Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

1070 καμμένα στρέμματα ο απολογισμός της φετινής αντιπυρικής περιόδου (ΗΧΟΣ)

Έληξε την 31\10\2013 η φετινή αντιπυρική περίοδος με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα στο Νομό Χίου αφού αν εξαιρέσουμε την πυρκαγιά της 25\7 στο Πιτυός τα καμἐνα στρέμματα είναι τα λιγότερα που είχαμε από κάθε άλλη αντιπυρική χρονιά από το έτος ανάληψης της δασοπυρόσβεσης από το Πυρ\κό Σώμα (1998).
Η πυρκαγιά του Πιτυούς της 25\7 παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες (δυνατός άνεμος, πολύ υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή σχ.υγρασία, καιόμενη έκταση: δάσος, καθυστερημένη ειδοποίηση λόγω αδυναμίας επικοινωνίας με κινητό λόγω έλλειψη σήματος στη περιοχή), η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων έδωσε τον έλεγχο αυτής λίγες ώρες αργότερα, ενώ τα καμμένα στρέμματα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα EFFIS (http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/current-situation/) ήταν μόνο 1070 (107 ha).

Αξίζει να σημειωθεί ο μηδενικός αριθμός πυρκαγιών στα νησιά Οινούσσαι και Ψαρά. 

Σημειώνουμε και εξάρουμε τη συμβολή στην πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών:

1. Της Ιεράς Μητρόπολης Χίου με τη συνεχή παρουσία του π.Γεώργιου Κωνσταντίνου 

2. Την οργανωμένη επέμβαση και εκπαιδευμένη αντιμετώπιση της 96 ΑΔΤΕ υπό τις προσταγές του Στρατιωτικού Διοικητή Ταξιάρχου Δημόκριτου Ζερβάκη.

3. Την αποτελεσματική συμβολή της Πολιτικής Προστασίας του Δ.Χίου υπό την καθοδήγηση της Αντιδημάρχου Α.Θλιβίτου και της Πολιτικής Προστασίας της Περ\κής Ενότητας Χίου

4. Την ῾῾επαγγελματική῾῾ επέμβαση των Εθελοντικών Ομάδων ενταγμένων στην Γ.Γ.Π.Π. Δηλαδή της ῾Ὁμάδας Ο῾῾, της ῾Ὁμάδας Ι῾῾, της Ὁμάδας Αγιασμάτων῾῾, της ῾῾Ομάδας Κ.Περρίκος Καλλιμασιάς῾῾, της ῾Ὁμάδας Α΄- Αγ.Γεωργίου Συκούση῾῾, της ῾῾ΛΕΦΕΔ῾῾ , της ῾Ὁμάδας Ωρα για Δράση Καλαμωτής῾῾, της ῾Ὁμάδας Πυργίου῾῾, της ῾Ὁμάδας Μεστών῾῾ της ῾Ὁμάδας Θολοποταμίου῾῾ , του Κυνηγετικού Συλλόγου Χίου, της εθελοντικής ομάδας Α.Μ.Α.Δ.Ε.Σ. και της ῾Ὁμάδας Θυμιανών῾῾.

5. Της Αστυνομικής Δ\νσης Χίου

6. Του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου

7. Της Δ\νσης Δασών Χίου

8. Την πραγματική βοήθεια των τοπικών ΜΜΕ με την συνεχή προβολή μηνυμάτων αποτροπής πυρκαγιων. 

9. Τον κάθε ανώνυμο ή επώνυμο πολίτη ή ομάδα που με τις κατάλληλες ενέργειές του (π.χ. έγκαιρη ειδοποίηση) συνέβαλε στην επιτυχή φετινή χρονιά. 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΚ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΣΤΟΝ "Π" στην ιστοσελίδα www.politischios.gr

Ρεπορτάζ του Παντελή Φύκαρη στην ηλεκτρονική σελίδα www.politischios.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: