Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Ι.Σ.Κ.Ε.: Οι κληρικοί οφείλουμε να υπερασπιστούμε την επιβίωση και την αξιοπρέπεια ημών και των οικογενειών μας, ανεξάρτητα από πολιτικές ή ενδοεκκλησιαστικές σκοπιμότητες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έντονα αντέδρασε, με επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε στον Υπουργό Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, δια του Προέδρου του π. Γεωργίου Σελλή, σχετικά με την ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων του Πολυνομοσχεδίου και ειδικότερα για την κατάργηση των περιπτώσεων των β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3607/2007 (Α΄245) και της υπουργικής απόφασης Φ 30215/81/3/16-2-2010 (β΄160) υπέρ του τομέα του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε του Τ.Π.Δ.Υ, όπως αυτές ψηφίστηκαν. 

Η ως άνω κατάργηση των κοινωνικών πόρων, δηλαδή του κληρικοσήμου, - πού σήμερα αποτελεί μία από τις κυριότερες πηγές εσόδων του ταμείου των Κληρικών για την παροχή του εφ άπαξ βοηθήματος προς αυτούς είτε των συνταξιοδοτουμένων είτε των περιπτώσεων του ν. 3232/2004- δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα για την από 1-1-2015 περίοδο, οπότε και θα ισχύσει η ως άνω κατάργηση. Το ταμείο των κληρικών θα αδυνατεί να καταβάλει τα ως άνω εφ άπαξ βοηθήματα με την σημερινή τους μορφή. 

Το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε. εκφράζοντας στον κ. Υπουργό την έντονη διαμαρτυρία και αντίδρασή του, διότι ουδείς των κυβερνητικών παραγόντων ενημέρωσε προγενέστερα τους εκπροσώπους των Κληρικών για την ως είρηται ψήφιση, ουδεμία δε πληροφορία υπήρξε σχετική με την πρόθεση της Κυβερνήσεως, τόνισε πως θα καταφύγει σε κάθε νόμιμο μέσο με σκοπό την ακύρωση της συγκεκριμένης καταργήσεως των κοινωνικών πόρων και ότι θα ενημερώσει το σύνολο των Κληρικών, οι οποίοι τυγχάνουν και ψηφοφόροι, γι΄ αυτήν την απαράδεκτη και κατάφωρη αδικία της Κυβερνήσεως προς τους Εφημερίους της Χώρας. 

Το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε καλεί για άλλη μια φορά τους Κληρικούς της Ελλαδικής Εκκλησίας να εγγραφούν στον Ι.Σ.Κ.Ε, εκ του οποίου εκλέγεται και διορίζεται από τον Υπουργό στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ) ο πρώτος πλειονοψηφήσας στις εκλογές του Συνδέσμου με αναπληρωματικό του τον δεύτερο πλειονοψηφήσαντα. Ούτως εχόντων των πραγμάτων όσοι ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ την εγγραφή των Κληρικών στον ΝΟΜΙΜΟ Ιερατικό Σύνδεσμο των Κληρικών της Ελλάδος υποπίπτουν σε ΠΑΡΑΤΥΠΙΑ. Οι κληρικοί οφείλουμε να υπερασπιστούμε την επιβίωση και την αξιοπρέπεια ημών και των οικογενειών μας, ανεξάρτητα από πολιτικές ή ενδοεκκλησιαστικές σκοπιμότητες. 

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: