Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Διοργανώνεται τό Β΄Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο γιά τήν Τουρκοκρατία καί τό 1821

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 22 Νοεμβρίου καί τό πρωί τοῦ Σαββάτου 23 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. θά πραγματοποιηθεῖ στό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης τό Β΄ Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σχετικά μέ τήν Τουρκοκρατία καί τήν προετοιμασία τοῦ 1821. Ὅπως εἶναι γνωστό ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ἀποφασίσει τή διοργάνωση δέκα συνεδρίων, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό 2012, μέ σκοπό τό δέκατο συνέδριο νά πραγματοποιηθεῖ τό ἔτος 2021, ὅταν θά συμπληρώνονται διακόσια χρόνια ἀπό τήν Μεγάλη Ἑλληνική Ἐπανάσταση.

Κεντρικό Θέμα τοῦ ἐφετεινοῦ Συνεδρίου θά εἶναι: «Ἡ ζωή τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων ἐπί Τουρκοκρατίας. Καταπίεση- Κοινοτισμός-Παιδεία». Φορεύς διοργανώσεως εἶναι ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος μέ Πρόεδρο τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιο. Πρόεδρος τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί Ἀκαδημαϊκός κ. Κωνσταντῖνος Σβολόπουλος.

Οἱ Ὁμιλίες τῶν εἰσηγητῶν - εἰδικῶν ἐπιστημόνων θά ἐκδοθοῦν σέ τόμο. Ἤδη ἔχει ἐκδοθεῖ ὁ τόμος μέ τά Πρακτικά τοῦ Α' Συνεδρίου, τό ὁποῖο διοργανώθηκε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2012 μέ θέμα: «Ἱστοριογραφία καί Πηγές γιά τήν Ἑρμηνεία τοῦ 1821».

Για να διαβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: