Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013

---ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ--- ΜΝΗΜΗ ΕΝΟΣ ΑΓΑΘΟΥ ΚΗΡΥΚΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ

Του Γεωργίου Φ. Παπαδόπουλου – Κήρυκα του Θείου Λόγου

Τις ημέρες αυτές συμπληρώνονται έξι χρόνια από την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού θεολόγου και Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, της Αδελφότητος ΄΄ΖΩΗ΄΄ και της Πνευματικής Εστίας Χίου <<Αλέξανδρος Γκιάλας>>, αδελφού Ευάγγελου Αλιβάνογλου. Στη μνήμη του, παραθέτουμε το κατωτέρω κείμενο το οποίο συγγράψαμε και δημοσιεύσαμε λίγο μετά την εκδημία του. Οι ευχές και προσευχές μας τον συνοδεύουν πάντοτε στην Βασιλεία των Ουρανών όπου είμαστε βέβαιοι ότι χαίρει, ομού μετά των μακαρίων πιστών, κηρύττοντας κι εκεί τον λόγο του Θεού. Γ.Φ.Π.

Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2013

Χριστούγεννα θα πει...

Να πονάει ο διπλανός σου και εσύ να πονάς περισσότερο.
Να πεινάει ο άλλος και εσύ να μένεις νηστικός.
Να γυρίζεις στους δρόμους και να νιώθεις το κρύο των αστέγων.

Να αγοράζεις παιχνίδια για τα παιδιά που δεν έχουν να παίξουν.

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013

Κληρικός τραγουδά για να έρθει το χαμόγελο στα παιδικά χείλη-Video

Ο π.Σάββας Κυράζογλου είναι κληρικός της Ι.Μ.Φιλίππων και υπηρετεί στην Ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου –Παληού. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα της νεότητας στην Ενορία του, μέσα από μουσικές εκδηλώσεις στις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα παιδιά.

Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου.

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2013).

Ἀριθμ. Πρωτ. 1109

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

«Ὑπενθύμισις Ἐγκυκλίων Σημειωμάτων περί διευκολύνσεως τῆς προσβασιμότητος εἰς τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς προσώπων περιωρισμένης κινητικότητος»

Αριθμ Πρωτ. 5030
Διεκπ. 2428
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2013

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 11ης μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 9992/25.11.2013 ἐγγράφου τοῦ Πανελλαδικοῦ Συνδέσμου Παραπληγικῶν καί Κινητικῶς Ἀναπήρων, δι' οὗ ὑποβάλλεται αἴτημα αὐτοῦ ἐπί τοῦ θέματος: «Προσβασιμότης ἀτόμων μετά βαρέων κινητικῶν ἀναπηριῶν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐπικρατείας», γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἔνθεν μέν ὑπενθυμίσῃ τά προηγούμενα ὑπ' ἀριθμ. 1190/568/20.3.2003 καί 1850/933/5.5.2003 σχετικά μετά τοῦ ὡς ἄνω θέματος Ἐγκύκλια Αὐτῆς Σημειώματα, ἔνθεν δέ παραγγείλῃ ὅπως ἐλεγχθῇ ἡ ἐφαρμογή τῶν ὡς ἄνω Ἐγκυκλίων Σημειωμάτων καί διαπιστωθῇ ἡ σωστή προσβασιμότης τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν ὑπό προσώπων μετά βαρέων κινητικῶν ἀναπηριῶν, μερίμνῃ τῶν ἑκασταχοῦ Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

«Ἐνημέρωσις περί τῆς Ἀποφάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ἀναγραφήν ἐν ταῖς ἁγιολογικαῖς δέλτοις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας τῶν Ἱερομονάχων Μελετίου, τοῦ ἐν Ὑψενῇ Ρόδου, καί Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου»

Αριθμ Πρωτ. 5044
Διεκπ. 2343 
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 9ης μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., εὐαρέστως γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ὑπό τῆς ἐν Κωσταντινουπόλει Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, συνῳδά τῇ κρατούσῃ πράξει καί τάξει τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἄρτι ἀνεγράφησαν ἐν ταῖς ἁγιολογικαῖς δέλτοις τῆς Ἐκκλησίας οἱ Ἱερομόναχοι Μελέτιος, ὁ ἐν Ὑψενῇ Ρόδου, καί Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, τῆς μνήμης αὐτῶν ἑορταζομένης ἀντιστοίχως τῇ ιβ´ Φεβρουαρίου καί τῇ ιθ΄ Νοεμβρίου (π.ἡ.)/β΄ Δεκεμβρίου (ν.ἡ.) ἑκάστου ἔτους, ἐκδοθείσης ἐπί τούτῳ Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως.

Τήν Κανονικήν ταύτην Ἀπόφασιν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησίας ἀνακοινούμενοι ὑμῖν, παρακαλοῦμεν διά τά καθ' ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

«Καταβολή τῶν νενομοθετημένων πόρων ὑπέρ τῆς ¨Ἀποστολικῆς Διακονίας¨ εἰς τακτόν χρονικόν διάστημα»

Ἀριθμ. Πρωτ. 5271
Διεκπ. 2415 
Ἀθήνῃσι 13ῃ Δεκεμβρίου 2013

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10ης μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 3486/11.11.2013 ἐγγράφου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζομεν Ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ὑπενθυμίσῃ Ὑμῖν, ὅτι τό ἐν γένει ἔργον τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ ἐπιτελικοῦ ὀργανισμοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας εἰς τόν κατηχητικόν, ἱεραποστολικόν, ἐκδοτικόν, ἐπιμορφωτικόν καί κοινωνικόν τομέα, στηρίζεται εἰς τήν πολύτιμον συναντίληψιν καί συμπαράστασιν τῶν κατά τόπους Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Επιβολή προστίμων σε εκπρόθεσμες δηλώσεις ληξιαρχικών πράξεων

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 49 του ν. 344/1976, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.15 του άρθρου 4 του Ν.4144/13:

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Η Πυροσβεστική τιμά τους 3 Παίδες εν Καμίνω (video)

Τίμησαν τους προστάτες αγίους τους [BINTEO]

ΒΙΝΤΕΟ: Τίμησαν τους προστάτες τους οι πυροσβέστες


Πορίσματα ΚΕ΄ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) 

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ 

ΚΕ΄ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ 
ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 
(Βόλος, 4 – 6.11.2013) 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

«Περί τῆς διασφαλίσεως τῆς ἠλεκτροδοτήσεως εἰς εὐπαθεῖς ὁμάδας καταναλωτῶν»

Αριθμ Πρωτ. 5141
Διεκπ. 2320 
Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2013

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 9ης μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος, Ἐνέργειας καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς κ. Ἰωάννου Μανιάτη, περί τῆς ἀναστολῆς τῶν διακοπῶν ἠλεκτροδοτήσεως λόγῳ χρεῶν καί τῆς ἀμέσου ἐπανασυνδέσεως παροχῆς τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος διά τάς εὐπαθεῖς ὁμάδας καταναλωτῶν, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἐγγεγραμμένοι εἰς τούς καταλόγους τῶν κοινωνικῶν - προνοιακῶν δομῶν, Δήμων, Περιφερειῶν καί τῆς Ἐκκλησίας, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐκδίδωνται ὑπό τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων βεβαιώσεις περί τῆς καταστάσεως τῶν ὑπ’ αὐτῶν σιτιζομένων ἤ καθ’ οἱονδήποτε τρόπον βοηθουμένων, ὥστε αἱ οἰκογένειαι, τῶν ὁποίων ἔχει διακοπῆ ἡ ἠλεκτροδότησις, νά ἔχωσι τό δικαίωμα ἐπανασυνδέσεως.

Σχετικά με την Υποβολή αρχείων για προπληρωμή μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2014

Mε το υπ' αριθμ. 5262/2411/16-12-2013 έγγραφο της Ιεράς Συνόδου, διαβιβάζεται προς τις Ιερές Μητροπόλεις το συνημμένο έγγραφο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, αναφορικά με την μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2014.

ΘΕΜΑ : « Υποβολή αρχείων για προπληρωμή μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2014»

«Οἰκογένεια καί κοινωνία σέ κρίση σήμερα»

Αριθμ Πρωτ. 5225
Διεκπ. 2370 
Αθήνα 12 Δεκεμβρίου 2013

Εγκύκλιος 2945

Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνῆλθε τόν παρελθόντα Ὀκτώβριο ἐν μέσῳ καί πάλι ποικίλων κοινωνικῶν καί οἰκονομικῶν προβλημάτων, σέ μία καμπή κρίσιμων ἀνακατατάξεων.

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

Ο Άγιος Διονύσιος και η αγάπη στους εχθρούς

Γράφει ο π. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης

α) Στο συναξάρι του Aγίου Διονυσίου του εκ Ζακύνθου (1547-1622), που η Εκκλησία τιμά στις 17 Δεκεμβρίου, αναφέρονται τα εξής:
“Μία μέρα ο δολοφόνος του αδελφού του αγίου έφθασε στη μονή κυνηγημένος από τις αρχές και τους συγγενείς του θύματος, και ζήτησε καταφύγιο από τον Άγιο Διονύσιο, χωρίς να ξέρει για ποιον επρόκειτο. Μαθαίνοντας το λόγο της καταδίωξης και την ταυτότητα του θύματος, ο άνθρωπος του Θεού προχώρησε προς τον δολοφόνο με συμπόνια, τον παρηγόρησε, τον παρότρυνε να μετανοήσει και τον έκρυψε”.

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ο δι’ αποκεφαλισμού τελειωθείς σοφός και μαρτυρικός ιεράρχης του Ιλλυρικού

Μέσα στη σεπτή και ευλογημένη χορεία των λαοφιλών αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας εξέχουσα θέση κατέχει ο ένδοξος ιερομάρτυς του Χριστού Άγιος Ελευθέριος, ο οποίος αναδείχθηκε πνευματικός καθοδηγητής και φιλόστοργος ποιμενάρχης της επαρχίας του Ιλλυρικού, αγλάισμα αρχιερέων και εγκαλλώπισμα μαρτύρων, αλλά και πρεσβευτής στον Κύριο για τη σωτηρία των ψυχών όλων των χριστιανών.

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

Ένας νέος άγιος της Εκκλησίας στο κέντρο της Αθήνας

Γράφει ο π. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης

α) Πριν από μερικές εβδομάδες στη στήλη αυτή γράφαμε τα εξής: «Η μεγαλύτερη προσφορά της Εκκλησίας στον κόσμο είναι οι άγιοι. Όταν η Εκκλησία αναδεικνύει αγίους, είναι ζωντανή και ακμάζουσα. Οι άγιοι παρουσιάζουν σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο βιωμένο το Ευαγγέλιο. Κι ενώ ζουν στη γη, πολιτεύονται στον ουρανό». Με ιδιαίτερη συγκίνηση και πνευματική χαρά επαναλαμβάνουμε σήμερα τα παραπάνω λόγια μετά την επίσημη κατάταξη στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας του χαρισματικού Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, που γεννήθηκε το 1906 και κοιμήθηκε οσιακά στις 2 Δεκεμβρίου του 1991.

Ο Μαντέλα και η συγχώρεση

Στην αρχή της δεκαετίας του 1960, απαυδισμένος με τη συστηματική καταπίεση και την απάνθρωπη αντιμετώπιση των γηγενών Αφρικανών, ο Μαντέλα πρότεινε την εφαρμογή ενός σχεδίου βίαιων ενεργειών και την καταφυγή στον ανταρτοπόλεμο, μέσω της σύστασης της ένοπλης πτέρυγας του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου. Μέσα σε μερικά χρόνια όμως, η δράση της στρατιωτικής ομάδας η οποία αποκαλούνταν «Το Δόρυ του Εθνους» αποκαλύφθηκε και οι ηγέτες της συνελήφθησαν.

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές - Αποτελέσματα για το Ν. Χίου

Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης κατά της Χρήσης Ναρκωτικών Ν. Χίου και με τη συνεργασία και την επιχορήγηση του Ο.ΚΑ.ΝΑ 

Στο Ν. Χίου συμμετείχε στην έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 14 σχολικών μονάδων από όλον το νομό:

7 Γυμνάσια και 7 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα σχολείο δεν αρνήθηκε τη συμμετοχή στην έρευνα. 

Αποφάσεις Δ.Ι.Σ. μηνός Δεκεμβρίου 2013

Πρώτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Δεκέμβριο

Συνήλθε σήμερα Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013, στην πρώτη Συνεδρία Της για τον μήνα Δεκέμβριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013

Ο όσιος και ο ζαπτιές.

Ο όσιος Παρθένιος ο Χίος (1815-1883), νεαρός ακόμη μοναχός, θέλησε ν' ασκητέψει στην περιοχή Πένθοδο, η οποία ανήκε στη Νέα Μονή της Χίου. Ο ηγούμενος Μελέτιος Φλουράς όχι μόνο δεν του το επέτρεψε, αλλά και τον κατήγγειλε στον δεσπότη της Χώρας Γρηγόριο Κωνσταντινίδη. Κι αυτός τότε έστειλε ένα ζαπτιέ, τούρκο χωροφύλακα, για να συλλάβει τον όσιο και να τον φέρει ενώπιον του.
Ο ζαπτιές, άνθρωπος απλοϊκός και καλοπροαίρετος, πήγε αρματωμένος και συνάντησε τον νεαρό ασκητή.

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013

Ο βίος και το μαρτύριο της Αγίας Βαρβάρας (βίντεο)

Ομοφυλοφιλία & Σύμφωνο Συμβίωσης- υιοθεσίες παιδιών: ΓΙΑ ΤΟ ΄΄ΚΟΥΣΟΥΡΙ΄΄ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΄΄ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ΄΄ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου

Όταν, πριν από 6 μήνες τέθηκε και πάλι στη δημοσιότητα το λεγόμενο ΄΄αντιρατσιστικό΄΄ νομοσχέδιο, εξέθεσα τις απόψεις μου (οι οποίες ταυτίζονται με αυτές της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας), δημοσιεύοντας στον Τύπο (χιακό, αλλά και εκκλησιαστικό των Αθηνών), μακροσκελές κείμενο όπου αποδείκνυα (δια επιχειρημάτων και όχι φληναφημάτων όπως όσοι δεν δέχονται την άποψή μου και αντιτίθενται απλώς, δίχως να έχουν να επιχειρηματολογήσουν για την άρνησή τους αυτή) με λόγο πειστικό, τις συνέπειες ενός τέτοιου εγχειρήματος, με τον εσφαλμένο τρόπο που εισάγεται και την αόριστη και γενική μορφή που έχει.

Χιώτικα Πνευματικά Διανθίσματα τεύχος 10


Χιώτικα Πνευματικά Διανθίσματα τεύχος 9


ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ ΑΝΘΗΣ ΠΕΤΤΑ, ΧΗΡΑΣ ΙΕΡΕΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΤΑ

Τήν Κυριακή 1ῃ Δεκεμβρίου 2013 τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό Γεν. Ἰωάννου Προδρόμου Παραλίας Πατρῶν Θεία Λειτουργία καί τό ἐτήσιο Μνημόσυνο γιά τήν μακαρία μνήμη τῆς πρεσβυτέρας Ἀνθῆς Πέττα, σύζυγος τοῦ εὐλαβέστατου καί ἀειμνήστου ἱερέως Νικολάου Ἀ. Πέττα.

Ὁ μακαριστός π. Νικόλαος Ἀ. Πέττας καί ἡ πρεσβυτέρα του Ἀνθή.

Ἄρθρο τοῦ κ. Φωτίου Ἀρ. Δημητρακοπούλου, καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Φιλολογίας στό Τμῆμα Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνάμεσά μας καί ἐμεῖς ὀφείλουμε νά ἔχουμε τά σωματικά καί τά πνευματικά μάτια ἀνοιχτά γιά νά τούς ἐντοπίσουμε. Δέν ἀρκεῖ ὅμως νά τούς βροῦμε, ἀλλά πρέπει καί νά τούς μιμηθοῦμε, ἀφοῦ ἡ ζωή τους ἦταν μία δοξολογία στόν ἐν Τριάδι Θεό. Μελετώντας τήν ζωή τους ἐμβολιαζόμεθα ἀπό τήν πίστη, τήν ἐλπίδα, τήν ἀγάπη τους.

ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΑΣΟΚ & ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

Όταν κάποιος λέει την αλήθεια αλλά δεν τους συμφέρει, βγαίνουν να τον πουν σκοταδιστή και οπισθοδρομικό ! Έτσι χαρακτήρισαν και τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ επειδή λέει την αλήθεια, τεκμηριώνοντάς την και θεολογικά αλλά και νομικά (για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι νομομαθής και άσκησε την νομική επί έτη).

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

ΤΣΙΚΟΥΔΙΕΣ ΔΕΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΣΧΙΝΟΥΣ ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ Μαστιχόδενδρο… Τουρκίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΧ: ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
26/11/2013

Είναι η τρίτη χρονιά που Πολιτιστικός Σύλλογος στην Κωνσταντινούπολη διοργανώνει γιορτές Μαστίχας. Το γεγονός εμάς τουλάχιστον μας προβλημάτισε, με αποτέλεσμα να καταγράψουμε στις 16/11/2013 όσες εργασίες μπορέσαμε σε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που μεταδόθηκε χθες στην εκπομπή «Άκου να δες τώρα» στην «ΑΛΗΘΕΙΑ TV» (ρεπορτάζ Άννα Κλαδιά, κάμερα Δ. Ζαφείρης).

Απάντηση της Ιεράς Συνόδου σε ανακριβές δημοσίευμα

Πρός τόν Ἀξιότιμον κ. Νικόλαον Βουλέλην Διευθυντήν τῆς Ἐφημερίδος «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ»

Πρωτ. 4937
Ἀριθμ. Διεκπ. 2246 
Ἀθήνῃσι 26 Νοεμβρίου 2013

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΙΟ (video)

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Η αυθόρμητη και θαρραλέα αντίσταση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού απέναντι στους Γερμανούς, Ιταλούς και Βουλγάρους κατακτητές της χώρας μας από το 1941 έως και το 1944.

Κυριακή 24-11-2013 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΤΖΑ 
Θεολόγου - Καθηγητή 
του 4ου Γυμνασίου Χίου

Ομιλία που εκφωνήθηκε στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης(έναντι του Ξενοδοχείου Χανδρής στο λιμάνι της πόλης της Χίου) στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Ημέρα Εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης. 

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (21 Νοεμβρίου)

Του Γεωργίου Φωτ. Παπαδόπουλου- Κήρυκα του θείου λόγου

Στις 21 Νοεμβρίου εκάστου έτους, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και πανηγυρίζει τα ιερά Εισόδια της Παναγίας, Αχράντου, Υπερευλογημένης, Ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας. Τι εορτάζουμε εκείνη την ημέρα ? Και ποιο το νόημα της εορτής αυτής ?

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013

Β' Κληρικολαϊκή Σύναξη για Ιερείς και τα νέα Μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων

Ἀριθ. Πρωτ.: 3437
Ἀριθ. Διεκπ.: 1138
Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Νοεμβρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013 - Ημέρα της Εθνικής Αντίστασης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΗ


Ἑορτασμός 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἡμέραν τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Νεομάρτυρος τῆς Χίου Ἁγίου Ἀγγελῆ

Ἀριθ. Πρωτ.: 3438
Ἀριθ. Διεκπ.: 1139
Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Νοεμβρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἡ Χίος εἶχε τήν εὐλογίαν νά ποτισθῆ μέ τό μαρτυρικόν αἷμα τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Ἀγγελῆ τοῦ Ἀργείου τήν 3ην Δεκεμβρίου 1813.

Δυνατότητα δωρεάν ιατρικών εξετάσεων για κατοίκους της Αμανής.

Ἀριθ. Πρωτ.: 3420 
Ἀριθ. Διεκπ.: 1132
Ἐν Χίῳ τῇ 20ῇ Νοεμβρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τούς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς
τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπειῶν Βολισσοῦ καί Κουρουνίων
Ἐνταῦθα

Ἐναλλακτικές Θεραπείες, Βελονισμός, Ὁμοιοπαθητική κλπ Θεραπεῖες ή Παραθρησκεία;

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

Ηλία Μηνιάτη. Λόγος πανηγυρικός στα Εισόδια της Θεοτόκου.

ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

«Και είδον, και ιδού πλήρης δόξης ο Οίκος Κυρίου». (Ιεζεκ. Κεφ. μα')

ΗΛΙΑ ΜΗΝΙΑΤΗ (1669-1714) ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΕΡΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ιδού η μεγαλύτερα θυσία, όπου να έγεινε προς τον Θεόν, αφού εκτίσθη ο κόσμος. Μαρία, η αειπάρθενος κόρη, εις την ηλικίαν τριών χρόνων προσφέρεται να αφιερωθή προς τον Κτίστην, εις τον ναόν της Ιερουσαλήμ.

Λόγος Αγίου Λουκά Κριμαίας εις τα Εισόδια της Θεοτόκου

...Αν όλοι εμείς οι μεγάλοι πρέπει όλη τη ζωή μας να είμαστε στενά ενωμένοι με το Αληθινό Κλήμα, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και να τρεφόμαστε με το ζωοποιό χυμό από τη Θεία Ρίζα, το ίδιο αυτό ισχύει καί για τα μικρότερα κλήματα του Αμπελιού, τα πιο μικρά πράσινα φύλλα καί τα μικρά τρυφερά άνθη, πού ανθίζουν στο άγιο Κλήμα. Αυτά τα άνθη, τα φύλλα και τα μικρά κλήματα είναι τα παιδιά μας, τα όποια φροντίζουμε με τρυφερότητα, τα όποια αγαπάμε σαν την καρδιά μας.

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

Το όνομα της Μαρίας.

Στα Εισόδια της Θεοτόκου

«Των αγίων εις άγια
η αγία και άμωμος
εν αγίω Πνεύματι
εισοικίζεται η θεόπαις Μαριάμ
τω όντι υπάρχουσα
αγιώτατος ναός
του αγίου Θεού ημών»

Λόγος στα Εισόδια της Θεοτόκου. Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ «Λόγος εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου» (νεοελληνικὴ ἀπόδοση)

"Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ" -ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου- πρ. Δημοτικού Συμβούλου Χίου

Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι με ρωτούν σε καθημερινή βάση τι θα πράξω στις προσεχείς δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Εγώ, βέβαια, παρόλο που γνωρίζω τι θα πράξω, τους κρατώ σε διαρκή αγωνία διότι, στην πολιτική, όποιος σε θεωρεί δεδομένο δεν σε υπολογίζει.

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

Ο εορτασμός της μνήμης του Ιερού Χρυσοστόμου, προστάτου Αγίου του Συνδέσμου Κληρικών Χίου στην Καλλιμασιά (φωτογραφίες)

Για έκτη συνεχή χρονιά ο Σύνδεσμος Κληρικών Χίου τίμησε τη μνήμη του προστάτη του, Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου. Ο φετινός εορτασμός έγινε στην Καλλιμασιά, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, με την τέλεση Αρχιερατικού Εσπερινού χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου.

Αποφάσεις 1ης, 2ης και 3ης συνεδρίας Δ.Ι.Σ.

Πρώτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Νοέμβριο

Συνήλθε σήμερα Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013, στην πρώτη Συνεδρία Της για τον μήνα Νοέμβριο η Διαρκής Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΥΔΡΑΙΟΣ (1770-1800) Ο δι’ απαγχονισμού μαρτυρικώς τελειωθείς στη Ρόδο λαμπρός γόνος της Ύδρας

Ανάμεσα στους πολύφωτους αστέρες που κοσμούν το πνευματικό στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και έλαμψαν με τη σθεναρή ομολογία και τη μαρτυρική τελείωσή τους για την αγάπη του Ιησού Χριστού κατά τη διάρκεια της ζοφερής περιόδου της Τουρκοκρατίας συγκαταλέγεται και ο δι’ απαγχονισμού μαρτυρήσας στη Ρόδο στις 14 Νοεμβρίου 1800 ένδοξος νεομάρτυς του Χριστού Άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος, ο λαμπρός αυτός γόνος της αγιοτόκου και αγιοσκεπάστου νήσου των Υδραίων, ο οποίος αναδείχθηκε το κλέος και το καύχημα των νεομαρτύρων, αλλά και το θείο εγκαλλώπισμα των νήσων της Ύδρας και της Ρόδου. 

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΟ ΚΑΥΧΗΜΑ

Του Γεωργίου Φωτ. Παπαδόπουλου- Κήρυκα του θείου λόγου

Στις 21 Οκτωβρίου ε.ε., με τη χάρη και τη βοήθεια του Παντοδύναμου Θεού, συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ημέρα εκείνη όπου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Μάρκος, τοποθέτησε τας χείρας του επί της κεφαλής μου και με κατέστησε, τη δυνάμει, επικλήσει, ενεργεία και επιφοιτήσει του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος, Κήρυκα του Θείου Λόγου (στον Ι. Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Πυργίου).

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013

Περί της αργίας της Κυριακής (Επίσκοπος Ευσέβιος Αλεξανδρείας)

Μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, μια ημέρα Κυριακή, ενώ καθόταν έξω από τον Ναό ο Επίσκοπος Ευσέβιος, τον πλησίασε ο Αλέξανδρος και του λέει:

- Σε παρακαλώ, άγιε Πατέρα, πες μου, για ποιο λόγο είναι αναγκαίο σ' εμάς τους Χριστιανούς να τηρούμε την αργία της Κυριακής και ποιο κέρδος έχουμε με το να μην εργαζόμαστε;

Η αργία της Κυριακής

Του πατρός Ηλία Βολονάκη

Όπως ξέρομε από την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός μεταξύ των άλλων Νόμων που έδωσε στον Μωυσή και στους προφήτες καθιέρωσε και την αργία του Σαββάτου. “Μνήσθητι την ημέραν του Σαββάτου αγιάζειν αυτήν. Εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου τη δε εβδόμη σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου...” (εξ. 48).

Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος: Ο αρμόδιος Υπουργός δεν μας λέει αλήθεια. Η Ιστορία θα τον καταγράψει σαν τον «υπουργό που επανέφερε τη δουλεία».


Χαιρετισμὸς στὴν ἀπεργία κατὰ τῆς καταργήσεως τῆς Κυριακῆς ὡς ἀργίας 6 Νοεμβρίου 2013

Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Απευθύνομαι σε όλους σας, ο Μητροπολίτης σας Άνθιμος και θα ήθελα να είμαι μαζί σας τώρα, για να σας πω ότι και η τοπική σας Εκκλησία απεργεί σήμερα, και τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως θα παραμείνουν όλη την ημέρα κλειστά.

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: ΕΝΑΣ ΗΓΕΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑΣ, ΘΥΣΙΑΣ & ΑΓΑΠΗΣ

Άρθρο του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου στην εφημερίδα "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" (09/11/2013)

Η έλλειψη ψυχικών και πνευματικών αποθεμάτων, που θα μπορούσαν να στηρίξουν την πατρίδα μας σ΄ αυτούς τους δύσκολους καιρούς, επισημαίνεται πλέον απ΄ όλους. Εξίσου φανερή είναι και η έλλειψη ηγετών, ικανών να πείσουν και να εμπνεύσουν το λαό μας, προκειμένου να τον οδηγήσουν σε οικονομικές, κοινωνικές, αλλά και πνευματικές διεξόδους.

Ι. Βατάτζης: Πρότυπο για κάθε Έλληνα κυβερνήτη!

Στις 4 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας εόρτασε τη μνήμη του αγίου Ιωάννη Βατάτζη, αυτοκράτορα της Νίκαιας από το 1222 έως το 1255. Ιδιαίτερες εκδηλώσεις, τα «Βατάτζεια», πραγματοποιήθηκαν στη γενέτειρά του, στο Διδυμότειχο, όπου λειτουργεί και ενοριακός ναός προς τιμήν του αγίου. Έως το 1922 και τη Μικρασιατική Καταστροφή οι Ελληνες της Μαγνησίας, στα παράλια της Ιωνίας, τιμούσαν τον άγιο αυτοκράτορα, ο οποίος είχε ταφεί εκεί κοντά, στη Μονή των Σωσάνδρων. Όμως  εκτός από την Εκκλησία μας, καλό θα ήταν να τιμούν τον σπουδαίο αυτό ορθόδοξο Ελληνα και η Πολιτεία και ο Στρατός και οι θεράποντες των φιλολογικών και πολιτικών επιστημών. Θα εξηγήσω τους λόγους.

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013

Ολοκληρώθηκε η ΚΕ` Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας (video εισηγήσεων)

Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα της Ι.Μ. Πειραιώς για το Διάταγμα των Μεδιολάνων (313 μ.Χ.).

Η Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς διοργάνωσε την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013 στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιώς Ημερίδα κοινωνικού-θεολογικού προβληματισμού, με θέμα: Το Διάταγμα των Μεδιολάνων (313 μ.Χ.). Από την Χριστιανική στην αποχριστιανιζομένη Ευρώπη στην οποία συμμετείχε πλήθος κόσμου.

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

Ὁ γλυκύτατος Παιδαγωγός μας

Ὁ Θεός μας εἶναι Θεός, ἀγάπης, Θεὸς ἐλέους καὶ οἰκτιρμῶν, Θεὸς δυνάμενος "συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείας ἡμῶν" (Ἑβρ. δ΄ 15). Εἶναι πατέρας φιλόστοργος, εὔσπλαγχνος, πατέρας μὲ τόσο πλατειὰ ἀγκαλιά, ὥστε νὰ χωρεῖ μέσα της ὅλους μας, ὅλα τὰ πλάσματα τῶν χειρῶν Του, ἠθικοὺς καὶ ἄσωτους, καλοὺς καὶ κακούς, μεγάλους και μικρούς, εὔπορους καὶ ἄπορους.

Διοργανώνεται τό Β΄Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο γιά τήν Τουρκοκρατία καί τό 1821

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 22 Νοεμβρίου καί τό πρωί τοῦ Σαββάτου 23 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. θά πραγματοποιηθεῖ στό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης τό Β΄ Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σχετικά μέ τήν Τουρκοκρατία καί τήν προετοιμασία τοῦ 1821. Ὅπως εἶναι γνωστό ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ἀποφασίσει τή διοργάνωση δέκα συνεδρίων, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό 2012, μέ σκοπό τό δέκατο συνέδριο νά πραγματοποιηθεῖ τό ἔτος 2021, ὅταν θά συμπληρώνονται διακόσια χρόνια ἀπό τήν Μεγάλη Ἑλληνική Ἐπανάσταση.

Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΚΕ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη για τις αιρέσεις και την παραθρησκεία.

Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εἰς τήν ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὀργανουμένην ΚΕ´ Πανορθόδοξον Συνδιάσκεψιν Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας» (4-6 Νοεμβρίου 2013)

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Ἱερώνυμε, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὴν Ὑμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ περιπτυσσόμενοι ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.