Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
(Προστάτης Άγιος του Συνδέσμου μας)

Μνήσθητι Ἃγιε τῶν μελῶν
τοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Χίου
Χείρ Μάρκου Τσαμπλάκου, Χίος 2008


ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ


Βίος και πολιτεία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 
Σημειώσεις από το Συναξάρι του Συμεών του Μεταφραστού (10ου αιώνα) Περιληπτική παρουσίαση υπό π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝ. ΔΡΑΓΑ, δθ, δφ, δθ., ΠρωτοπρεσβυτέρουΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
(13 Νοεμβρίου) 
Πρωτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα


Διαβάστε περισσότερα »

Το ενδιαφέρον του ιερού Χρυσοστόμου για τους νέους κ. Ιωήλ, Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, Χρυσοστομικό Συμπόσιο, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2007, σελ. 137-145.

«Η περί παίδων αγωγή» κατά τον Πλούταρχο και τον Ιωάννη το Χρυσόστομο της Ειρήνης Αρτέμη MPhil Θεολογίας – πτ. Θεολογίας - Φιλολογίας, Υποψηφίας διδάκτορος του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΔεν υπάρχουν σχόλια: