Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 6/11/2014

     ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
                      ΧΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ                            Βροντάδος 21/10/2014
           822 00 ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών καλεί τα μέλη του Συνδέσμου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 το πρωί στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Βροντάδου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Εισήγηση Προέδρου.
2) Συζήτηση επί της εισηγήσεως.
3) Συζήτηση περί του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.
4) Ο εορτασμός της μνήμης του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, προστάτη του Συνδέσμου Κληρικών Χίου.
5) Θέματα που θα θέσουν τα μέλη και συζήτηση επ’ αυτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                          
                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                  
                   π. Γεώργιος Κωνσταντίνου        π. Ιωάννης Κουντουριάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: