Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ

Ἀδελφοί μου,

Ὁ χρόνος, τόν ὁποῖο βιώνουμε, ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἔχει ἀρχή, δηλαδή αἰτιώδη ἔναρξη, καί δέν εἶναι «ἄναρχος». Ἐπίσης εἶναι πεπερασμένος καί ἔχει ὅρια, δέν εἶναι οὔτε ἄπειρος οὔτε αἰώνιος («οὐκ ἀΐδιος»). Ὁ χρόνος ξεκινᾶ μέ τή Δημιουργία καί πορεύεται μαζί μέ τόν ἄνθρωπο καί ὁλόκληρη τήν κτίση σέ ἕνα σκοπό, στή «συντέλεια τῶν αἰώνων», δηλαδή στήν ὁλοκλήρωσή τους στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ καινή κτίση, πού ἀποτελεῖ τήν προσμονή τῶν πιστῶν καί εἶναι ἑτοιμασμένη «ἀπό καταβολῆς κόσμου» (Ματθ. 25, 34), βρίσκεται ἤδη παροῦσα «ἐν μυστηρίῳ» στήν Ἐκκλησία. Δέν εἶναι σωστό νά τήν νιώθουμε ἀπομακρυσμένη σ’ ἔνα ἀπροσδιόριστο τέλος τοῦ κόσμου, γιατί ἔτσι ἡ πίστη μας καί ἡ προσδοκία της «ζωῆς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» ἀτονοῦν καί δέν νιώθουμε τήν πληρότητα τῶν λέξεων «Ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου».

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

Πρόβλημα Μητροπολεων με τις ΔΟΥ για μισθοδοσίες

Ανακοίνωση

Στις ΔΟΥ σήμερα κοινοποιήθηκε έγγραφο του Γ.Λ.Κ

(ΕΑΠ20022433ΕΞ2012/21-12-2012)

που ενημερώνει ότι από 1/1/2013 δεν θα εκτελούν καμία μισθοδοσία των Ιερών Μητροπόλεων και πως πρέπει υποχρεωτικά να ενταχθούμε στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ).

Ο ΟΣΙΟΣ ΝΗΦΩΝ Ο ΧΙΟΣ (1736 -1809) Ο ασκητικώς διαλάμψας άγιος της Ικαρίας και της Σκιάθου.

Στις 28 Δεκεμβρίου 2009 συμπληρώθηκαν με τη χάρη του Παναγάθου Θεού 200 έτη από την οσιακή κοίμηση μιας αξιόλογης πνευματικής μορφής του κινήματος της Φιλοκαλικής Αναγέννησης, που διέλαμψε ως νέος κοινοβιάρχης, γενόμενος υπόδειγμα αυστηρής άσκησης και αδιάλειπτης προσευχής, πραότητος και διάκρισης, φιλανθρωπίας και ταπεινοφροσύνης. 

Ο λόγος για τον Όσιο και θεοφόρο Νήφωνα, τον επαξίως επονομασθέντα νέο κοινοβιάρχη, ο οποίος συνέβαλε στην ανάπτυξη του μοναχισμού με την ίδρυση ησυχαστηρίων και μοναστηριών σε νησιά του Αιγαίου, αγωνιζόμενος μαζί και με τους άλλους κολλυβάδες πατέρες για τη διάσωση του ορθοδόξου φρονήματος, την πνευματική αναγέννηση του λαού και την επιστροφή στην αρχαία εκκλησιαστική παράδοση. 

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ

του Δημήτρη Μπεκριδάκη,
Θεολόγου – MPhil. Θρησκειολογίας

Με αφορμή την εορτή των Χριστουγέννων: Γιατί έπρεπε να παρέμβει ο Θεός στην ανθρώπινη ιστορία στέλνοντας τον Υιό του, τον Χριστό στη γη;

Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Χριστιανική Δογματική, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσίν του και είναι το τελειότερο από τα δημιουργήματά του. 

Πιο συγκεκριμένα, το στοιχείο της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο είναι το λογικό και η ελεύθερη βούληση. Ο Θεός, επιπλέον, έδωσε στους Πρωτόπλαστους, τον Αδάμ και την Εύα, τη δυνατότητα να τον πλησιάσουν ακόμα περισσότερο, δηλαδή να του μοιάσουν. Την ομοίωση με το Θεό θα την πετύχαινε ο άνθρωπος με τη σωστή χρήση της ελεύθερης βούλησης. 

ΕΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΥΚ ΕΣΑΡΚΟΥΤΟ…

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού 

Η έλευση του Κυρίου μας Ιησού στον κόσμο αποτελεί μια από τις λιγοστές ανάπαυλες χαράς που δοκίμασε το ταλαίπωρο ανθρώπινο γένος στο διάβα της ιστορίας του. Αυτή είναι αποτυπωμένη στον αγγελικό άγγελμα της Γεννήσεως στους απλοϊκούς ποιμένες της Βηθλεέμ: «ιδού ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ, ος εστι Χριστός Κύριος» (Λουκ.2,12). Το ίδιο αποτυπωμένη είναι και στη θεσπέσια χριστουγεννιάτικη υμνολογία της Εκκλησίας μας: «Ευφραίνεστε δίκαιοι, ουρανοί αγαλλιάσθε, σκιρτήσατε τα όρη Χριστού γεννηθέντος» (1ο τροπ. των αίνων).

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

Εόρτιες ευχές Συνδέσμου Κληρικών Χίου.


ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

«Αὐτός, ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος, γὰρ ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν»[1]
Ἀδελφοί μου,

Ἡ εὐδοκία τοῦ Θεοῦ μᾶς φέρνει γιά μίαν ἀκόμη φορά μπροστά στό μεγάλο μυστήριο τῆς πίστεώς μας, τήν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας.

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012

Ευχές του Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών καί Οινουσσών κ. Μάρκου για τις εορτές του Ιερού Δωδεκαημέρου.

Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, κατ’ ἐφαρμογήν τοῦ ὑπ’ Ἀριθμ. Πρωτ. 6675/2954/16-11-2011 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρός τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά τοῦ ὁποίου συνιστᾷ καί προτείνει τήν ἀποφυγήν ἀποστολῆς ἑορτίων εὐχῶν (μέσῳ ταχυδρομείων), λόγῳ τῆς συνεχῶς ἐπιδεινουμένης οἰκονομικῆς κρίσεως, πού πλήττει τόν λαόν μας, δέν θά ἀποστείλει γραπτῶς Εὐχάς, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου, εὔχεται, ὅμως, πρός ἅπαντας τούς ἀγαπητούς ἀδελφούς Κληρικούς καί Λαϊκούς, μέ τό ἐπισυναπτόμενο κείμενο.

Φώτης Κόντογλου - Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τὸ Μέγα Μυστήριον

Φώτης Κόντογλου , Εικόνα Γεννήσεως
Μυστήριο ξένον, λέγει ὁ Ὑμνωδός, τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τὸ νὰ γεννηθῆ σὰν ἄνθρωπος, ὄχι κανένας προφήτης, ὄχι κανένας ἄγγελος, ἄλλα ὁ ἴδιος ὁ Θεός! Ὁ ἄνθρωπος, θὰ μποροῦσε νὰ φθάσει σὲ μία τέτοια πίστη; Οἱ φιλόσοφοι καὶ οἱ ἄλλοι τετραπέρατοι σπουδασμένοι ἤτανε δυνατὸ νὰ παραδεχθοῦν ἕνα τέτοιο πράγμα; Ἀπὸ τὴν κρισάρα τῆς λογικῆς τους δὲν μποροῦσε νὰ περάσει ἢ παραμικρὴ ψευτιά, ὄχι ἕνα τέτοιο τερατολόγημα! Ὁ Πυθαγόρας, ὁ Ἐμπεδοκλῆς κι ἄλλοι τέτοιοι θαυματουργοί, ποὺ ἤτανε καὶ σπουδαῖοι φιλόσοφοι, δὲ μπορέσανε νὰ τοὺς κάνουνε νὰ πιστέψουνε κάποια πράγματα πολὺ πιστευτά, καὶ θὰ πιστεύανε ἕνα τέτοιο τερατολόγημα; Γι᾿ αὐτὸ ὁ Χριστὸς γεννήθηκε ἀνάμεσα σὲ ἁπλοὺς ἀνθρώπους, ἀνάμεσα σὲ ἀπονήρευτους τσοπάνηδες, μέσα σε μία σπηλιά, μέσα στὸ παχνί, ποὺ τρώγανε τὰ βόδια.

Αγκαλιάζουν με στοργή εγκαταλελειμμένες ψυχές και μοιράζουν αγάπη!

Εδώ και περίπου μια δεκαετία βρίσκονται στο πλευρό άρρωστων ή εγκαταλειμμένων παιδιών που μεγαλώνουν σε θαλάμους νοσοκομείων, αλλά και ηλικιωμένων που παλεύουν με σοβαρές ασθένειες, τα γηρατειά και -κυρίως- τη μοναξιά τους.

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

Εφετείο Χανίων: Υποχρεωτικά τα Θρησκευτικά για τους Ορθόδοξους μαθητές

Η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτική για όλους τους Ορθόδοξους μαθητές, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε ότι η διδασκαλία πρέπει να διατηρεί τον Ορθόδοξο χαρακτήρα του μαθήματος.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ Ας τους απαντήσουμε στην Δημόσια Διαβούλευση της "εργάσιμης Κυριακής". Λήγει την Παρασκευή 21 Δεκ.2012

Συμμετέχουμε όλοι στη δημόσια διαβούλευση για το θέμα της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές. Έχουμε την δυνατότητα αλλά και ανάγκη της μαζικής αντίδρασης των πολιτών μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης του Υπουργείου ανάπτυξης. Με δικά μας απλά λόγια ...

Η διάρκεια της διαβούλευσης είναι από 14/12 μέχρι 21/12 !

Πρέπει να γίνει πρόσκληση για μαζική συμμετοχή και κατακεραύνωμα της νέας αυτής επίθεσης στην παράδοση της ορθόδοξης Ελλάδος μας. Η ιστοσελίδα της διαβούλευσης είναι: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=3528

LOCOS: Η ιστορία που είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναζήσουμε

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΘΕΤΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Η ΔΙΚΗ, ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΟΥ «π»

Παύση με εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της δισκοφορίας των Χριστουγέννων.

Με την 5531/2452/14-12-2012 εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος παύει λόγω των υφισταμένων επαχθών οικονομικών συνθηκών που επιβαρύνουν τον φιλόχριστον λαόν η δισκοφορία των Χριστουγέννων.

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Περί μηνιαίων εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας σε εφημερίους.

Διαβάσαμε στον ιστοχώρο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Εφημερίων και Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων:

Δεχόμαστε καθημερινά απορίες εφημερίων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων για θέματα μισθοδοσίας και με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι αρκετές Ιερές Μητροπόλεις δεν ενημερώνουν τους εφημερίους και τους υπαλλήλους με μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας παρά μόνο με την ετήσια Βεβαίωση Αποδοχών για φορολογική χρήση. 
Η τακτική αυτή είναι ενάντια στην διαφάνεια και στην κοινή λογική. 

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Ο τρωθείς υπό βελών ένδοξος μάρτυς του Χριστού

Μεταξύ των ενδόξων μαρτύρων του 3ου μ.Χ. αιώνα, που έλαβαν από τον στεφανοδότη Κύριο τον αμάραντο στέφανο της αιωνίου δόξας είναι και ο τιμώμενος από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας στις 18 Δεκεμβρίου Άγιος Σεβαστιανός και οι συν αυτῴ μαρτυρήσαντες Ζωή, Τραγκυλίνος, Νικόστρατος, Κλαύδιος, Κάστωρ, Τιβούρτιος, Κάστουλος, Μαρκελλίνος και Μάρκος. Ο Άγιος Σεβαστιανός έζησε και μαρτύρησε επί των ημερών του αυτοκράτορος Διοκλητιανού (245 - 313μ.Χ.) , ο οποίος υπήρξε σκληρότατος διώκτης των χριστιανών και βασίλευσε μεταξύ των ετών 284-305μ.Χ. Καταγόταν από τα Μεδιόλανα της Ιταλίας, το σημερινό Μιλάνο, το οποίο ανακηρύχθηκε από τον Διοκλητιανό πρωτεύουσα του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας. Ο Σεβαστιανός ήταν γόνος εκλεκτών γονέων, οι οποίοι διακρίνονταν για την υψηλή κοινωνική τους θέση, τη μεγάλη τους ευσέβεια και τη βαθιά χριστιανική πίστη.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ - ΜΝΗΜΗ ΕΝΟΣ ΑΓΑΘΟΥ ΚΗΡΥΚΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ

Του Γιώργου Φ. Παπαδόπουλου – Κήρυκα του Θείου Λόγου - πρ. Αντιδημάρχου Χίου

Τις ημέρες αυτές συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού θεολόγου και Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, της Αδελφότητος "ΖΩΗ" και της Πνευματικής Εστίας Χίου "Αλέξανδρος Γκιάλας", αδελφού Ευάγγελου Αλιβάνογλου.

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012

Ο ιερέας που στηρίζει τους μικρούς ήρωες στο «Παίδων»

Μόλις 10 μέρες μάς χωρίζουν από τα Χριστούγεννα, τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης, τη μέρα που άλλαξε η ιστορία της ανθρωπότητας με την κάθοδο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού στη Γη. Εκείνη τη φωτεινή νύχτα πριν από 2012 χρόνια, οι τρεις μάγοι οδηγήθηκαν από το αστέρι στην ταπεινή φάτνη με σκοπό να μοιράσουν τα δώρα τους και να γνωρίσουν τον Μεσσία και Σωτήρα μας.

Ο «άγιος» πατέρας των Ρομά

Τον φωνάζουν «σούπερ παπά της γειτονιάς». Με τη δράση του έχει σώσει δεκάδες Τσιγγανόπουλα στην πλέον υποβαθμισμένη περιοχή της Θεσσαλονίκης, στον Δενδροπόταμο. Στη συνοικία που αποτελεί το σταυροδρόμι των ναρκωτικών, το άνδρο της εγκληματικότητας και «σχολείο» παραβατικότητας ο πατήρ Αθηναγόρας δίνει καθημερινά έναν ιδιότυπο αγώνα, με όπλο τη θρησκεία, την ανθρωπιά και τον εθελοντισμό.

«Οι άστεγοι στην Ελλάδα του 2012»

«Το πρόσωπο» της νέας γενιάς αστέγων, δηλαδή των ανθρώπων που έως πρότινος είχαν ένα καλό-επαρκές βιοτικό επίπεδο και τώρα είναι χωρίς στέγη, αποκαλύπτει έρευνα που διενεργήθηκε από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση στήριξης των αστέγων και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού «ΚΛΙΜΑΚΑ», από τον Σεπτέμβριο του 2011 έως τον Φεβρουάριο του 2012, στην περιοχή της Αθήνας. Σε ποσοστό περίπου 80% είναι άτομα παραγωγικών ηλικιών, ενώ παρατηρείται ότι έχουν καλύτερο μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με παλαιότερες μελέτες.

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 1124
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
* * *
“Χριστός γεννᾶται˙ δοξάσατε. Χριστός ἐπί γῆς˙ ὑψώθητε.”

Ἀνακοινωθέν Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε στήν ἕδρα της, τό Ἡράκλειο σέ τακτική Συνεδρία, σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2012, καί ἀσχολήθηκε μεταξύ τῶν ἄλλων μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς Ἐκκλησίας.

Τήν Ἱερά Σύνοδο ἀπασχόλησαν γιά ἄλλη μία φορά ἀκόμη τά προβλήματα τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει τόν τελευταῖο καιρό ἡ Χώρα καί ὁ λαός μας, ἐξαιτίας τῆς πολύμορφης κρίσεως καί τῶν συνεπειῶν της στήν καθημερινή ζωή τῶν ἀνθρώπων τοῦ Τόπου μας.

Αμετανόητοι απατεώνες εξαπατούσαν κληρικούς

Δεν έβαλαν μυαλό, παρά τις περιπέτειές τους με τη δικαιοσύνη, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε πέρυσι τέτοια εποχή για απάτες σε βάρος δεκάδων κληρικών σε όλη την Ελλάδα. Δυο από τα μέλη του συνελήφθησαν ξανά με την κατηγορία ότι εξαπάτησαν έναν ιερέα και επιχείρησαν να κάνουν το ίδιο σε άλλους τέσσερις στη Δράμα.

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012

Το «τέλος» του κόσμου και η απάτη σε βάρος του κόσμου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

Το «τέλος» του κόσμου και η απάτη σε βάρος του κόσμου.

Πότε θα γίνει το τέλος του κόσμου; Μια ερώτηση – αναζήτηση που τον τελευταίο καιρό ακούμε συχνά. Επηρεασμένοι από κείμενα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ρεπορτάζ και ταινίες θεωρούν πιθανό να συμβεί το τέλος , μια παγκόσμια καταστροφή στις 21/12/2012. Άλλοι τον Ιανουάριο του 2013, το 2018 και πάει λέγοντας. Πως φθάσαμε όμως μέχρι εδώ;

Ξύπνα λαέ! Έστω από μόνος σου... (π. Γεώργιος Πυρουνάκης)

Του Hρακλή Kανακάκη στην εφημερίδα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ

Σε μια εποχή που γίνεται κοινωνική ευθανασία στους ηλικιωμένους, στους ασθενείς και στους ανάπηρους, διαμορφώνουν στους τόπους εργασίας συνθήκες γερμανικού στρατοπέδου συγκέντρωσης· μετατρέπουν τη χώρα σε χώρο μειωμένης κρατικής κυριαρχίας και εθνικής ανεξαρτησίας· βάζουν, κυριολεκτικά, τη ζωή όλων μας εν τάφω. Ουδείς δικαιούται να σιωπά, να μένει απαθής και αδρανής.

Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου: "Η Αργία της Κυριακής" (συμβολή στο «εργασιακό ζήτημα» των ημερών)

Στους αρχαίους, η κατάπαυση από την εργασία χάριν ανάπαυσης, γενικά, ήταν άγνωστη. Στους Βαβυλωνίους αναφέρονται κάποιες αργίες, όμως, όχι τακτικές. Ο Μωσαϊκός Νόμος καθορίζει, με την τετάρτη εντολή, την αργία του Σαββάτου ως ημέρα ευγνωμοσύνης προς το Θεό που ελευθέρωσε τον Ισραήλ από την δουλεία της Αιγύπτου («έξι ημέρες θα εργάζεσαι και θα πραγματοποιείς τα έργα σου, την εβδόμη ημέρα, όμως, του Σαββάτου, θα την αφιερώνεις στον Κύριο και Θεό σου»). Άλλες ιουδαϊκές εορταστικές αργίες, κινητές μέσα στο χρόνο, αποβλέπουν κυρίως στη σύσφιγξη κοινωνικών δεσμών και στην ανάπτυξη εθνικής συνειδήσεως.

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: "οὐδέποτε χρησιμοποίησα οὔτε ἐπιθυμῶ νὰ χρησιμοποιῶ κρατικὸ ὄχημα τοῦ Ὑπουργείου ....., προσέτι δέ, οὔτε ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος κυρὸς Χριστόδουλος δέχθηκε ποτὲ νὰ τύχῃ αὐτῆς τῆς διακριτικῆς μεταχειρίσεως ἀπὸ τὸ Κράτος"

Επιστολή Μακαριωτάτου προς Εξ. Ὑπουργὸ Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως καὶ Ἡλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως κ. Ἀντώνιο Μανιτάκη

Αριθμ. Πρωτ. 5182
Αριθμ. Διεκπ. 2301

Αθήνησι 20ῃ Νοεμβρίου 2012 

Πρὸς
Τὸν Ἐξοχώτατο 
κ. Ἀντώνιο Μανιτάκη,
Ὑπουργὸ Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως
καὶ Ἡλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως.
Ἐνταῦθα.

Ποιο είναι το ανώτατο όριο αποδοχών ή απολαβών στο δημόσιο από 1/1/2013

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010, από 1-3-2010, οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές εν γένει, που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς (συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, των Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και των λοιπών μετακλητών υπαλλήλων), με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή, η αναλογία επιδομάτων εορτών και αδείας και τα επιδόματα των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003.

Οδηγίες για την αναγνώριση προΰπηρεσίας των εφημερίων. Πως διαμορφώνεται το νομικό πλαίσιο για την αναγνώριση Ιεροψαλτικών

Δημοσιεύουμε την εγκύκλιο με τις σχετικές οδηγίες για την αναγνώριση προϋπηρεσίας . 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Την οικογενειακή παροχή σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο την δικαιούνται και οι δυο γονείς που είναι υπάλληλοι στο δημόσιο ή πρέπει να επιλέξει ποιος θέλει να παίρνει;

Την οικογενειακή παροχή σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο την δικαιούνται και οι δυο γονείς που είναι υπάλληλοι στο δημόσιο (πχ διακόνος και δασκάλα) ή πρέπει να επιλέξει ποιος θέλει να παίρνει;

Ο νόμος 4024/2011 δεν θέτει κάποια τέτοια προϋπόθεση, επομένως το δικαιούνται και οι δυο υπάλληλοι.

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012

Όλα όσα ισχύουν για το επίδομα Οικογενειακής Παροχής


Με το άρθρο 17 του ν. 4024/2011 ορίζονται τα εξής: 
«1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής:
Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε:

Όλα όσα ισχύουν για το Επίδομα απομακρυσμένων παραμεθορίων περιοχών.

Στους εφημερίους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, χορηγείται επίδομα Απομακρυσμένων - Παραμεθόριων περιοχών, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως. (παρ 2 άρθρο 15 του ν. 4024/2011)

Βεβαίωση Μητροπολίτου για επίδομα απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών.

Εγκύκλιος για τις αποδοχές μετά την αναβάθμιση κατηγορίας.

Επισυνάπτουμε εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ για τις αποδοχές μετά την αναβάθμιση κατηγορίας( π.χ. Απο ΥΕ σε ΤΕ)

Παράδειγμα απόφοιτος ΤΕΙ που είχει χειροτονηθεί εφημέριος και με το κενό νόμου που υπήρχε πριν την έκδοση του 4024/2011 είχε καταταχθεί στην κατηγορία Υ.Ε. Με την διαπιστωτική πράξη που έγινε μετά την εκδοση του 4024 αναβαθμίζεται στην κατηγορία ΤΕ. 

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: "Πότε οι έμποροι θα δουν τα παιδιά τους, πότε θα δουν τις οικογένειές τους, πότε θα ξεκουραστούν και θα πάρουν δύναμη;"

Με τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση συναντήθηκε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος στο Συνοδικό Μέγαρο. 

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012

†Διονυσίου Κοζάνης: «ΕΝ ΜΙᾼ ΤΩΝ ΣΥΝΑΓΩΓΩΝ» (Ο εκκλησιασμός της Κυριακής)

Κυριακή Ι’ Λουκά
Λουκά ιγ’ 10-17

«ΕΝ ΜΙᾼ ΤΩΝ ΣΥΝΑΓΩΓΩΝ»
(Ο εκκλησιασμός της Κυριακής)

Ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι, καθώς ήταν συνήθεια, προσεύχονταν και δίδασκαν κάθε Σάββατο στις συναγωγές των Ιουδαίων. Ύστερα από τους πειρασμούς, λέει το ιερό Ευαγγέλιο, πήγε ο Ιησούς Χριστός στη Ναζαρέτ, την πόλη που ανατράφηκε, και «κατά το ειωθός αυτώ», δηλαδή καθώς το συνήθιζε, ένα Σάββατο μπήκε στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάση τις Γραφές.

Χριστουγεννιάτικο Bazaar από τον "Ονήσιμο"


Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012

Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΤΟ 1920

Στο ακριτικό αιγαιοπελαγίτικο νησί της Σάμου με τις απαράμιλλες φυσικές ομορφιές και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά ο λαοφιλής σε Ανατολή και Δύση προστάτης άγιος των θαλασσών και των ναυτικών Άγιος Νικόλαος απολαμβάνει ξεχωριστή τιμή στη θρησκευτική ζωή των ευσεβών κατοίκων του. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από τον μεγάλο αριθμό των τιμωμένων επ’ ονόματί του ιερών ναών, οι οποίοι κοσμούν πόλεις και χωριά, ακρογιαλιές και εξοχικές ορεινές τοποθεσίες. Ανάμεσα στους πολυάριθμους ναούς του Αγίου Νικολάου στο εύανδρο νησί της Σάμου ξεχωρίζουν αρκετοί για την ιστορικότητά τους.

Άνθρωπος, μόνος, απελπισμένος στο μεσόστρατο του πεπρωμένου

Είναι από όλους μας πια παραδεχτό, πως βιώνουμε μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της ιστορίας μας. Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από αριθμούς για χρωστούμενα, για μειώσεις, για εκατομμύρια ευρώ που χάθηκαν, που ζητούνται, που μας πνίγουν. Υπάρχουν όμως κάποιοι αριθμοί και κάποια μεγέθη που στη σκέψη τους και κυρίως στην ανάλυσή τους δημιουργούν αισθήματα θλίψεις και πόνου. 3.500 χιλιάδες άνθρωποι τα τρία χρόνια της κρίσης επιχείρησαν να αυτοκτονήσουν (κάποιοι το πραγματοποίησαν) σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΚΑΤΕΤΑΞΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΤΟΝ ΛΕΠΡΟ

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατέταξε μεταξύ των Αγίων τον Όσιο Νικηφόρο τον Λεπρό (εκοιμήθη το 1964).

Δείτε τη σχετική ανάρτηση με το βίο του Οσίου, την παραμονή του στο Λωβοκομείο της Χίου από το 1914 ως το 1957, τη σχέση του με τον Άγιο Άνθιμο και την κουρά του ως μοναχού, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό με την παράκληση στον Όσιο: