Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Δηλώσεις Καρατζαφέρη για μισθοδοσία κλήρου - Ερώτημα Ι.Σ.Κ.Ε. προς την Ιερά Σύνοδο

Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε, 
Σεβασμιώτατοι Άγιοι Συνοδικοί, 

Τήν 2αν Απριλίου έ.έ. στην τηλεοπτική εκπομπή της δημοσιογράφου κ. Έλλης Στάη στη ΝΕΤ, ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης δήλωσε ότι ¨Τόν Ιούνιο θα διακοπεί η μισθοδοσία των κληρικών από το Κράτος, διότι έτσι έχει συναποφασιστεί στό Μνημόνιο πού υπεγράφη¨. 

Ως ήταν φυσικό από την ως άνω δήλωση έχουν αναστατωθεί όλοι οι κληρικοί καί τα χιλιάδες μέλη των οικογενειών τους καί καθημερινά δεχόμεθα από όλα τα σημεία της Πατρίδος μας τηλεφωνικές κλήσεις. 

Διά την αποφυγή γενικότερης αναστατώσεως του Ιερού Κλήρου, υϊκώς παρακαλούμεν Υμάς, όπως παράσχετε ημίν έγκυρη ενημέ-ρωση διά το αληθές ή μη, της ως άνω δηλώσεως . 

Μετά του προσήκοντος σεβασμού 
Διά το Δ.Σ. Ι.Σ.Κ.Ε. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σελλής 

Δεν υπάρχουν σχόλια: