Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Α' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (2009)

Έτοιμη και η αφίσα του Α΄ Συνεδρίου του Συνδέσμου 


Έτοιμη η πρόσκληση για το Α΄ Συνέδριο του Συνδέσμου


Πρόγραμμα Α' Συνεδρίου Συνδέσμου Κληρικών Χίου


Δελτίο τύπου - Α΄ Συνέδριο Συνδέσμου Κληρικών Χίου

Πρώτες εντυπώσεις από το Συνέδριο του Συνδέμου Κληρικών Χίου

"Λαμπρό το συνέδριο" γράφει η "Δημοκρατική" >> Λαμπρές και οι απουσίες

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΧΙΟΥ Το έργο και η προσφορά των Κολλυβάδων Πατέρων

Το Α΄ Συνέδριο του Συνδέσμου Κληρικών Χίου, απολογισμός, συμπεράσματα, προτάσεις, ευχαριστίες.

Του Αριστείδη Γ. Θεοδωρόπουλου


Οι Άγιοι "Κολλυβάδες" Πατέρες


Δημοσιεύματα για το Συνέδριο