Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοινωθέν Συνδέσμου Κληρικών Χίου (9-9-2014)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών συνήλθε σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014 σε συνεδρίαση και εξέτασε θέματα της αρμοδιότητάς του. Με αφορμή την επικαιρότητα και όπως αυτή παρουσιάζεται από μέρος του τύπου το Δ. Σ. συζήτησε και αποφάσισε τα ακόλουθα:

1) Εκφράζει τη συμπαράστασή του στο πρόσωπο του αδικηθέντος αδελφού και συμπρεσβυτέρου μας π. Σταματίου Ρέππα, ο οποίος υποβλήθηκε σε μια διαδικασία πρωτόγνωρη για τη Χιακή Εκκλησία. Άλλωστε δεν εκκρεμεί εναντίον του οποιαδήποτε κατηγορία, ούτε έχει καταδικαστεί για κάποιο παράπτωμα, ούτε κλήθηκε να παραστεί συνήγορος υπεράσπισής του, σύμφωνα με στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

2) Αποκρούει τα δημοσιεύματα, τα οποία βάζουν, κατά το κοινώς λεγόμενο, «σε ένα τσουβάλι», όλο τον Ιερό Κλήρο της Χίου, με αφορμή τα λεγόμενα «τυχηρά». Ο Χιώτης Κληρικός, που προσφωνείται από κατ’ έθιμο και «δάσκαλος» στέκεται με αξιοπρέπεια και συμπάσχει με τον χειμαζόμενο λαό του Θεού, συμμετέχει ως πατέρας και αδελφός στις χαρές και στις λύπες του και προσφέρει καθημερινά στον αμπελώνα του Κυρίου. Για οποιαδήποτε πιθανή παρεκτροπή, η Εκκλησία έχει προβλέψει τον τρόπο θεραπείας της, η οποία οπωσδήποτε δεν περιλαμβάνει «λαϊκά δικαστήρια».

3) Ο Ιερός Κλήρος της Χίου επιτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται από τους Ιερούς Κανόνες και του Νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, αμείβεται δια του Κράτους ανταποδοτικά χωρίς να επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός, προσπαθεί να ανταποκριθεί στις δυσμενείς συνθήκες της πολύπλευρης κρίσης που μαστίζει τη Χώρα μας και διακονεί μαζί με τους εθελοντές λαϊκούς αδελφούς το πολύπλευρο έργο κοινωνικής διακονίας της τοπικής Εκκλησίας.

4) Ο Σύνδεσμος Κληρικών Χίου συνεπής στην πολυετή διαδρομή του, διακηρύττει με αίσθημα ευθύνης ενώπιον των ιερατικών οικογενειών και ολοκλήρου του λαού του Θεού, ότι δεν διαπραγματεύεται την αξιοπρέπεια του Χιώτη Κληρικού και μένει σταθερά προσηλωμένος στην αξία της ελευθερίας, σύμφωνα με τη ρήση του Αποστόλου Παύλου στη προς Γαλάτας Επιστολή: «Για να είμαστε ελεύθεροι ο Χριστός μας ελευθέρωσε, να στέκεστε σταθεροί, λοιπόν και μη δεσμεύεστε πάλι σε ζυγό δουλείας» (Πρρος Γαλάτας, 5,1) 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: