Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

Νέες Χιακές Εκδόσεις ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΡΠΑΣΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ "ΑΛΦΑ ΠΙ" ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΗΟΥ

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου- Μέλους Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών -Αντιδημάρχου Παιδείας

Δεν είναι καθόλου υπερβολή να αναφέρουμε ότι, ο καλύτερος εκδοτικός Οίκος σε επίπεδο νησιών Αιγαίου είναι ο <<Άλφα Πί>> του αγαπητού φίλου Γιάννη Παληού.

Η σιωπή του Ιωσήφ

Γράφει ο π. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης

α) Εάν είναι αληθές ότι η γλώσσα του μέλλοντος αιώνος θα είναι η σιωπή, τότε ο Ιωσήφ, ο Μνήστωρ της Παρθένου, είναι τύπος του ανθρώπου του μέλλοντος αιώνος. Στα ευαγγέλια δεν διασώζεται κανένας λόγος του, δεν αναφέρεται καμιά συνομιλία του. Περιγράφονται μόνο οι σκέψεις του και οι ενέργειές του. Προσεγγίζει το μυστήριο της άφατης κένωσης του Υιού και Λόγου του Θεού με δέος, περίσκεψη και σιωπή. Κι όταν λογισμοί αμφιβολίας τον κατακλύζουν, κι όταν η ταραχή τού προξενεί ανυπόφορο ψυχικό πόνο, τότε μιλάει ο ουρανός.

---ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ--- ΜΝΗΜΗ ΕΝΟΣ ΑΓΑΘΟΥ ΚΗΡΥΚΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ

Του Γεωργίου Φ. Παπαδόπουλου – Κήρυκα του Θείου Λόγου- Αντιδημάρχου Χίου

Τις ημέρες αυτές συμπληρώνονται επτά (7) χρόνια από την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού θεολόγου και Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, της Αδελφότητος ΄΄ΖΩΗ΄΄ και της Πνευματικής Εστίας Χίου <<Αλέξανδρος Γκιάλας>>, αδελφού Ευάγγελου Αλιβάνογλου. Στη μνήμη του, παραθέτουμε το κατωτέρω κείμενο το οποίο συγγράψαμε και δημοσιεύσαμε λίγο μετά την εκδημία του. Οι ευχές και προσευχές μας τον συνοδεύουν πάντοτε στην Βασιλεία των Ουρανών όπου είμαστε βέβαιοι ότι χαίρει, ομού μετά των μακαρίων πιστών, κηρύττοντας κι εκεί τον λόγο του Θεού. Γ.Φ.Π.

Ο Όσιος Νήφων (1736 – 1809) από το χωριό Πατρικά της νότιας Χίου.

ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΡΙΚΩΝ 
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014 Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία 

Θεολόγος – Καθηγητής: κ. Καρατζάς Κων/νος

Ο Όσιος Νήφων (1736 – 1809) από το χωριό Πατρικά της νότιας Χίου.

Αδελφοί μου, το σημερινό μας κήρυγμα έχει ως θέμα του τη ζωή και τη δράση ενός συγχωριανού σας Αγίου του οποίου την ιερή μνήμη τιμούμε σήμερα. Πρόκειται για τον Όσιο Νήφωνα τον επονομαζόμενο ως ηγιασμένο των Κολλυβάδων και ως νέο κοινοβιάρχη, ο οποίος έζησε το 18ο αιώνα, την περίοδο δηλαδή που το νησί μας, η Χίος ήταν υπόδουλο στους μουσουλμάνους στο θρήσκευμα Τούρκους.

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2014

Τό Χριστουγεννιάτικο μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου (Χριστούγεννα 2014 μ.Χ.)

Ἀδελφοί μου,
Ἡ μυ­στι­κή Χά­ρις καί χα­ρά τῶν ἑ­ορ­τῶν τῆς Θεί­ας Ἐ­πι­φα­νεί­ας φαι­δρύ­νει ὅ­λη τήν κτί­σιν καί χα­ρο­ποι­εῖ τήν Μί­αν, Ἁ­γί­αν, Κα­θο­λι­κήν καί Ἀ­πο­στο­λι­κήν Ἐκ­κλη­σί­αν, τήν Ὀρ­θό­δο­ξον Ἐκ­κλη­σί­αν τοῦ Θε­οῦ.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
«Χρίων ὡς Θεός ἑαυτόν ὡς ἄνθρωπον»
(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός) 
Ἀ­γα­πη­τὰ ἐν Χρι­στῷ παι­διὰ μου!

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

Η ΑΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ Η περίδοξος γόνος της Ρώμης και ασκητικώς διαλάμψασα πάνσεμνος νύμφη του Χριστού

Μέσα στην πολυάριθμη χορεία των καλλιπαρθένων γυναικών μαρτύρων που αγάπησαν με όλη τους την ψυχή τον Νυμφίο Χριστό και έλαβαν τον αμάραντο στέφανο της αγιότητος και της θεϊκής δόξας, συναριθμείται και η ένδοξος οσιοπαρθενομάρτυς του Χριστού Αγία Ευγενία, η χαριέστατη αυτή αμνάς του Κυρίου και πανάμωμος νύμφη του Υψίστου, η οποία αξιώθηκε να μαρτυρήσει για την αγάπη Του κατά την ημέρα της ευφροσύνου εορτής της Ενανθρωπήσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η τιμωμένη υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας στις 24 Δεκεμβρίου καλλιπάρθενος και πάνσεμνος νύμφη του Χριστού Αγία Ευγενία, η οποία αναδείχθηκε «κρηπίς παρθενίας καί συνέσεως», «ἐνδιαίτημα θείας ἀρετῆς», «φωτόλαμπρος λαμπάς χρηστοηθείας καί ἀνδρικῆς φρονήσεως», καταγόταν από τη Ρώμη και έζησε το δεύτερο μισό του 3ου μ.Χ. αιώνα κατά τους χρόνους του βασιλιά Κομμόδου.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για τη Γέννηση του Ιησού Χριστού.

ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 Ακολουθία του Εσπερινού 
Θεολόγος – Καθηγητής: κ. Καρατζάς Κων/νος

Οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για τη Γέννηση του Ιησού Χριστού.

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2014)

Ἀριθμ. Πρωτ. 1377

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

Νέες Χιακές Εκδόσεις Λεωνίδα Οθ. Πυργάρη, Φιλολόγου: "ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤ. ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ (1890-1914)- Ο Χιωτογιαννιώτης ήρωας των Βαλκανικών Πολέμων (1912-13) και του Βορειοηπειρωτικού Πολέμου (1914)-Μικρό αφιέρωμα σε Μεγάλο Ήρωα"

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου- Αντιδημάρχου Παιδείας

Ο λίαν αγαπητός μου, Λεωνίδας Οθ. Πυργάρης, καθηγητής Φιλόλογος, είναι γνωστό τοις πάσιν ότι, με ό,τι καταπιαστεί, κάνει μικρά θαύματα. Αλτρουιστής και ανθρωπιστής, ρεαλιστής μα και φιλόσοφος, λάμπει μέσα του αδάμαστη του Γένους η ψυχή. Δεν ανέχεται την ψευτιά, την υποκρισία, την αλχημεία. Προβάλλει σθεναρά τα υγιή πρότυπα που έχουν ανάγκη οι σύγχρονοι Έλληνες, για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους, με αξιοπρέπεια, εμπνεόμενοι από τις μεγάλες αλήθειες και το σθένος της ηρωικής μας φυλής, της ένδοξης πατρίδας μας.

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ Ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και πολιούχος άγιος των Πατρών

Μέσα στη σεπτή χορεία των δώδεκα μαθητών του Ιησού Χριστού εξέχουσα θέση κατέχει ο τιμώμενος υπό της Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας στις 30 Νοεμβρίου Άγιος Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, ο οποίος από άσημος και απλοϊκός ψαράς κατέστη «ἁλιεύς τῶν ἀνθρώπων» και αναδείχθηκε μέγας διδάσκαλος του Ευαγγελίου του Χριστού και φλογερός Απόστολος του Γένους μας. Ο Άγιος Ανδρέας υπήρξε κατ’ εξοχήν Απόστολος των Ελλήνων, αφού ήρθε στον ελλαδικό χώρο για να κηρύξει τον σωτηριώδη λόγο του Θεού και να ιδρύσει Εκκλησίες. Έτσι μετά από μία καρποφόρα ιεραποστολική περιοδεία, κατέληξε στην Πάτρα, την οποία επορφύρωσε με το τίμιο αίμα του και καθαγίασε με τον ένδοξο σταυρικό του θάνατο για να πρεσβεύει αδιάλειπτα στον Πανάγαθο Θεό για τη σωτηρία και προστασία του πατραϊκού λαού, αλλά και σύμπαντος του Ελληνικού Γένους.

Εξαπατούσαν κατ' εξακολούθηση ανυποψίαστους ιερείς.

Μέσα από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας, καθοδηγούσε ο «εγκέφαλος» τα μέλη σπείρας που εξαπατούσαν κατ” εξακολούθηση ανυποψίαστους ιερείς.

Το κόλπο ήταν καλά στημένο από τον 42χρονο Τσιγγάνο με καταγωγή την Αμαλιάδα, που βρίσκεται προφυλακισμένος εδώ και δυο χρόνια στο σωφρονιστικό κατάστημα Πατρών, συλληφθείς για το ίδιο αδίκημα.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 συνήλθε σε συνεδρίαση το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης της 19ης Νοεμβρίου 2014 με τριετή θητεία.

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

Το νέο Δ. Σ. του Συνδέσμου Κληρικών Χίου

Ύστερα από την παραίτηση του Προέδρου, π. Γεωργίου Κωνσταντίνου, και του Αντιπροέδρου, π. Δημητρίου Πύρρου, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών Χίου κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση, 6-11-2014, ανέλαβαν ως τακτικά μέλη, οι πατέρες Στέφανος Λάρδας και Δημήτριος Καλίκας. Ακολουθώντας το Καταστατικό το νέο Δ. Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα, την Τετάρτη 19-11-2014, ως εξής:

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΧΙΟΥ

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου- Αντιδημάρχου Παιδείας- Πρόνοιας

Ως κεραυνός εν αιθρία έφθασε η είδηση της ίδρυσης προπτυχιακού τμήματος τουρισμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Ρόδο αντί της Χίου.
Η αιφνίδια αυτή και απροειδοποίητη Απόφαση της Συγκλήτου, η οποία υλοποιείται έπειτα από εισήγηση του αρμοδίου Υπουργού Παιδείας, ξένισε τον κόσμο όχι μόνο της Χίου αλλά και γενικότερα, για τον τρόπο σκέψης και εκτέλεσης Αποφάσεων που, ως φαίνεται, έχουν υπόβαθρο καθαρά πολιτικού χαρακτήρα.

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή μετά τις Αρχαιρεσίες στον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος

20.11.2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 19η Νοεμβρίου τρέχοντος έτους διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού οι Αρχαιρεσίες του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής δια την τριετία Νοέμβριος 2014 - Νοέμβριος 2017.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

Η Απελευθέρωση της Χίου από τους Τούρκους το 1912 και τα Καρδάμυλα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΤΖΑ Θεολόγου – Καθηγητή του Γυμνασίου Καρδαμύλων Χίου Τρίτη 11 –11 – 2014 

Ομιλία που εκφωνήθηκε στην κεντρική πλατεία του Μαρμάρου Καρδαμύλων στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Ημέρα της Απελευθέρωσης της Χίου από τον τουρκικό ζυγό την 11 – 11 – 1912.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014

«Περί τῶν κανονικῶν συνεπειῶν τῆς καύσεως νεκρῶν»

Πρωτ. 5055
Ἀριθμ. Διεκπ. 2415 
Ἀθήνῃσι 29ῃ Ὀκτωβρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 9 5 9

Πρός
Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς Ἕδρας των

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, μέ ἀφορμή τό νέο νομοθετικό καθεστώς γιά τήν ἀποτέφρωση νεκρῶν, σύμφωνα μέ τά ἄρθρα 48 καί 49 τοῦ Νόμου 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 156/1-8-2014, τ. Α΄), κατά τήν Συνεδρία Αὐτῆς τῆς 14ης μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἐπελήφθη καί τοῦ ζητήματος τούτου καί ἀπεφάσισε νά σᾶς ἐνημερώσει περί τῶν κανονικῶν συνεπειῶν ἀπό τήν ἀποτέφρωση τοῦ σώματος.

Η απαλλαγή από τα Θρησκευτικά και η ισότητα των ευκαιριών

Του Δημήτρη Καλαϊτζίδη Διευθυντή του ΓΕΛ Ραλείου Θηλέων Πειραιά

Σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή, σε λύκειο της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, 65 μαθητές/μαθήτριες ζήτησαν απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών (από την Α’ και τη Β΄ λυκείου, όχι από τη Γ’ Λυκείου).

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η ΡΩΜΑΙΑ Ένα «ἡδύπνοο ἄνθος» της Εκκλησίας του Χριστού

Ανάμεσα στα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου που αφιέρωσαν όλη την επίγεια ζωή τους στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και που λάμπουν ως φαεινοί αστέρες μέσα στο πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας μας είναι και η τιμώμενη στις 29 Οκτωβρίου ένδοξος και καλλιπάρθενος Αγία Αναστασία η Ρωμαία, η οποία αναδείχθηκε το «Μαρτύρων τό ἥδυσμα», των «ἀσκουσῶν ἡ καλλονή» και των «παρθένων τό ἀγλάϊσμα καί τό σεμνολόγημα», όπως χαρακτηριστικά υμνείται και γεραίρεται μέσα από το απολυτίκιό της. Η πολύαθλος και πανεύφημος οσιοπαρθενομάρτυς του Χριστού Αγία Αναστασία η Ρωμαία γεννήθηκε και έζησε στη Ρώμη τον 3ο μ.Χ. αιώνα.

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ (26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

"Θεέ του Δημητρίου και Θεέ μας, βοήθει μας !"

Στις 26 Οκτωβρίου, η Αγία μας Εκκλησία, τιμά και γεραίρει την μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου.

Όμως, ποιος ήταν ο μεγάλος αυτός Άγιος, ο Άγιος Δημήτριος ? Και γιατί τιμάται με τόση μεγαλοπρέπεια ανά τον χριστιανικό κόσμο ?

Ό Άγιος Δημήτριος ήταν στρατιωτικός. Ήταν στρατιωτικός ο οποίος πάνω από τον νόμο του κράτους, τον νόμο του κόσμου, τοποθετούσε στην καρδιά και την πρακτική της ζωής του τον νόμο του Θεού.

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 6/11/2014

     ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
                      ΧΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ                            Βροντάδος 21/10/2014
           822 00 ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών καλεί τα μέλη του Συνδέσμου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 το πρωί στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Βροντάδου.

ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΕΥΟΔΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟ ΠΑΝΟ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗ

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου- Αντιδημάρχου Παιδείας & Πρόνοιας

Τον εξαίρετο αγωνιστή, δημοκράτη, αντιστασιακό, μα πάνω από όλα άνθρωπο, Πάνο Καρασούλη, γνώρισα και συνδεόμουν μαζί του από τα παιδικά μου χρόνια. Συνέδεε την οικογένειά μου με τη δική του εκτίμηση και φιλία πολλών ετών.

Πολλές φορές, μαθητής ων αλλά και στρατιώτης μετέπειτα, τον είχα επισκεφθεί στο σπίτι του, στην Ευαγγελίστρια, όπου και κάναμε διάφορες συζητήσεις γύρω από γεγονότα που σημάδεψαν τον τόπο μας την εποχή του Γερμανού κατακτητή και της Αντίστασης. Κάποια τα έχω καταγράψει.

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014

Δημοσίευση οργανισμών εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 27
του νόμου 4301/2014 (ΦΕΚ Α 223/7-10-2014)
Δημοσίευση οργανισμών εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων

1. Παρέχεται ετήσια αποκλειστική προθεσμία από τη δημοσίευση του παρόντος, προκειμένου να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι πράξεις σύστασης και οι Κανονισμοί μη κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων ή Ιερών Προσκυνημάτων και οι Κανονισμοί των Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος, που ήδη έχουν συσταθεί και λειτουργούν, και οι ανωτέρω πράξεις και Κανονισμοί τους δημοσιεύθηκαν μόνο στο επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», σε κάθε περίπτωση εφόσον ήδη έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν απαιτείται δημοσίευσή τους στο επίσημο Δελτίο «Εκκλησία». Η διάταξη του άρθρου 68 παρ. 1 υποπαράγραφος 5β εδάφιο 1 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) ισχύει αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

Ποια σημεία του Καταστατικού Χάρτη αντικαθίστανται με τον 4301/2014

Άρθρο 51
του νόμου 4301/2014 (ΦΕΚ Α 223/7-10-2014)
Ρύθμιση θεμάτων Εκκλησίας της Ελλάδος

1. Το άρθρο 35 του ν. 590/1977 (Α΄146) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σε κάθε Ιερά Μητρόπολη συνιστάται Μητροπολιτικό Συμβούλιο, στο οποίο προεδρεύει ο Μητροπολίτης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Με αποφάσεις της Δ.Ι.Σ., δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων.»

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

Αντικατάσταση του άρθρου 35 του Καταστατικού Χάρτη "Περὶ τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων"

Άρθρο 51 
του νόμου 4301/2014 (ΦΕΚ Α 223/7-10-2014)
Ρύθμιση θεμάτων Εκκλησίας της Ελλάδος

1. Το άρθρο 35 του ν. 590/1977 (Α΄146) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σε κάθε Ιερά Μητρόπολη συνιστάται Μητροπολιτικό Συμβούλιο, στο οποίο προεδρεύει ο Μητροπολίτης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Με αποφάσεις της Δ.Ι.Σ., δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων.»

Καταργούνται οι 5 κενές προσωρινές και προσωποπαγείς Μητροπόλεις, μονιμοποιείται η Γουμενίσσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4301/2014 (ΦΕΚ Α 223/7-10-2014):

1. Καταργούνται οι πέντε κενές, προσωρινές και προσωποπαγείς, Ιερές Μητροπόλεις Νέων Λιοσίων Φαρσάλων και Δομοκού, Αγιάς και Συκουρίου, Αμαλιάδος και Μεγαλοπόλεως, οι οποίες ιδρύθηκαν με το άρθρο 12 του ν. 1951/1991 (Α΄84), ενώ η λειτουργούσα Ιερά Μητρόπολη Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου διατηρείται ως μόνιμη δυνάμενη να πληρωθεί κατά τις διατάξεις του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄146).

Μεταφορά και μετατροπή θέσεων εκκλησιαστικών υπαλλήλων

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 4301/2014 (ΦΕΚ Α 223/7-10-2014):

1. Μετατρέπεται σε θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών, η κατά την παρ.1 του άρθρου 42 του ν. 3848/2010 συσταθείσα μία (1) θέση λαϊκού εκκλησιαστικού υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, η οποία προέκυψε από την κατάργηση δεκατεσσάρων (14) κενών θέσεων διακόνων, από τις θέσεις που είχαν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1398/1973 (Α΄112) και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 (Α΄ 238) στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Νόμος 4301 Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα....

https://drive.google.com/file/d/0B2BZaUpVes2oZXM3MnVLSEFHUkU/view?usp=sharing
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4301
Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο 1
Έννοια Θρησκευτικής Κοινότητας
Θρησκευτική κοινότητα είναι ικανός αριθμός φυσικών προσώπων με συγκεκριμένη θρησκευτική Ομολογία γνωστής θρησκείας, μόνιμα εγκατεστημένων σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, με σκοπό την κοινή άσκηση της λατρείας της και την τέλεση των καθηκόντων που απαιτούνται από την κοινή Ομολογία των μελών της. (Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ Α 223/7-10-2014)

Εξελέγησαν νέοι μητροπολίτες για τις Μητροπόλεις Γρεβενών, Μεγάρων και Νέας Ιωνίας και δύο βοηθοί επίσκοποι

Τέταρτη τακτική Συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας 10.10.2014

Συνῆλθε σήμερα Παρασκευή, 10 Ὀκτωβρίου 2014, στήν τέταρτη Τακτική Συνεδρία της, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στήν Αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014

Εκκλησία και Νέος Ελληνισμός - Εισήγηση του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου στην Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 7-10-2014

«ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ»
τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΘΙΜΟΥ
  Εἰσήγησις ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
 (Τρίτη, 7 Ὀκτωβρίου 2014)
Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Ἐκφράζω ἀπὸ βάθους καρδίας τὴν εὐγνωμοσύνη μου πρὸς τὸν ἐν Τριάδι ἅγιο Θεό, διότι μὲ ἀξιώνει νὰ εὑρίσκωμαι καὶ νὰ ὁμιλῶ καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ Βήματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τοῦ ὁποίου εἰσηγήθηκα στὸ παρελθὸν θέματα ἀφορῶντα στὴ ζωὴ τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας, ἐν ἀναφορᾷ πάντοτε καὶ πρὸς τὴν πατρίδα μας τὴν Ἑλλάδα.

Τα ανακοινωθέντα από τις τρεις συνεδριάσεις της Ιεραρχίας

Συνήλθε σήμερα Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014, σε πρώτη τακτική Συνεδρία η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πασης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Προ της Συνεδρίας ετελέσθη Αρχιερατική θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, ιερουργήσαντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου.

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014

Προσφώνηση του Μακαριωτάτου στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Χά­ριτι Θεοῦ συ­νέρ­χε­ται συ­νο­δι­κῶς ἡ Ἱε­ραρ­χία τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος στίς ἀρχές μιᾶς ἀκόμη ἐκ­κλη­σι­α­στικῆς πε­ριόδου. Κατά τόν λό­γο τοῦ Με­γά­λου Βα­σι­λείου (Ἀνε­πί­γρα­φος περί Συ­νό­δου), «Τί γὰρ ἂν γέ­νοιτο χα­ρι­έ­στε­ρον, ἢ τοὺς το­σούτῳ τῷ πλή­θει τῶν τό­πων δι­ῃ­ρη­μέ­νους τῇ διὰ τῆς ἀγά­πης ἑνώ­σει κα­θο­ρᾶν εἰς μίαν με­λῶν ἁρ­μο­νίαν ἐν σώ­ματι Χρι­στοῦ δε­δέ­σθαι;». Ὀφεί­λουμε να δο­ξά­ζουμε τόν ἐν Τρι­άδι Θεό πού μᾶς ἀξι­ώ­νει αὐ­τῆς τῆς εὐ­λο­γίας. Θά ἤθελα νά ὑπεν­θυ­μίσω ὅτι τό γε­γο­νός αὐτό κα­θε­αυτό τῆς συγ­κλή­σεως δέν εἶ­ναι ἱστο­ρι­κῶς αὐ­το­νό­ητο.

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες στον Ι.Σ.Κ.Ε.

Νέες Χιακές Εκδόσεις Μιχάλη Γ. Καριάμη: "ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΑΦΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΑ ΤΗΣ ΑΜΑΝΗΣ"

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου – Αντιδημάρχου Χίου

Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας, που τη στιγματίζουν με τις πράξεις, τα λόγια ή τα γραφόμενά τους. Τη στιγματίζουν υπό την έννοια ότι γαλουχούν, διδάσκουν, εμψυχώνουν, ενθαρρύνουν, εν τέλει καλλιεργούν προσωπικότητες στο σύγχρονο κόσμο.

Ένας από αυτούς τους γαλουχητές της σύγχρονης βιοτής είναι και ο ακάματος χιολάτρης και ρέκτης της ιστορίας και της παράδοσης, συμπατριώτης μας, κ. Μιχάλης Γ. Καριάμης.

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Οι Θεολόγοι Καθηγητές στα Σχολεία της Χίου για τον μακαριστό πατέρα Γεώργιο Λιαδή.

«Μακάριοι οι νεκροί, οι εν Κυρίω αποθνήσκοντες» (Αποκ. ιδ, 13)

Με απέραντο σεβασμό και βαθιά συγκίνηση οι θεολόγοι καθηγητές στα σχολεία της Χίου αποχαιρετούμε τον εκδημήσαντα προς Κύριον εκλεκτό συνάδελφό μας στο μετερίζι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κορυφαίο θεράποντα της ιερής θεολογικής επιστήμης τον αγαπητό σε όλους μας πατέρα Γεώργιο Λιαδή, Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου και Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.

ΛΑΜΠΡΟΣ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα και με τη συμμετοχή πλήθους χριστιανών από ολόκληρο το νησί, αλλά και από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, εορτάσθηκε και φέτος το διήμερο 12-13 Σεπτεμβρίου ο Άγιος ένδοξος μάρτυς Αριστείδης ο Αθηναίος φιλόσοφος και απολογητής στον ομώνυμο περικαλλή Ιερό Ναό στην περιοχή Έξω Κατοικιές των Φηρών Σαντορίνης, ο οποίος ανεγέρθηκε με δαπάνη της ευσεβούς οικογένειας του Χρήστου και της Σταυρούλας Μακρογιαννέλη. 

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

Χιακά πένθη (+) Αρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Κ. Λιαδής – Ο εξαίρετος λειτουργός, λαμπρός θεολόγος και δίκαιος πνευματικός πατέρας

Του Γεωργίου Φωτ. Παπαδόπουλου- Αντιδημάρχου Χίου- Κήρυκα θείου λόγου

Τον -μακαριστό ήδη- π. Γεώργιο Λιαδή γνώρισα πριν από 25 χρόνια, όταν μαθητής ων της Α΄ τάξης του Γυμνασίου φοίτησα στο 1ο Γυμνάσιο.

Μέχρι τότε οι σχέσεις μου με τον χώρο της Εκκλησίας ήσαν ελάχιστες έως μηδενικές. Στο πρόσωπο του αγαθού αυτού Λευίτη βρήκα την απάντηση σε πολλά ερωτήματα της ζωής και μπόρεσα να σταθώ στα πόδια μου, ως πρώιμος έφηβος με αρκετές αναζητήσεις και ανήσυχο πνεύμα. Θυμάμαι ότι ο παπά- Γιώργης ήθελε τους μαθητές του άριστους γνώστες των μαθημάτων και δύσκολα έβαζε υψηλούς βαθμούς. Κι όμως, προσωπικά, τα θρησκευτικά –εξαιτίας του παπά Γιώργη – με έθελξαν τόσο που, κατόρθωσα από τότε να εντρυφήσω με μεγάλη επιμέλεια και να παίρνω 19 και 20 σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, του Λυκείου αλλά ακόμη και στην Δ΄ τάξη του Εκκλησιαστικού (μεταλυκειακό τμήμα), έχοντας αλλάξει αρκετούς θεολόγους.

Ψήφισμα Συνδέσμου Κληρικών Χίου για την προς Κύριον εκδημία του Πρωτοσυγκέλλου μας Αρχιμανδρίτου κυρού Γεωργίου Λιαδή

    ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 
  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
Καλλιμασιά 23 Σεπτεμβρίου 2014
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 
       822 00 ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ 

Ψήφισμα

Στην Καλλιμασιά και στο γραφείο του Συνδέσμου Κληρικών Χίου σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 μ. συνεδρίασε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του π. Γεωργίου Κωνσταντίνου με αφορμή το θλιβερό άγγελμα της προς Κύριον εκδημίας του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου κυρού Γεωργίου Λιαδή, αδελφού και συλλειτουργού, μέλους του Συνδέσμου Κληρικών Χίου.

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

Εκοιμήθη ο Πρωτοσύγκελλός μας, Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου κυρός Γεώργιος Λιαδής

Ἀνακοινωθέν

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου ἀναγγέλλει μετά βαθυτάτης συγκινήσεως τήν πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ἐκδημίαν τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτου κυροῦ Γεωργίου Λιαδῆ. 

Ὁ μεταστᾶς ὑπῆρξεν ἀπόφοιτός της Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, Ἐφημέριος του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Φρουρίου, θεολόγος καθηγητής στή δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση, Διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἐτιμήθη ὡς Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 2012 ἕως τῆς τελευτῆς του ἐθήτευσεν ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου. 

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

Συνάντηση Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου με το Δ.Σ. του Συνδέσμου Κληρικών Χίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
22-9-2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκο στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. 

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

Απόστολος Ιούδας ο Θεάδελφος και Απόστολος Θαδδαίος, δύο διαφορετικοί Άγιοι

Στους Συναξαριστές, δυστυχώς, μπερδεύονται τα βιογραφικά στοιχεία των παραπάνω Αγίων, γι’ αυτό στα βιβλιαράκια που κυκλοφορούν, τα οποία αφορούν είτε Εκείνους, είτε τους 12 Αποστόλους, υπάρχουν λανθασμένες πληροφορίες, οι οποίες διαδόθηκαν ευρέως και πολύ γρήγορα μέσω του διαδικτύου, μ’ αποτέλεσμα να επικρατεί σύγχυση γύρω από το θέμα αυτό.

Οι περισσότεροι Χριστιανοί πιστεύουν, σήμερα, ότι πρόκειται για ένα Άγιο, που στις 19 Ιουνίου γιορτάζεται η μνήμη του και στις 21 Αυγούστου η σύναξή του, καθώς λένε. Κάτι τέτοιο όμως δεν αναφέρεται ούτε στην Ακολουθία τού Μηναίου της 21/8, ούτε στο ευρετήριο του Ωρολογίου (στην αντίστοιχη ημερομηνία), ούτε στα Εκκλησιαστικά ημερολόγια, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε κι εσείς, γι’ αυτό κι είναι απορίας άξιο, πού στηρίζεται η άποψη αυτή.

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Μνήμες της οικογένειάς μου από το διωγμό του μικρασιατικού Ελληνισμού από το τουρκικό κράτος στις αρχές του 20ου αιώνα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. κΑΡΑΤΖΑ 
Θεολόγου - Καθηγητή 
του Γυμνασίου Καρδαμύλων Χίου

Ομιλία που εκφωνήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Κυριακή 14 – 9 – 2014 

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014

"Κιβωτός του κόσμου – Κιβωτός του αιγαίου": ΕΡΓΟ ΘΕΑΡΕΣΤΟ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου- Αντιδημάρχου (πρόνοιας-παιδείας) Χίου

Την προηγούμενη Τετάρτη το απόγευμα, όσοι είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τις δημοτικές εγκαταστάσεις του Αίπους, γίναμε μάρτυρες ενός τεράστιου και ανθρωπωφελούς έργου, με εμπνευστή και πρωτεργάτη τον ακάματο –συμπατριώτη μας– Ιερέα π. Αντώνιο Παπανικολάου.

ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (14 Σεπτεμβρίου)

Του Γεωργίου Φωτ. Παπαδόπουλου- Κήρυκα του θείου λόγου

Στις 14 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, η Αγίας μας Εκκλησία εορτάζει την παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Εάν ανατρέξουμε στο Συναξάρι της ημέρας θα πληροφορηθούμε ότι:

<<Το 326 μ.Χ. η Αγία Ελένη πήγε στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους και να ευχαριστήσει το Θεό για τους θριάμβους του γιου της Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Θείος ζήλος όμως, έκανε την Άγια Ελένη να αρχίσει έρευνες για την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού.

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩΣ Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΦΗΡΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Στις 13 Σεπτεμβρίου επί τη μνήμη του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Αριστείδου του φιλοσόφου και απολογητού πανηγυρίζει με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα ο περικαλλής Ιερός Ναός του Αγίου Αριστείδου στα Φηρά Σαντορίνης. 

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοινωθέν Συνδέσμου Κληρικών Χίου (9-9-2014)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών συνήλθε σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014 σε συνεδρίαση και εξέτασε θέματα της αρμοδιότητάς του. Με αφορμή την επικαιρότητα και όπως αυτή παρουσιάζεται από μέρος του τύπου το Δ. Σ. συζήτησε και αποφάσισε τα ακόλουθα:

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (8 Σεπτεμβρίου)

Του Γεωργίου Φωτ. Παπαδόπουλου-Κήρυκα του θείου λόγου

Στις 8 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και εορτάζει το Γενέσιον (ή Γενέθλιον) της Θεοτόκου, τη γέννηση της Παναγίας μας. Πρέπει να τονίσουμε ότι, η Εκκλησία μας δεν εορτάζει τα γενέθλια των ανθρώπων, για τον λόγο ότι, ο παρών χρόνος μπροστά στην αιωνιότητα είναι μηδαμινός. «Χίλια έτη ενώπιόν Σου, Κύριε, ως ημέρα μία, η εχθές» αναφέρει ο ιερός Ψαλμωδός. Χίλια χρόνια της παρούσας, επιγείου, ζωής είναι μπροστά στα μάτια του Θεού μια μέρα, σαν τη χθεσινή. Γι’ αυτό, λοιπόν, τα γενέθλια των Χριστιανών δεν έχουν καμία αξία, εφόσον –είτε ζήσουμε στη γη 10, 20, 50 ή 100 χρόνια– για τον Θεό είναι σαν να ζήσαμε μια ημέρα. Όποιος εορτάζει τα γενέθλιά του είναι ειδωλολάτρης και σαρκολάτρης.

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014

Τρίτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Σεπτέμβριο

Συνήλθε σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014, στην τρίτη Συνεδρία Της για το μήνα Σεπτέμβριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 158ης Συνοδικής Περιόδου.

Κατά την σημερινή Συνεδρία η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενημερώθηκε για τα πορίσματα της 10ης Γενικής Συνελεύσεως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, η οποία συνήλθε στο Busan της Κορέας κατά τον Νοέμβριο 2013 και αποφάσισε να παραπέμψει αυτά στην Συνοδική Επιτροπή Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων για περαιτέρω επεξεργασία.

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014

Οι αποφάσεις της πρώτης και της δεύτερης συνεδρίας της Δ.Ι.Σ.

Συνήλθε σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014, στην πρώτη Συνεδρία της η Διαρκής Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 158ης Συνοδικής Περιόδου.

Στην αρχή τελέσθηκε η ειδική Ιερά Ακολουθία επί τη ενάρξει των εργασιών της Ιεράς Συνόδου και στη συνέχεια ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, καλωσόρισε τα νέα Μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ευχήθηκε ευόδωση των εργασιών της Συνόδου σε πνεύμα αγάπης και συνεργασίας και ομίλησε για την ενότητα του Σώματος της Ιεράς Συνόδου, η οποία πρέπει να σταθεί στα προβλήματα του Λαού και να δώσει την μαρτυρία Της.