Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ι.Σ.Κ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Δ.Σ του Ι.Σ.Κ.Ε., καλεί τά μέλη του στην ετήσια Γενική Συνέλευση πού θά πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21-2-2012 καί ώρα 10: 30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών. 

Τά θέματα της Ημερησίας Διατάξεως έχουν ως εξής: 

1ον) Χαιρετισμός Προέδρου Ι.Σ.Κ.Ε 

2ον ) Έκθεσις Εξελεγκιτικής Επιτροπής. 

3ον ) Έγκρισις Απολογισμού οικ. έτους 2011, Έγκρισις Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012. 

4ον ) Ενημέρωση υπό του Εκπροσώπου Τύπου του Δ.Σ. Πρωτ/ρου Γεωργίου Βαμβακίδη γιά την υπαγωγή των κληρικών στό Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο. 

5ον) Ενημέρωση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Πρωτ/ρου Ιωάννου Κατωπόδη γιά τό θέμα Μισθοδοσίας των Εκπαιδευτικών Κληρικών. 

6ον) Ενημέρωση υπό της Δ/τριας του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε κας Αικ. Πατσιά γιά την κατάσταση του Ταμείου Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου. 

7ον Ελευθέρα συζήτησις - Προτάσεις. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, καθώς καί όσοι καταβάλουν την συνδρομή τους την ημέρα της Γ.Σ. 

Τέλος το Δ.Σ. Ι.Σ.Κ.Ε., γιά μία ακόμη φορά κάνει έκκληση στους Εφημερίους ανά την Ελλάδα καί ιδιαιτέρως στους Κληρικούς του Λεκανοπεδίου Αττικής, νά συμμετάσχουν στη Γ.Σ. γιατί καί τα προβλήματα των κληρικών έχουν αυξηθεί καί η ενότητα όλων επιβάλλεται γιά την σωστή προβολή, και επίλυση των προβλημάτων. 

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΚΕ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: