀνοιχτά γιά νά τούς ἐντοπίσουμε. Δέν ἀρκεῖ ὅμως νά τούς βροῦμε, ἀλλά πρέπει καί νά τούς μιμηθοῦμε, ἀφοῦ ἡ ζωή τους ἦταν μία δοξολογία στόν ἐν Τριάδι Θεό. Μελετώντας τήν ζωή τους ἐμβολιαζόμεθα ἀπό τήν πίστη, τήν ἐλπίδα, τήν ἀγάπη τους.

ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΑΣΟΚ & ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

Όταν κάποιος λέει την αλήθεια αλλά δεν τους συμφέρει, βγαίνουν να τον πουν σκοταδιστή και οπισθοδρομικό ! Έτσι χαρακτήρισαν και τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ επειδή λέει την αλήθεια, τεκμηριώνοντάς την και θεολογικά αλλά και νομικά (για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι νομομαθής και άσκησε την νομική επί έτη).