Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, χαροποιήσας τούς Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος· βεβαιωθέντων αὐτῶν διά τῆς εὐλογίας, ὅτι σύ εἶ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτής τοῦ κόσμου. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Α' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (2009)

Έτοιμη και η αφίσα του Α΄ Συνεδρίου του Συνδέσμου 


Έτοιμη η πρόσκληση για το Α΄ Συνέδριο του Συνδέσμου


Πρόγραμμα Α' Συνεδρίου Συνδέσμου Κληρικών Χίου


Δελτίο τύπου - Α΄ Συνέδριο Συνδέσμου Κληρικών Χίου

Πρώτες εντυπώσεις από το Συνέδριο του Συνδέμου Κληρικών Χίου

"Λαμπρό το συνέδριο" γράφει η "Δημοκρατική" >> Λαμπρές και οι απουσίες

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΧΙΟΥ Το έργο και η προσφορά των Κολλυβάδων Πατέρων

Το Α΄ Συνέδριο του Συνδέσμου Κληρικών Χίου, απολογισμός, συμπεράσματα, προτάσεις, ευχαριστίες.

Του Αριστείδη Γ. Θεοδωρόπουλου


Οι Άγιοι "Κολλυβάδες" Πατέρες


Δημοσιεύματα για το Συνέδριο