Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Η Πυροσβεστική τιμά τους 3 Παίδες εν Καμίνω (video)

Στη μακρόχρονη πορεία προσφοράς του Πυροσβεστικού Σώματος στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς μαζί με το φιλότιμο του Έλληνα Πυροσβέστη ευτυχώς υπάρχει και το χέρι της Θείας Προστασίας για να αντισταθμίζει την υψηλή επικινδυνότητα και την έλλειψη των μέσων.

Η Πυρoσβεστική οικογένεια σύμφωνα με την εθνική μας παράδοση βρήκε στα πρόσωπα των “Αγίων Τριών Παίδων των εν τη Καμινω βληθέντων” τους ακοίμητους προστάτες που μεσιτεύουν διαρκώς στον Ύψιστο για την προστασία τους στη δύσκολη αναμέτρηση με τις παμφάγες φλόγες των πυρκαγιών. Οι Άγιοι Τρείς Παίδες αναγνωρίζονται ως προστάτες Άγιοι του Πυροσβεστικού Σώματος και η 17η Δεκέμβρη καθιερώνεται ως η επίσημη ημέρα δοξολογίας και εορτασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πηγή: www.chiostv.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: