Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Νέα διοίκηση στο Σύλλογο Ιεροψαλτών

Με νέα διοίκηση, υπό την έμπειρη … ενορχήστρωση του κ. Ιωακ. Ροδινού, συνεχίζει την πορεία του ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Χίου «Ρωμανός ο Μελωδός», έπειτα από τις Αρχαιρεσίες που πραγματοποιηθήκαν πρόσφατα. Η διοίκηση συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ροδινός Ιωακείμ, πρόεδρος
2.Ζαννίκος Δημήτριος, αντιπρόεδρος 
3. Μπάνης Παναγιώτης, γραμματέας
4. Γαλατουλας Νεκτάριος, ταμίας
5.Μίμαρος Νικόλαος, μέλος
6.Κυδώνης Αντώνιος, μέλος
7.Κατσιγιώργης Στυλιανός, μέλος

Πηγή: ΠΟΛΙΤΗΣ (24/2/2012 σελ. 11)

Δεν υπάρχουν σχόλια: