Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΑ "ΧΙΩΤΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΝΘΙΣΜΑΤΑ"

Τα "Χιώτικα Πνευματικά Διανθίσματα" είναι μια τετραμηνιαία έκδοση κοινωνικού περιεχομένου και πνευματικού προβληματισμού.

Διανέμεται δωρεάν, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή δεκάδων αντιτύπων και συντάκτης-εκδότης της είναι ο Γιώργος Φωτ. Παπαδόπουλος. Συμπλήρωσε ήδη έντεκα (11) τεύχη από τον Ιανουάριο του 2011 που πρωτοκυκλοφόρησε.

Πρόσφατα, τη Δευτέρα 12 Μαΐου ε.ε., η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, σε ειδική -πανηγυρική- εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (αίθουσα ΧΑΝ-
Ακαδημίας 36 & Ομήρου) τίμησε τους εκδότες εντύπων, που είναι παράλληλα και τακτικά μέλη της Ένωσης, για τη συμβολή τους στην κοινωνία, τα γράμματα και τον πολιτισμό.

Τιμήθηκαν συνολικά 63 έντυπα πανελληνίως, ισάριθμων εκδοτών-μελών της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών. Μεταξύ αυτών και τα "Χιώτικα Πνευματικά Διανθίσματα".

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών είναι το αρχαιότερο λογοτεχνικό σωματείο της χώρας μας (έτος ίδρυσης 1930), αναγνωρισμένο από την Ελληνική Πολιτεία (Υπουργείο Πολιτισμού) και απαριθμεί επίλεκτα και εκλεκτά μέλη από τον χώρο των γραμμάτων και του πολιτισμού.

Ευχή και προσδοκία μας είναι η διοργάνωση, εν ευθέτω χρόνω και στη Χίο μιας εκδήλωσης εποικοδομητικού περιεχομένου με την πρόσκληση μελών και της διοίκησης του ιστορικού σωματείου μας.

Γιώργος Φωτ. Παπαδόπουλος
Τακτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών

--------------------------------------------------------------------------
Νέες Χιακές Εκδόσεις
--------------------------------------
Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου
Κήρυκα θείου λόγου, διπλ. δημοσιογραφίας,
Μέλους Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ
ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΑΓΑΠΗΣ & ΧΑΡΑΣ
(Σκέψεις, Οράματα, Στοχασμοί)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
Πρόκειται για το νέο βιβλίο του Γ. Φ. Παπαδόπουλου, με κηρύγματα και δεκάδες άλλα κείμενα πνευματικού προβληματισμού και επικαιρότητας.
Αποτελείται από 180 σελίδες και διανέμεται δωρεάν.
Πληροφορίες: Κιν. Τηλ.: 6945268095 & FAX: 2271024100
--------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: