Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

Η ΛΑΜΠΡΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα και με τη συμμετοχή πολυάριθμων πιστών εορτάσθηκε το Σαββατοκύριακο 26-27 Απριλίου 2014 στον ομώνυμο μεγαλοπρεπή Ιερό Ενοριακό Ναό της πόλεως του Ξυλοκάστρου η πανίερη μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών Μακαρίου Αρχιεπισκόπου Κορίνθου του Νοταρά, του εν Χίῳ ασκήσαντος και ενταύθα οσίως εν έτει 1805 τελευτήσαντος.

Τρίτη 29 Απριλίου 2014

Προκήρυξις κενῆς ὀργανικῆς θέσεως τακτικοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Βολισσοῦ

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 959
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 396
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ
Ἔχοντες ὑπ’ ὄψει τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 29, παρ. 1, τοῦ ἄρθρου 38, παρ. 2, τοῦ Ν. 590/1977, «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί τῶν ἄρθρων 4-7 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 230/2012 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων», προκειμένου νά πληρώσωμεν τήν κενήν ὀργανικήν θέσιν τακτικοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Κοιμήσεως Θεοτόκου Βολισσοῦ

Ένα "ευχαριστώ" στους ιερείς μας!

από τον Κώστα Ζαφειρίου

Και αυτό το Πάσχα, είχα τη χαρά να περάσω από αρκετές ενορίες και να λειτουργηθώ, στο βαθμό βέβαια που οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις το επέτρεπαν. Και είδα τους ιερείς μας με πίστη στην ψυχή, να μιλούν για το Χριστό μας και να δακρύζουν.

Είδα και άκουσα τους ιερείς μας να μιλούν για την ελπίδα που χαρίζει ο Χριστός μας. Είδα και άκουσα κηρύγματα απλά με σοφά λόγια.

Τρίτη 22 Απριλίου 2014

Η “Διακαινήσιμος” εβδομάδα.

Ολόκληρη η εβδομάδα από το άγιο Πάσχα μέχρι την επομένη Κυριακή, δηλαδή, την Κυριακή του Θωμά, λέγεται «διακαινήσιμος».

Γιατί ονομάζεται έτσι;

Σάββατο 19 Απριλίου 2014

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν 
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως.

Θέ­μα: «Πα­σχά­λιος Ποι­μαν­το­ρι­κή Ἐγ­κύ­κλιος».

«Θα­νά­του ἑ­ορ­τά­ζο­μεν νέ­κρω­σιν,
ᾍ­δου τήν κα­θαί­ρε­σιν,
ἄλ­λης βι­ο­τῆς, τῆς αἰ­ω­νί­ου ἀ­παρ­χήν»
Ἀ­γα­πη­τοί μου,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2014

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, 
ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Χριστός Ἀνέστη!

«Δεῦτε», ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, «λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός» τοῦ Φαναρίου, τοῦ Ἱεροῦ Κέντρου τῶν Ὀρθοδόξων, καί δοξάσωμεν ὅλοι ὁμοῦ καί ἀπό κοινοῦ «Χριστόν τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».

Μεγ. Σάββατο & Κυριακή του Πάσχα: Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ?

Του Γεωργίου Φωτ. Παπαδόπουλου- Κήρυκα του Θείου Λόγου

Με τη βοήθεια του Θεού, προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο, με απλό και κατανοητό τρόπο, ορισμένες από τις μεγάλες αλήθειες της πίστεώς μας. Τις Άγιες αυτές ημέρες (Μεγ. Σάββατο & Κυριακή του Πάσχα) η Εκκλησία μας τιμά την θεόσωμο ταφή, την εις Άδου κάθοδον και την Ανάσταση εκ νεκρών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Μια σπουδαία προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης για την Ανάσταση του Χριστού

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΤΗ ΚΑΜΙΝΩ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ:
ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΖΩΗ, ΑΓΙΑΣΜΟΣ & ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑ

Του Γεωργίου Φωτ. Παπαδόπουλου- Κήρυκα του Θείου Λόγου

Αδελφοί μου, 

Τρίτη 15 Απριλίου 2014

Ἡ θριαβευτικὴ εἴσοδος

Ὁ θρίαμβος προϋποθέτει νίκη καὶ ἡ νίκη νόμιμο ἀγώνα καὶ σκληρὴ μάχη. Ὁ νικητὴς στεφανηφόρος καὶ ἐπευφημούμενος ἀπὸ τὰ πλήθη εἰσέρχεται θριαμβευτὴς στὴν πατρίδα του μέσα ἀπὸ ἁψίδες ποὺ στήνονται γιὰ νὰ τὸν ὑποδεχθοῦν.

Στὶς πνευματικὲς μάχες, οἱ ὁποῖες εἶναι ἄπειρες φορὲς πιὸ σκληρὲς ἀπὸ τὶς κοσμικές, τὶς στρατιωτικές, τὶς τοπικιστικές, τὶς ἐθνικές, ἀφοῦ ὁ ἀντίπαλος εἶναι ἀδυσώπητος, ἀμείλικτος, ἀνυποχώρητος, θηριώδης, ὁ νικητὴς συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν αἰώνιο Νικητή, Αὐτὸν ποὺ μᾶς εἶπε «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. ιε΄ 5) καὶ ἐπευφημούμενος ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους εἰσέρχεται στὰ οὐράνια δώματα. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 252/2014/14 (ΦΕΚ 58 Α/11-03-2014) : Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 50/1973 (ΦΕΚ Α΄ 296) Κανονιστικής Διατάξεως «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνήματος Αγίας Μαρκέλλης Βολισσού της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών».

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 252/2014/14 (ΦΕΚ 58 Α/11-03-2014) : Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 50/1973 (ΦΕΚ Α΄ 296) Κανονιστικής Διατάξεως «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνήματος Αγίας Μαρκέλλης Βολισσού της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών». 

Σάββατο 12 Απριλίου 2014

Ι.Σ.Κ.Ε.: Οι κληρικοί οφείλουμε να υπερασπιστούμε την επιβίωση και την αξιοπρέπεια ημών και των οικογενειών μας, ανεξάρτητα από πολιτικές ή ενδοεκκλησιαστικές σκοπιμότητες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έντονα αντέδρασε, με επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε στον Υπουργό Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, δια του Προέδρου του π. Γεωργίου Σελλή, σχετικά με την ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων του Πολυνομοσχεδίου και ειδικότερα για την κατάργηση των περιπτώσεων των β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3607/2007 (Α΄245) και της υπουργικής απόφασης Φ 30215/81/3/16-2-2010 (β΄160) υπέρ του τομέα του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε του Τ.Π.Δ.Υ, όπως αυτές ψηφίστηκαν. 

Πέμπτη 10 Απριλίου 2014

Εκδήλωση-αφιέρωμα της Bιβλιοθήκης Κοραή στις Άγιες Ημέρες


«Περί τῆς μελέτης καί τῆς ἀντιμετωπίσεως προβλημάτων λειτουργίας τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων»

Αριθμ. Πρωτ. 1507
Διεκπ. 742
Αθήνα 4 Απριλίου 2014

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν Ἀποφάσεων τῆς ἐκτάκτου συνελεύσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 5ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., συνέστησε Συντονιστικόν Ὄργανον διά τήν μελέτην καί ἀντιμετώπισιν τῶν προβλημάτων λειτουργίας τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν Ὑπηρεσιακῶν Ὀργάνων τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας.

Κυριακή 6 Απριλίου 2014

Ένας πραγματικός ήρωας και μαχητής της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ- ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Του Γεωργίου Φωτ. Παπαδόπουλου

Όσοι αγαπούν τον λόγο του Θεού και μελετούν την Αγία Γραφή, γνωρίζουν πολύ καλά τα όσα κήρυξε και δίδαξε ο Κύριος και Θεός μας. Μεταξύ των θεοπνεύστων ρημάτων Του ήταν και η εξής σαφέστατη μνεία: <<Μακάριοι εστέ όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσι και είπωσι παν πονηρόν ρήμα καθ΄ υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλλιάσθε, ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοις ουρανοίς>> (Ματθ. Ε΄, 10-12).

Κλέψανε τις καμπάνες από τρία ξωκκλήσια ! ΘΕΜΑ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Έλεος πια δεν θα πιάσουν και τον περιβόητο Γιαγκούλα...! Είναι θέμα τιμής για την Αστυνομία να τελειώνει μια κι έξω με τις "συμμορίες" αθιγγάνων ή μη, που έχουν ταράξει την ύπαιθρο και όχι μόνο, αρπάζοντας ο,τιδήποτε μεταλλικό έχει την παραμικρή αξία. Πριν λίγες μέρες "σούφρωσαν" τα καντήλια από το νεκροταφείο του Καταρράκτη, χθες έκπληκτοι οι Λαγκαδούσοι είδαν στα τρία υπέροχα ξωκκλήσια τους στα Κοίλα, την Παναγιά, τον Άγιο Γιώργη και τον Άγιο Παντελεήμονα να λείπουν οι καμπάνες. Ακούστηκε, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, ότι το ίδιο παρουσιάστηκε σε ξωκκλήσι στα Καρδάμυλα. Να λιώνουν τις καμπάνες, μας φαίνεται δύσκολο, να τις μεταφέρουν στις αποσκευές τους το ίδιο, δηλαδή τι πρέπει να γίνει για να τους πιάσει η αστυνομία, να της αφαιρέσουν την πόρτα του Αστυνομικού Μεγάρου;

Τετάρτη 2 Απριλίου 2014

Συμμετοχή Ιεράς Μητροπόλεως Χίου στην αντισεισμική άσκηση "Σφίγγα 2014"

Η Ιερά Μητρόπολη Χίου, ύστερα σχετικό αίτημα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου, συμμετέχει στην άσκηση σεισμικής ετοιμότητας "Σφίγγα 2014", με την κρούση των καμπανών των Ιερών Ναών για την έναρξη της άσκησης. 

Για να μπορέσουν να ειδοποιηθούν άμεσα και ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες στην άσκηση (και ιδιαίτερα τα Σχολεία, όλων των βαθμίδων), οι Εφημέριοι θα βρίσκονται στους Ιερούς Ναούς από τις 9 ως τις 10 το πρωί της Πέμπτης 3 Απριλίου 2014 και θα αναμένουν τηλεφώνημα για την ακριβή ώρα κρούσης των καμπανών. Μόλις ενημερωθούν θα χτυπήσουν τις καμπάνες για 1 λεπτό σαν να επρόκειτο για φωτιά-κίνδυνο.