Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 15 χρόνια (2008-2023) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

21 Νοεμβρίου, τα Εισόδια της Θεοτόκου (+ Ιωάννου Φουντούλη)


Την 21η Νοεμβρίου πανηγυρίζει η Εκκλησία μας τα Εισόδια της Θεοτόκου ή όπως αναλυτικότερα γράφει το συναξάριο της ημέρας: «τὴν μνήμην τῆς ἐν τῷ ναῷ εἰσόδου τῆς Θεομήτορος».

Ερμηνεία της Εικόνος των Εισοδίων της Θεοτόκου - Χρήστου Γκότση


Η ιερή ακολουθία της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου και 
η σχετική εικόνα υπηρετούν ένα βαθύτερο σκοπό: χειραγωγούν τον πιστό στο μυστήριο της σάρκωσης του Υιού και Λόγου του Θεού.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

Η μνήμη του Ιερού Χρυσοστόμου, προστάτη Αγίου του Συνδέσμου


Την 13η Νοεμβρίου όρισε η Αγία μας Εκκλησία να τιμάται η μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, ο οποίος εκοιμήθη την 14η Σεπτεμβρίου του 407 μ.Χ. ανήμερα της εορτής του Σταυρού. 

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

Β΄ Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο: Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί

Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων - Β΄ Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο

Παρασκευή 13 & Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020

Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί

Βίος και έργο του αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

του θαυματουργού

(† 1920  εκατό έτη από την κοίμησή του)