Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Κυριακή 29 Απριλίου 2012

Τά Στιχηρά τοῦ Πάσχα μετά τῶν Στίχων αὐτῶν.

Ἦχος πλ. α’

Στίχ. Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ Οι εκχριστιανιστές της νήσου Κερκύρας

Ανάμεσα στους πιστούς μαθητές και εκλεκτούς συνεργάτες του θεηγόρου Αποστόλου των Εθνών Παύλου είναι και οι τιμώμενοι από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας στις 29 Απριλίου Άγιοι απόστολοι Ιάσων και Σωσίπατρος, οι οποίοι εκχριστιάνισαν τη νήσο Κέρκυρα κατά την εποχή που βασίλευε ο σκληρόκαρδος Ρωμαίος ειδωλολάτρης ηγεμόνας Κερκυλλίνος.

Σάββατο 28 Απριλίου 2012

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα και με την παρουσία πλήθους φιλαγίων και φιλακολούθων πιστών εορτάσθηκε την Κυριακή του Θωμά 22 Απριλίου 2012 η ιερά μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών Μακαρίου Αρχιεπισκόπου Κορίνθου του Νοταρά στον μεγαλοπρεπή ομώνυμο ιερό ενοριακό ναό του Ξυλοκάστρου Κορινθίας.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Την προσεχή Τρίτη 1 Μαίου 2012, στο Ιερόν Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλλης Βολισσού, θα τελεσθή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ώρα ενάρξεως 9, ώρα λήξεως 10:45.

Εν Χίω τη 26η Απριλίου 2012

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος

Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

Τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Μάρκου

25 Απριλίου σήμερα και η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου.


Τα ονομαστήριά του εορτάζει σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος.

"Σεβαμιώτατε της Αρχιερατείας Υμών πολλά τα έτη." 

  

Η ευχή του ιστολογίου μας και του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου - πρώην Δημοτικού Συμβούλου Χίου

* Έφθασαν μέχρι τον Τύπο οι δίκαιες διαμαρτυρίες των κατοίκων εξ αρκετών Μαστιχοχωρίων για την παράνομη βοσκή που γίνεται σε διάφορες περιοχές τους. Ανεξέλεγκτα κοπάδια περιέρχονται εντός γεωργικών ή και δασικών εκτάσεων και ουδείς είναι εις θέσιν να επιβάλλει την τάξη. Πορεύονται οι χωρικοί στα χωράφια τους να τα καλλιεργήσουν και αντικρίζουν ολόκληρες νομάδες να περιέρχονται την ύπαιθρο και να τους ρημάζουν ότι έχουν φτιάξει με κόπο και ιδρώτα. Ιδιαίτερα στο Πυργί η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.

Τρίτη 24 Απριλίου 2012

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΝΕΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ένα ιστορικό μοναστήρι της Πελοποννήσου με βαρυσήμαντη εθνική και κοινωνική προσφορά

Στην ορεινή περιοχή του Φενεού Κορινθίας και σε απόσταση 75 χιλιομέτρων από το Κιάτο προβάλλει επιβλητικό και εντυπωσιακό ως οικοδόμημα μέσα στα καταπράσινα δάση του Χελμού το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου.

Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

Κυριακή 22 Απριλίου 2012

Κανών Παρακλητικός εις τον Άγιον Γεώργιον τον Τροπαιοφόρον

Ὁ Ἱερεύς·
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Ἀναγνώστης· Ἀμήν.
Ψαλμὸς ΡΜΒ΄ (142)
Κύριε, εἰσάκουσoν τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου. Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου· ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου. Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος, καὶ ἠκηδίασεν ἐπ΄ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου· ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου.

23/04 - Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος του Τροπαιοφόρου.

Tω αυτώ μηνί KΓ΄, μνήμη του Aγίου ενδόξου Mεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Tροπαιοφόρου1.

Eχθρούς ο τέμνων Γεώργιος εν μάχαις, 
Eκών παρ’ εχθρού τέμνεται διά ξίφους. 
Ήρε Γεωργίου τρίτη εικάδι αυχένα χαλκός.

Oύτος ο ένδοξος και θαυμαστός και μέγας Mάρτυς του Xριστού Γεώργιος, ήτον κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού εν έτει σϟϛ΄ [296], καταγόμενος από την χώραν των Kαππαδοκών, εκ γένους λαμπρού και επιφανούς.

Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης Ἐγκώμιον εἰς τὸν Ἅγιον Γεώργιον τὸν Τροπαιοφόρον

Τοῦ ἐν Ἁγίοις ἡμῶν πατρὸς ἡμῶν Ἀνδρέου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου, Ἐγκώμιον εἰς τὸν Ἅγιον τοῦ Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρα Γεώργιον τὸν Τροπαιοφόρον, μεταφρασθὲν εἰς κοινὴν διάλεκτον (ὑπὸ Νικοδήμου Ἁγιορείτου)

Εὐλόγησον Πάτερ.

Σάββατο 21 Απριλίου 2012

Επιστολή των Μητροπολιτών της Θράκης για τη μείωση των προστίμων σε αυθαίρετα μουσουλμάνων

Οι τέσσερις μητροπολίτες της Θράκης διαμαρτύρονται κατά της νέας τροπολογίας που ψηφίστηκε, με την οποία το πρόστιμο των μουσουλμάνων πολιτών για τα αυθαίρετα μειώνεται κατά 80% σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροπολογία οι μουσουλμάνοι κάτοικοι θα καταβάλλουν μειωμένο πρόστιμο κατά 80% για τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών τους, ενώ οι χριστιανοί θα πρέπει να πληρώσουν τα πρόστιμα στο ακέραιο.

Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ "ΡΟΥΚΕΤΟΠΟΛΕΜΟ" ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟ

Του Γιώργου Φ. Παπαδόπουλου – πρώην Δημοτικού Συμβούλου Χίου

Εδώ και αρκετά χρόνια, από μικρό παιδί, τριγυρίζουν στο μυαλό μου διάφορες σκέψεις γύρω από το έθιμο του "ρουκετοπόλεμου" στο Βροντάδο, το βράδυ της Ανάστασης, μεταξύ των ενοριών της Παναγίας Ερειθιανής και του Αγίου Μάρκου.

ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Καὶ μερικῶν θαυμάτων διήγησις τῆς Ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου (+1980)

Πάλιν ἑορτὴ καὶ πάλιν πανήγυρις. Καὶ διὰ νὰ εἰπῷ καλύτερα, μέσα εἰς τὴν ἑορτὴν ἐπεφάνη ἡμῖν καὶ ἄλλη χαρμόσυνος ἑορτή, αὐξάνουσα τοῖς πιστοῖς τὴν χαράν, καὶ πληροῦσα τὰς καρδίας αὐτῶν ἀῤῥήτου ἀγαλλιάσεως. Διότι ἐνῷ πανηγυρίζομεν ἀκόμη τὴν λαμπροφόρον καὶ κοσμοσωτήριον Ἀνάστασιν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, ἰδοὺ ἐπέλαμψεν εἰς ἡμᾶς καὶ ἄλλη πανήγυρις τῆς Ἁγνῆς καὶ Ἀχράντου Αὐτοῦ Μητρός, τῆς Κυρίας ἡμῶν καὶ Δεσποίνης, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ἡ ὁποία μὲ δίκαιον τρόπον παρακινεῖ ὅλους τοὺς πιστούς, νὰ ἑορτάσωμεν πάλιν καὶ σήμερον, καὶ νὰ εὐφρανθῶμεν ἅπαντες μίαν πνευματικὴν χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν, δοξάζοντες μὲ ὕμνους καὶ δοξολογίας τὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ τὴν Ὑπεραγίαν αὐτοῦ Μητέρα καὶ Δέσποιναν πάσης τῆς κτίσεως, τὴν εὐεργέτιδα καὶ μεσίτριαν ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν, διὰ νὰ λάβωμεν χάριν καὶ μισθὸν παρ᾿ Αὐτῆς πνευματικόν.

Πέμπτη 19 Απριλίου 2012

Το Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» αγόρασε το κύπελλο του Σπύρου Λούη Στη δημοπρασία των Κρίστις έναντι 544.000 ευρώ

Έναντι του ποσού των 544.000 ευρώ απέκτησε το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» το ασημένιο κύπελλο που κέρδισε ο μαραθωνοδρόμος Σπύρος Λούης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1896. Συνυπολογίζοντας, μάλιστα, την προμήθεια του οίκου Κρίστι που αγγίζει τα 100.000 ευρώ και το ΦΠΑ, η τελική τιμή που κατέβαλε το Ιδρυμα υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 600.000 ευρώ, τη στιγμή που η αρχική τιμή είχε υπολογιστεί από τον γνωστό οίκο δημοπρασιών στα 146.000-195.000 ευρώ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ 77ΧΡΟΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου - πρώην Δημοτικού Συμβούλου Χίου

Καταρχήν πρέπει να πω ότι κανένας μας δεν είναι σε θέση να κρίνει ανθρώπους επί προσωπικού. Μπορούμε, όμως, να κρίνουμε ανθρώπινες ενέργειες, όπως μπορούμε να κρίνουμε πράξεις ανθρώπων που οι ίδιοι θέλησαν να προκαλέσουν την κοινή γνώμη και κρίση μέσα από αυτές.

Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Η δίκη του Χριστού - Μια νομική ανάλυση

του Χρήστου Δερμοσονιάδη (Δικαστή) 

Όταν ο Πιλάτος βεβαιώθηκε για την αθωότητα του Χριστού και θέλησε να τον απολύσει τότε οι Ιουδαίοι φώναξαν: "Ημείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανείν, ότι Θεού υιόν εαυτόν εποίησε." (Ιωάν.10'7). Αυτή είναι και η σημερινή θέση των Εβραίων.

Το Γένος ως οι τρεις παίδες εν τη καμίνω

Ως οι τρεις παίδες εν τη καμίνω, Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ, το Γένος αναπέμπει προς τον Κύριο την δοξολογία «ευλογητός ει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και αινετόν και δεδοξασμένον το όνομα σου εις τους αιώνας … ότι δίκαιος ει επί πάσιν οις εποίησας ημίν … και παρέδωκας ημάς εις χείρας εχθρών ανόμων, εχθίστων αποστατών».

Επέτρεψες να γίνει το όνομα μας όνειδος στον κόσμο, να μας κατηγορούν και να κάνουν ότι μας βοηθούν, ενώ κερδοσκοπούν σε βάρος μας, ακόμη αυτοί που αιματοκύλισαν την ανθρωπότητα και παλαιοτέρα, αλλά και πρόσφατα.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΤΑΡΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Η παραλιακή πόλη του Ξυλοκάστρου στην Κορινθία κοσμείται με τον βυζαντινού ρυθμού μεγαλοπρεπή ιερό ενοριακό ναό του Αγίου Μακαρίου του Νοταρά Αρχιεπισκόπου Κορίνθου(1), ο οποίος αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό και καλλιτεχνικό κόσμημα για την πόλη.

Τρίτη 17 Απριλίου 2012

ΕΝΑΝΤΙ 10,9 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Αγοράστηκε το παλαιότερο χειρόγραφο ευαγγέλιο της Ευρώπης

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη αγόρασε για 9 εκατ. στερλίνες - 10,9 εκατ. ευρώ - το παλαιότερο άθικτο χειρόγραφο της Ευρώπης, ένα αντίγραφο του Ευαγγελίου του Αγίου Ιωάννη στα Λατινικά του 7ου μ.χ. αιώνα. 

Το χειρόγραφο, που ονομάζεται "Ευαγγέλιο του Αγίου Κάθμπερτ (Cuthbert)", είχε τοποθετηθεί στον τάφο του μοναχού αυτού, που έγινε επίσκοπος και Αγγλοσάξων Αγιος στο Λίντισφαρν στο βόρειοανατολικό τμήμα της Βρετανίας, γύρω στο 698, μερικά χρόνια μετά το θάνατό του.

Anthony (Bloom), Metropolitan of Sourozh Πάσχα

„Μέσα από αυτό το κήρυγμα άλλαξαν οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Ο καθένας έγινε πολύτιμος στα μάτια κάποιου άλλου. Ο κόσμος έγινε πιο πλατύς και πιο βαθύς. Άνοιξαν τα όρια της γης και η γη ενώθηκε με τον ουρανό και τώρα, εμείς – οι χριστιανοί – είμαστε, όπως το είπε ένας δυτικός θεολόγος, εκείνοι οι άνθρωποι, στα χέρια των οποίων ο Θεός, μέσα από το Χριστό, έδωσε άλλους ανθρώπους, για να πιστέψουν στον εαυτό τους - επειδή ο Θεός πιστεύει σε μας - για να μπορέσουν να ελπίζουν τα πάντα, επειδή ο Θεός ελπίζει σε μας.

ΑΝΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ

Του Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου.

Ο Χριστός αναστήθηκε για λογαριασμό του ανθρώπου. Μετά την απομάκρυνσή του από τον Θεό, ο άνθρωπος περισσότερο χαμηλά να πέσει δεν είχε, πιο πολύ να πεθάνει δεν γινόταν. Η μόνη του διέξοδος ήταν να αναστηθεί. Μα δεν γνώριζε τον «τρόπο».

Αυτήν τη διαδικασία επιστροφής την ανέλαβε ο ίδιος ο Θεός, για χάρη του ανθρώπου. Γι’ αυτό «φόρεσε σώμα», προκειμένου ολόκληρη η υπόσταση του ανθρώπου να επιστραφεί και να σωθεί.

ΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΦΑΝΑΤΙΚΩΝ ΙΣΛΑΜΙΣΤΩΝ Φωνές για άνοιγμα της Σχολής της Χάλκης και από Τούρκους

«Δεν αρμόζει στη μεγαλοσύνη του πολιτισμού που έχει αναπτυχθεί στον τόπο μας, οι Ορθόδοξοι χριστιανοί πολίτες να πρέπει να στέλνουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα και οι Αρμένιοι στην Αρμενία, για να εκπαιδευτούν ως κληρικοί», λέει ο επικεφαλής του τουρκικού σουνιτικού Ισλάμ, Μεχμέτ Γκιορμέζ

Ελλήνων Πάσχα στην Αλάσκα

«Κάθε χρόνο φέρνουμε ορχήστρα με μπουζούκι και κλαρίνο. Μας λείπει η πατρίδα, γι’ αυτό και θέλουμε να κρατάμε την ιδιαιτερότητά μας»
«Μας λυπεί που βλέπουμε την Ελλάδα να χάνει την ελευθερία της. Αυτό μας πονά πάρα πολύ από αυτήν την άκρη του κόσμου όπου ζούμε» 
Βιώνουν με απόλυτη συγκίνηση και κατάνυξη τις ημέρες του Πάσχα τηρώντας κατά γράμμα τα ελληνικά ήθη και τα έθιμα… Οι εξήντα οικογένειες των Ελλήνων της Αλάσκας κρατούν άσβεστη την Ελλάδα μέσα τους.

Δευτέρα 16 Απριλίου 2012

Πασχαλινά Βυζαντινά Έθιμα

Μία των αρχαιοτέρων και μεγαλυτέρων Χριστιανικών εορτών είναι αναμφιβόλως η της Λαμπράς Κυριακής. Δεν θα αγνοούν, ίσως, τινές των αναγνωστών μου ότι η εορτή αύτη του Πάσχα κατά τους παλαιοτέρους Χριστιανικούς αιώνας δεν εωρτάζετο κατά την αυτήν χρονικήν περίοδον υπό των κατά τόπους Χριστιανών.

Ελληνες: πιστοί αλλά «χαλαροί»

Δηλώνουμε σχεδόν όλοι πιστοί, αλλά εκκλησιαζόμαστε λιγότερο από άλλους Ευρωπαίους 
Γράφει η Λαλίνα Φαφούτη

Στις περισσότερες έρευνες που διεξάγονται τις τελευταίες δεκαετίες οκτώ στους δέκα Ελληνες δηλώνουν ότι πιστεύουν στον Θεό ενώ σε συντριπτική πλειονότητα θεωρούν την ορθόδοξη πίστη στοιχείο της προσωπικής τους ταυτότητας. Και όμως, ενώ όλοι σχεδόν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου θα συρρεύσουν με τις λαμπάδες τους στις εκκλησίες, ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα και προτού καλά-καλά ψαλεί το τρίτο «Χριστός Ανέστη» θα φύγουν βιαστικά για να προλάβουν τη μαγειρίτσα τους.

«Άπλωσε το χέρι σου και θα αγγίξεις το Θεό»


Είχα πρωτακούσει γι αυτόν τον ΄Ανθρωπο το καλοκαίρι του 2000. Έπρεπε να περάσουν δώδεκα χρόνια για να τον συναντήσω. Ο πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, δημιουργός της ανθρωπιστικής οργάνωσης «Κιβωτός του κόσμου» που εδρεύει στον Κολωνό έχει σώσει χιλιάδες παιδιά τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα.

Paschal Greetings from Around the WorldLanguage

Greeting

Response
Aleut:Khristus anahgrecum!Alhecum anahgrecum!
Aleut:Khris-tusax agla-gikux!Agangu-lakan agla-gikux!
Albanian:Krishti U Ngjall!Vertet U Ngjall!

Κυριακή 15 Απριλίου 2012

Ἡ ἑρμηνεία τῆς εἰκόνας τῆς Ἀναστάσεως

Ἡ εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως στὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει δύο τύπους: Ὁ ἕνας εἶναι ἡ κάθοδος τοῦ Χριστοῦ στὸν Ἅδη, ὁ δεύτερος εἰκονογραφικὸς τύπος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ εἰκονίζει ἄλλοτε τὸν Πέτρο καὶ τὸν Ἰωάννη στὸ κενὸ Μνημεῖο καὶ ἄλλοτε τὸν ἄγγελο ποὺ «ἐπὶ τὸν λίθο καθήμενος» ἐμφανίστηκε στὶς Μυροφόρες.

Aρχιεπίσκοπος Αλβανίας: ΠΑΣΧΑ 2012 ΕΞΟΔΟΣ - ΔΙΑΒΑΣΗ. (βίντεο)

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. 

Πρός τόν εὐλαβῆ ορθόδοξο κλῆρο και λαό,
Τέκνα εν Κυρίω προσφιλέστατα,

“Πάσχα ἱερόν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται…”

Διπλός δρόμος προς την αλήθεια

Ο πατήρ Γεώργιος Αναγνωστόπουλος μας μιλάει για την παράλληλη διακονία της επιστήμης και της Εκκλησίας 

– Πάτερ, είστε από τους λίγους ανθρώπους που διαγράφουν μια παράλληλη διαδρομή στην επιστήμη και στην εκκλησία. Αυτή η «διπλή» πορεία αποτελεί για εσάς μια φυσική εξέλιξη;

«Ανατράφηκα ως παιδί στην Αθήνα του '60 σε ένα γνήσιο “πολυπολιτισμικό” περιβάλλον! Η μητέρα μου ήταν πιστή χριστιανή. Ο πατέρας μου πιστός τότε υλιστικής ιδεολογίας.

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!


Ἀναστάσεως ἡμέρα,
καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει
καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα.
Εἴπωμεν, ἀδελφοί,
καί τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· συγχωρήσωμεν
πάντα τῇ ἀναστάσει· καί οὕτω
βοήσωμεν· Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος. 

Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

Πασχάλιος Ποιμαντορική Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Θέμα: «Πασχάλιος Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος».

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός.»

Ὁλόλαμπρη καί ζωηφόρος ἀνέτειλε καί πάλι ἡ ἁγία ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ Φωτουργός, ἄδυτος καί ἀειφεγγής Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ὁ ἴδιος ὁ ὁποῖος εἶχε λάμψει μέσα ἀπό τό σπήλαιο τῆς Γεννήσεως, καταφώτισε τἠν οἰκουμένη καί ἀπό τόν θάλαμο τοῦ τάφου, καταλύοντας τό σκότος τοῦ θανάτου «μέ τήν ἀστραπή τῆς Θεότητος». Αὐτό τό ἅγιο Φῶς κατέκλυσε ὁλόκληρη τήν κτίση,«οὐρανόν τε γῆ καί τά καταχθόνια», ἀποκαλύπτοντας τήν πραγματική της ἀξία καί προοπτική. Μεταμόρφωσε τήν φύση, καθιστώντας δυνατή γιά ὅλους τήν οὐράνια ὁλολαμπῆ πορεία.

Λόγος Αγ. Επιφανίου Κύπρου εις τη Θεόσωμο Ταφή και εις την εις Άδου Κάθοδο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

(…) Γιατί απέραντη σιωπή βασιλεύει σήμερα στη γη; μεγάλη σιωπή και πολλή ηρεμία. Μεγάλη σιωπή, γιατί ο βασιλεύς κοιμάται. Η γη φοβήθηκε και ησύχασε, γιατί ο Θεός με το σώμα κοιμήθηκε. Ο Θεός με το σώμα πέθανε και ο Άδης ετρόμαξε. Ο Θεός για λίγο κοιμήθηκε και αυτούς που κοιμόνταν αιώνες, από τον Άδη ανέστησε (…).

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2012

Ἀριθμ. Πρωτ. 237 

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩι ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

«ΤΟΥΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ» (Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο και τα νοήματα του Μεγάλου Σαββάτου)

« Τω Αγίω και Μεγάλω Σαββάτω, την θεόσωμον ταφήν και την εις Άδου κάθοδον του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, δι’ ών της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν προς αιωνίαν ζωήν μεταβέβηκε». Σύμφωνα με το ιερό συναξάρι αυτήν την άγια ημέρα τιμάμε και προσκυνάμε την ταφή του Κυρίου μας και την εις Άδου Κάθοδόν Του.

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ Ο ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νικολάου Μαγγίνα
Με την καθιερωμένη πατριαρχική τάξη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης στο Φανάρι ο Καθαγιασμός του Μύρου, για τρίτη φορά επί Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των πρεσβυγενών Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, του Πατριαρχείου Σερβίας, των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών Κύπρου, Ελλάδος, Αλβανίας, Πολωνίας και Τσεχίας, οι Αρχιεπίσκοποι των Αυτονόμων Εκκλησιών Φινλανδίας Λέων και Εσθονίας Στέφανος, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος καθώς και περισσότεροι από 40 Ιεράρχες του Θρόνου ανά τον κόσμο.

Πέμπτη 12 Απριλίου 2012

Μηνύματα της Μεγάλης Εβδομάδας Η ΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου, Αναγνώστη – Βηματάριου, πρώην Δημοτικού Συμβούλου Χίου

Η Μεγάλη Εβδομάδα προβάλλει μπροστά μας τον Τίμιο Σταυρό, επί του οποίου ο Κύριος και Λυτρωτής μας σήκωσε την αμαρτία του κόσμου για να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος και να το απαλλάξει από τη δυναστεία του διαβόλου, την φθορά και την αμαρτία.

Μέσα στο μεγαλείο της Αγίας Γραφής έχει εντυπωθεί ο λόγος του Θεού που δίδει σαφή εξήγηση για κάθε ζήτημα στη βιωτή του ανθρώπου και του κόσμου ολόκληρου. Ο πλούτος της Αγίας Γραφής είναι αδύνατον να αξιολογηθεί και να εκτιμηθεί από το ανθρώπινο μυαλό δίχως τη χάρη του Θεού που δίδει την κατανόηση των μηνυμάτων που απορρέουν απ΄ αυτή.

«ΕΣΤΑΥΡΩΘΗΣ ΔΙ’ ΕΜΕ, ΙΝΑ ΕΜΟΙ ΠΗΓΑΣΗΣ ΤΗΝ ΑΦΕΣΙΝ» (Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο και τα νοήματα της Μεγάλης Παρασκευής)

«Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή τα άγια και σωτήρια και φρικτά Πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν΄ τους εμπτυσμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τας ύβρεις, τους γέλωτας, την πορφυράν χλαίναν, τον κάλαμον, τον σπόγγον, το όξος, τους ήλους, την λόγχην και προ πάντων τον σταυρόν και τον θάνατον, α δι’ ημάς κατεδέξατο΄ έτι Δε και την του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέντος αυτώ, σωτήριον εν τω σταυρώ ομολογίαν». Το ιερό συναξάρι της αγίας αυτής ημέρας αναφέρει με λεπτομέρεια τι τιμούμε και προσκυνάμε αυτή την αγία ημέρα.

Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

Αναλυτικά (κατά κεφάλαια και άρθρα) ο Κανονισμός 230/2012 περί εφημερίων και διακόνων

Εφημἐριος- Ενορία - Κατάλογος Ενοριτών

1. Εφημέριος καλείται Κληρικός της Ορθοδόξου Εκκλησί­ας της Ελλάδος, με βαθμό Πρεσβυτέρου, κανονικώς χειρο­τονημένος και εξαρτημένος κανονικώς εκ του επιχωρίου Μητροπολίτου, ο οποίος καλύπτει τις λατρευτικές, τις ποι­μαντικές και τις προνοιακές ανάγκες της ενορίας, εντασ­σόμενος σε μία από τις ειδικότερες κατηγορίες, τις οποίες προβλέπει το άρθρο 1 του Κανονισμού υπ’ αριθμ. 8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 1/5.1.1980).

«ΜΕΙΝΑΤΕ ΕΝ ΕΜΟΙ, ΙΝΑ ΒΟΤΡΥΝ ΦΕΡΗΤΕ» (Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο και τα νοήματα της Μεγάλης Πέμπτης)

«Τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι Πατέρες, αλληλοδιαδόχως εκ τε των θείων Αποστόλων και των ιερών Ευαγγελίων παραδεδώκασιν ημίν τέσσερά τινα εορτάζειν΄ τον ιερόν Νιπτήρα, τον Μυστικόν Δείπνον (δηλαδή την παράδοσιν των καθ’ ημάς φρικτών Μυστηρίων), την υπερφυά Προσευχήν και την Προδοσίαν αυτήν». 

Αυτό είναι το συναξάρι της Μεγάλης Πέμπτης. Η αγία μας Εκκλησία τιμά την αγία αυτή ημέρα όσα έλαβαν χώρα στο υπερώο της Ιερουσαλήμ και όσα ακολούθησαν μετά το Μυστικό Δείπνο.

Τρίτη 10 Απριλίου 2012

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής:΄΄Ποτέ η Εκκλησία δεν είχε κάνει τόσο μεθοδευμένο και σπουδαίο έργο΄΄

Μήνυμα αισιοδοξίας, ανάτασης και ελπίδας έστειλε σήμερα επισκεπτόμενος τα γραφεία της φιλανθρωπικής εταιρείας «Αποστολή» ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος.

Μιλώντας στους εργαζομένους που τον υποδέχθηκαν ο Αρχιεπίσκοπος κ. Δημήτριος υπογράμμισε: «Η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας δεν είναι χθεσινή στον κόσμο και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ: ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ – ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΕΟΣ Η ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Στο σημερινό Αποστολικό ανάγνωσμα (της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου της Μεγάλης Πέμπτης) ο Απόστολος Παύλος μας μιλά για την Θεία Κοινωνία, το Σώμα και το Αίμα του Χριστού και τον τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να προσερχόμαστε στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Τι αναφέρει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο πρώτος μετά τον Έναν (Χριστό), στους Κορινθίους μέσα από την Α΄ προς αυτούς επιστολή του και δι΄ αυτών σε όλους τους χριστιανούς ?

«ΔΕΞΑΙ ΜΟΥ ΤΑΣ ΠΗΓΑΣ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ» (Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο και τα νοήματα της Μεγάλης Τετάρτης)

«Τη αγία και μεγάλη Τετάρτη της αλειψάσης τον Κύριον μύρω πόρνης γυναικός μνείαν ποιούμεθα οι θειότατοι πατέρες εθέσπισαν, ότι προ του σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονεν». Αυτό είναι το συναξάρι της σημερινής ημέρας, της Μεγάλης Τετάρτης. Οι συνοδοιπόροι του πάθους του Χριστού μας πιστοί καλούμαστε αυτή την ιερή ημέρα να τιμήσουμε την έμπρακτη και ειλικρινή μετάνοια της πρώην πόρνης γυναικός, η οποία έγινε συνώνυμη με την συντριβή και την αλλαγή ζωής.

Το σημαντικότατο, συγκινητικότατο και διδακτικότατο γεγονός της αλείψεως του Κυρίου με πολύτιμο μύρο από την αμαρτωλή γυναίκα διασώζουν με μικρές παραλλαγές και οι τέσσερις ευαγγελιστές.

Νέος Κανονισμός Περί Εφημερίων και Διακόνων

Νέο κανονισμό περί διορισμού εφημερίων και διακόνων, που εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι ο 230/2012 και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ τ.Α αρ.φύλ.73 στις 9 Απριλίου του 2012

Δευτέρα 9 Απριλίου 2012

«ΛΑΜΠΡΙΝΟΝ ΜΟΥ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ» (Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο και τα νοήματα της Μεγάλης Τρίτης)

«Τη αγία και μεγάλη Τρίτη της των δέκα παρθένων παραβολής, της εκ του ιερού Ευαγγελίου, μνείαν ποιούμεθα». Αυτό είναι το συναξάρι της δεύτερης ημέρας της Μεγάλης Εβδομάδος. Ο Νυμφίος της Εκκλησίας και της ψυχής μας, «ο ωραίος κάλλει παρά πάντας βροτούς», οδεύει προς το εκούσιο Πάθος Του, καλώντας κοντά Του όλους εμάς τους πιστούς Του, για να μας κάνει κοινωνούς των σωτηριωδών παθημάτων Του και του θριάμβου της Αναστάσεώς Του.

Κυριακή 8 Απριλίου 2012

«ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΕΚΟΥΣΙΟΝ ΠΑΘΟΣ» (Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο και τα νοήματα της Μεγάλης Δευτέρας)

«Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός και μακάριος ο δούλος ον ευρήσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν, ον ευρήσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου, μη τω ύπνω κατενεχθής, ίνα μη τω θανάτω παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλεισθής. Αλλά ανάνηψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Αγιος ει ο Θεός ημών. Δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς». Με αυτό το θεσπέσιο τροπάριο ο ιερός υμνογράφος μας εισάγει στο κατανυκτικό κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδος, παροτρύνοντάς μας να ετοιμάσουμε κατάλληλα τον εαυτό μας, προκειμένου να υποδεχτούμε το Νυμφίο της ψυχής μας Χριστό και να λάβουμε μέρος στην πνευματική γαμήλια πανδαισία. Αυτή είναι άλλωστε και η κύρια επιδίωξη της βιώσεως όλων των μεγάλων γεγονότων της Μεγάλης Εβδομάδος, η συνάντησή μας με τον παθόντα και αναστάντα Σωτήρα μας Χριστό!

«Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΟΙ» (Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο και τα νοήματα της Κυριακής των Βαΐων)

Μετά την θαυμαστή ανάσταση του Λαζάρου οι ευσεβείς αδελφές του παρέθεσαν στον Κύριο και τους μαθητές Του μεγάλο και λαμπρό δείπνο για να ευχαριστήσουν τον Μεγάλο Ευεργέτη τους. Η Μάρθα φρόντιζε να μη λείψει τίποτε από το πλούσιο τραπέζι. Μαζί τους καθόταν και ο Λάζαρος. Η Μαρία, κατά τη διάρκεια του δείπνου, πήρε ένα πολύτιμο δοχείο γεμάτο πανάκριβο μύρο και άρχισε να πλένει με αυτό τα πόδια του Χριστού.

«ΠΟΡΕΥΟΜΑΙ ΙΝΑ ΞΥΠΝΗΣΩ ΑΥΤΟΝ» (Θεολογικό σχόλιο στο Σάββατο του Λαζάρου)

Το Σάββατο της ΣΤ΄ Εβδομάδος των Νηστειών η Αγία μας Εκκλησία όρισε να εορτάζουμε την θαυμαστή ανάσταση του Λαζάρου. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Διότι, πρώτον το μεγάλο και θαυμαστό αυτό γεγονός συμπίπτει χρονικά με την είσοδο του Κυρίου μας στην αγία πόλη της Ιερουσαλήμ. Και δεύτερον, ότι το γεγονός της εκ νεκρών αναστάσεως του φίλου του Κυρίου είναι μια τρανή απόδειξη ότι ο Χριστός μας είναι ο κύριος της ζωής και του θανάτου, ότι αυτός που ανάστησε από τους νεκρούς το Λάζαρο θα αναστήσει και τον Εαυτό του, αφού θα σκυλέψει τον Άδη και θα νικήσει τον θάνατο!

Σύμφωνα με το ευαγγελικό ανάγνωσμα ο Λάζαρος με τις αδελφές του Μάρθα και Μαρία, που κατοικούσαν στην κώμη Βηθανία, είχαν εγκάρδιες φιλικές σχέσεις με τον Κύριο. Φαίνεται ότι πολλές φορές είχαν την ύψιστη τιμή και χαρά να δεχτούν και να φιλοξενήσουν το Χριστό στον ευλογημένο οίκο τους (Λουκ.10:38-42).

«ΣΥΜΠΟΡΕΥΘΩΜΕΝ ΑΥΤΩ» (Εισαγωγικό σχόλιο στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα)

Για μια ακόμα φορά, με τη χάρη του Θεού, οδεύουμε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, στην ιερότερη εορτολογική περίοδο του έτους. Για μια ακόμη φορά θα ακολουθήσουμε τα ίχνη του Νυμφίου της Εκκλησίας μας Χριστού και θα γίνουμε συνοδοιπόροι του Θείου Πάθους Του. Σύμφωνα με τον ιερό υμνογράφο, καλούμαστε όπως «συμπορευθώμεν αυτώ και συσταυρωθώμεν και νεκρωθώμεν δι΄αυτόν ταις του βίου ηδοναίς΄ ίνα και συζήσωμεν αυτώ». Με αυτή την προϋπόθεση θα γίνουμε πραγματικοί κοινωνοί της Αναστάσεώς Του. Μόνο έτσι θα νοιώσουμε πραγματικά τη χαρά της Θείας Εγέρσεως.

Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΕΞ ΕΦΕΣΟΥ (1756 - 1801) Ο τιμώμενος στη Σάμο ένδοξος νεομάρτυς της ιστορικής Εφέσου

Μέσα στη σεπτή χορεία των ενδόξων νεομαρτύρων, οι οποίοι θυσίασαν την ίδια τους τη ζωή για την αγάπη του Χριστού και διδάσκουν τους σημερινούς νεοέλληνες με την ειλικρινή μετάνοια και την ακλόνητη πίστη τους, εξέχουσα θέση κατέχει ο Άγιος νεομάρτυς Γεώργιος, ο οποίος γεννήθηκε και ανατράφηκε στη Νέα Έφεσο της ιστορικής και αγιοτόκου Μικράς Ασίας, όπου και μαρτύρησε στις 5 Απριλίου 1801. 

Ο ένδοξος νεομάρτυς του Χριστού Γεώργιος Διζλάλογλου, του οποίου ο πατέρας ονομαζόταν Νικόλαος, γεννήθηκε το 1756 στη Νέα Έφεσο, που είναι γνωστή και με το όνομα Κουσάντασι. Όταν ενηλικιώθηκε, παντρεύτηκε και απόκτησε παιδιά.