Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

Εκοιμήθη ο Πρωτοπρεσβύτερος Ευάγγελος Κολίτσος

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΛΙΤΣΟΥ 📜

Στον Βροντάδο και στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου, έδρας του Συνδέσμου Κληρικών Χίου, σήμερα Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 12μ συνεδρίασε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του π. Γεωργίου Κωνσταντίνου με αφορμή το θλιβερό άγγελμα της προς Κύριον εκδημίας του Πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Κολίτσου συνταξιούχου Κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου και ιδρυτικού μέλους του Συνδέσμου.