Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024

Το 1ο (Α') Βραβείο Θρησκευτικού Έργου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (έτους 2023) στον Γιώργο Φωτ. Παπαδόπουλο

 

Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών (Έτος Ιδρύσεως 1930) απένειμε στον Γεώργιο Φωτ. Παπαδόπουλο (Master Ορθόδοξης Θεολογίας ΕΑΠ - Υποψ. Δρ. Θεολογίας ΕΚΠΑ) για το έργο του "Κρουνοί Θείας Χάριτος", που διακρίθηκε στον Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό της Ένωσης, έτους 2023, το Α' Βραβείο Θρησκευτικού Έργου.

Το έργο του Γ. Φ. Παπαδόπουλου, θεολογικού περιεχομένου, εκδόθηκε και ήδη εξαντλήθηκε, ενώ το προσεχές καλοκαίρι αναμένεται να επανεκδοθεί.

Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024

«Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί τοῦ Γάμου»

Ἀριθ. Πρωτ. 373
Ἀριθ. Διεκπ. 204
Ἀθήνα, 29 Ἰανουαρίου 2024

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  3 0 8 5

Πρός
τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα: «Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί τοῦ Γάμου»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,