Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014

Βιβλίο για την Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου

Βιβλίο για την Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου (Κατακόμβη) στην περιοχή του Νοσοκομείου της πόλης της Χίου από τους μαθητές του τμήματος Γ1 του στο 4ου Γυμνασίου Χίου (Πιλοτικό)

Οι μαθητές του τμήματος Γ1 του σχολείου μας εκπόνησαν κατά τη διάρκεια του Β΄ Τριμήνου του σχολικού έτους 2013–2014 στα πλαίσια του μαθήματος της Τοπικής Ιστορίας ένα σε εκλαϊκευμένη μορφή και σε απλή από όλους κατανοητή γλώσσα γραμμένο 32 σελίδων βιβλίο με την καθοδήγηση των Θεολόγων Καθηγητών τους κ. Μπεκριδάκη Δημητρίου και Καρατζά Κωνσταντίνου.

Χιακά Πένθη "Αι ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται" (Ψαλμ. Δαυίδ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΣ (Συντ/χος Διδάσκαλος)- ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΝΕΡΑΚΗΣ (Συντ/χος Σιδηρουργός)

Του Γεωργίου Φωτ. Παπαδόπουλου – Κήρυκα του θείου λόγου- εκλέγμ. Δημοτικού συμβούλου Χίου

Τις τελευταίες ημέρες, στη Χίο, μετέστησαν από τα γήινα προς τα ουράνια, προκειμένου να συναντήσουν τον Πλάστη και Δημιουργό τους, Κύριο της δόξης, δύο μορφές της τοπικής κοινωνίας, γνωστές η καθεμιά για τη δική της προσφορά. Δυο μορφές γνώριμες και λίαν αγαπητές και σ΄εμάς.

Πρόκειται για τους μακαριστούς, ήδη, Γεώργιο Χειλά (συντ/χο διδάσκαλο-93 ετών) και Θεοδόσιο Νεράκη (συντ/χο σιδηρουργό- 73 ετών).

Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

Εξελέγησαν τέσσερις νέοι Μητροπολίτες

Συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014, σε Έκτακτη Συνεδρία της, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στην Αίθουσα Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.

Τρεις θαυμαστές ιστορίες ...

Ο Άγιος Ραφαήλ χρησιμοποίησε την Αικατερίνη Λύτρα σαν μεσίτην κ.α.

Μέχρι σήμερα (6/2014), έχουν κυκλοφορήσει έξι βιβλία, με μηνύματα, διδαχές, αποκαλύψεις κ.α. του Αγ. Ραφαήλ, που υπαγορεύτηκαν από τον Ίδιο, με πνευματικό τρόπο, στην Αικ. Λύτρα, για τα οποία θα διαβάσετε περισσότερα στο κείμενο που ακολουθεί. Το ένα απ’ αυτά, το οποίο έχει τίτλο : «Ιερά και εξαίσια Αγίου Ραφαήλ εις Ιθάκην», περιέχει τη θαυμαστή ιστορία της ανέγερσης μεγάλου, παγκοσμίως γνωστού, Ι. Ναού του Αγ. Ραφαήλ στη γενέτειρά του, στο Περαχώρι της Ιθάκης, που είναι συνέχεια της εξίσου θαυμαστής ιστορίας της μεταφοράς Ι. Λειψάνων των τριών Μεγαλομαρτύρων Αγίων, Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στο ξακουστό νησί. Γι’ αυτό, καταγράφτηκαν παρακάτω και οι δύο, περιληπτικά, για μια πληρέστερη ενημέρωση των πιστών: 

Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014

Περί χρηματοδοτήσεως προγραμμάτων τοῦ Ν. 4254/2014

Ἀριθμ. Πρωτ. 2532
Διεκπ. 1380
Ἀθήνῃσι 18ῃ Ἰουνίου 2014

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 11ης μηνός Ἰουνίου 2014, γνωρίζομεν Ὑμῖν ὅτι, συμφώνως πρός τόν Ν. 4254/2014 (Κεφ. Α΄ ἄρθρ. 1 § Α2), προβλέπεται ἡ χρηματοδότησις προγραμμάτων ἤ δράσεων δι’ ἀστέγους καί ἄτομα τῶν ὁποίων αἱ συνθῆκαι διαβιώσεως δέν διασφαλίζουν τήν δυνατότητα τῆς καθημερινῆς σιτίσεως.

Η Ιατρική Σχολή Αθηνών οργανώνει δυο Εθνικές Μελέτες Υγείας

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με όλες τις Ιατρικές Σχολές της Ελλάδος και το Πάντειο Πανεπιστήμιο οργανώνει την Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου (Ε.ΜΕ.ΝΟ), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Έκτακτη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

Συνέρχεται σήμερα, Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014, σε έκτακτη Συνέλευση Αυτής η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην αίθουσα των Συνεδριών του Συνοδικού Μεγάρου (Ιασίου 1, Αθήνα).

Κυριακή 22 Ιουνίου 2014

Πανηγυρικός εορτασμός του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου στην πλατεία Ναυτοσύνης των Οινουσσών

Περί τῆς Ὑπηρεσίας Δομήσεως (Υ.ΔΟΜ.) καί τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχιτεκτονικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ΚΕ.Σ.Ε.Α.)

Αριθμ. Πρωτ. 2842/Διεκπ. 1330/13-06-2014

«Περί τῆς Ὑπηρεσίας Δομήσεως (Υ.ΔΟΜ.) καί τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχιτεκτονικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ΚΕ.Σ.Ε.Α.), καί τῶν ἁρμοδιοτήτων, τῆς ὀργανώσεως καί λειτουργίας αὐτῶν, καί παρατάσεως τῆς προθεσμίας ἐκδόσεως ἀδειῶν ἐκτελέσεως οἰκοδομικῶν ἀδειῶν»

Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε την Εγκύκλιο.

Μή προβολή ἰδιοκτησιακῶν δικαιωμάτων τοῦ Δημοσίου ἐπί ἐκτάσεων διαχειριζόμενων ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καί Τροφίμων κατά τόν νόμον 4061/2012

Πρωτ. 2783
Ἀριθμ. Διεκπ. 1274 
Ἀθήνῃσι 11ῃ Ἰουνίου 2014

Ἐτέθη ἐν ἰσχύι ὁ νόμος 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 32/11.2.2014), διά τοῦ ἄρθρου 37 παρ. 9 τοῦ ὁποίου προσετέθησαν εἰς τό ἄρθρον 22 τοῦ ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012) παράγραφοι 7 καί 8, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ὡς ἀκολούθως : 

Κανονισμοί διοικήσεως καί διαχειρίσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μετά τον νόμον 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/ 11.2.2014)

Πρωτ. 2652
Ἀριθμ. Διεκπ. 1229 
Ἀθήνῃσι 5ῃ Ἰουνίου 2014

Ἐτέθη ἐν ἰσχύι ὁ νόμος 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 32/11.2.2014),

ΚΣΤ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας

Πρωτ. 2276
Ἀριθμ. Διεκπ. 1244 
Ἀθήνῃσι 6ῃ Ἰουνίου 2014

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 16ης μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., ἀνακοινούμεθα ὑμῖν, ὅτι ἀπό 3ης ἕως 5ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ. πραγματοποιηθήσεται ἐν Λαμίᾳ, τῇ πρόφρονι ἀνταποκρίσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, ἐν τῷ Πνευματικῷ Κέντρῳ Νεότητος, ἡ «ΚΣΤ΄ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας», ἔχουσα ὡς θέμα : «Ἐξωχριστιανικές, αἱρετικές καί ἀποκρυφιστικές θεωρήσεις περί τοῦ Χριστοῦ», διοργανουμένη ὑπό τῆς παρ᾿ ἡμῖν Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων.

Νομικόν καθεστώς Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων, Ἱερῶν Προσκυνημάτων καί Ἐκκλησιαστικῶν Μουσείων μετά τόν νόμον 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11.2.2014)

Πρωτ. 2653
Ἀριθμ. Διεκπ. 1230 
Ἀθήνῃσι 5ῃ Ἰουνίου 2014

Ἐτέθη ἐν ἰσχύι ὁ νόμος 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 32/11.2.2014), διά τοῦ ὁποίου καί εἰς τό ἄρθρον 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 4 καί 5α ἐτροποποιήθη ἡ παρ. 4 τοῦ ἄρθρου 1 καί ἀντικατεστάθη ἡ διάταξις τοῦ ἄρθρου 46 παρ. 3 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος – Κ.Χ.Ε.Ε. (ν. 590/1977) καί καθίστανται ἅπαντα τά ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα, Προσκυνήματα καί Μουσεῖα ὡς ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Ἰδιωτικοῦ Δικαίου ὑπό προϋποθέσεις. 

Ἵδρυσις ἑταιρειῶν (ἄρθρον 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 7 τοῦ ν. 4235/ 2014 = ἄρθρον 46 παρ. 3 τοῦ ν . 590/1977)

Πρωτ. 2654
Ἀριθμ. Διεκπ. 1231 
Ἀθήνῃσι 5ῃ Ἰουνίου 2014

Ἐτέθη ἐν ἰσχύι ὁ νέος νόμος 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 32/11.2.2014),

Σάββατο 21 Ιουνίου 2014

Η φορολογική μεταχείριση των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων από τον νόμο 4223/2013

«Θέσπισις Ἑνιαίου Φόρου Ἰδιοκτησίας Ἀκινήτων – Νόμος 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013)»

Πρωτ. 2655
Ἀριθμ. Διεκπ. 1232
Ἀθήνῃσι 5ῃ Ἰουνίου 2014

Α. Ἐτέθη ἐν ἰσχύι ὁ νόμος 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013) «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις», διά τοῦ ὁποίου θεσπίζεται ἀπό τῆς 1ης Ἰανουαρίου 2014 νέον καθεστώς φορολογήσεως τῶν ἐμπραγμάτων δικαιωμάτων ἐπί ἀκινήτων φυσικῶν καί νομικῶν προσώπων (ἄρθρα 1 ἕως 8). 

Σύστασις “δικαιώματος ἐπιφανείας" εἰς τά ἐκκλησιαστικά ἀκίνητα (ἄρθρον 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 9 τοῦ Ν. 4235/2014 = ἄρθρον 47 παρ. 9 τοῦ Ν. 590/1977)

Πρωτ. 2656
Ἀριθμ. Διεκπ. 1233 
Ἀθήνῃσι 5ῃ Ἰουνίου 2014 

Ἐτέθη ἐν ἰσχύι ὁ νέος νόμος 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 32/11.2.2014),

Περί τῆς ἐτησίας Συνελεύσεως Περιφερείας τῶν λεγομένων ‘‘Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά’’

Πρωτ. 2636
Ἀριθμ. Διεκπ. 1221 
Ἀθήνῃσι 4ῃ Ἰουνίου 2014

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 16ης μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ᾧδε, τήν ὑπ' ἀριθμ. 2951/4.6.2014 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καί παρακαλοῦμεν ἵνα ἀναγνωσθῇ ἐπ' Ἐκκλησίαις τήν Κυριακήν, 22αν μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀντί ἄλλου κηρύγματος.

Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

Ψήφισμα Κληρικών Ιεράς Μητροπόλεως Χίου για την υποβάθμιση των Δημοτικών Σχολείων Καλλιμασιάς και Νενήτων

ΨΗΦΙΣΜΑ

Στὴν Ἐνοριακή Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Λειβαδίων Χίου, οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν συνήλθαμε σὲ Ἱερατική Σύναξη, σήμερα, 30 Μαΐου 2014, μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος «ἀνελήφθη ἐν δόξῃ» γιὰ νὰ μᾶς χαροποιήσει καὶ νὰ μᾶς ὑπενθυμίσει πὼς ἡ δοξασμένη ἐπάνοδος τοῦ Λυτρωτῆ μας Χριστοῦ στὸ Θρόνο τῆς Θεότητας ἀπορρέει ἄπειρες σωτήριες δωρεές γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ὁλόκληρη τὴ δημιουργία.

Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

Επίτιμο μέλος του Ι.Σ.Κ.Ε. ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

12.06.2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σε εγκάρδια και φιλική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, σήμερα 12η Ιουνίου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου και μελών του Δ.Σ. του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.) στην πόλη των Πατρών.

ΧΙΩΤΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΝΘΙΣΜΑΤΑ - Τεύχος 11οΤελευταίο τεύχος <<ΧΙΩΤΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΝΘΙΣΜΑΤΩΝ>>.
Το εκτυπώνετε, το διπλώνετε στη μέση και είναι έτοιμο !

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΑ "ΧΙΩΤΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΝΘΙΣΜΑΤΑ"

Τα "Χιώτικα Πνευματικά Διανθίσματα" είναι μια τετραμηνιαία έκδοση κοινωνικού περιεχομένου και πνευματικού προβληματισμού.

Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

Αναστάσιος Αλβανίας: "τό “Χριστός Ἀνέστη” ἔγινε τό σύνθημα μέ τό ὁποῖο πορευθήκαμε μέχρι σήμερα."

Ὁμιλία τοῦ Μακαριωτάτου ἈρχιεπισκόπουΤιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΙΡΑΝΩΝ, 1.6.2014

“Αὕτη ἡ ἡμέρα ἤν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ”(Ψαλμ.117:24)