Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 14 χρόνια (2008-2022) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

Εξεδήμησεν προς Κύριον ο Πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Κατσαρός

Η είδηση της εκδημίας (15/01/2019) του αοιδίμου αδελφού και συλλειτουργού Πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Κατσαρού, συγκέντρωσε πλείστες όσες συλλυπητήριες ευχές, ανάμεσα στις οποίες του προέδρου του Συνδέσμου Κληρικών Χίου, ο οποίος σημείωσε κάτω από την είδηση της κοιμήσεως του πεφιλημένου αδελφού:  

"Αν και συνταξιούχος, παρέμενε ενεργός λειτουργός του Ιερού Θυσιαστηρίου. Χαμηλών τόνων, πράος και ιεροπρεπής. Καλός οικογενειάρχης, σύζυγος, πατέρας, παππούς. Από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Κληρικών Χίου, από την πρώτη ώρα ως τώρα που μας άφησε για την άνω Ιερουσαλήμ. Ο δικός μας πατήρ Αλέξανδρος, που ευλαβούνταν και εόρταζε τον Άγιο Αλέξιο, τον Άνθρωπο του Θεού, ο παπάς μας, που είχε μέσα του φόβο Θεού, γι' αυτό είλκυε το σεβασμό μας και την αγάπη μας. Είμαι Αθήνα σε θεραπευτική διαδικασία και δεν θα μπορέσω να βρεθώ δίπλα στη σωρό του, να τον ασπασθώ για τελευταία φορά, να του απευθύνω ως πρόεδρος τον προσήκοντα αποχαιρετισμό να σταθώ δίπλα στον φίλο, συμπρεσβύτερο και συναγωνιστή μου, τον γιο του, π. Γεώργιο και τα άλλα του παιδιά και την πρεσβυτέρα. Προσεύχομαι για την ψυχή του, ζητώ την ευχή του για μας που μένουμε πίσω. Χριστός σε ἀναπαύσοι ἐν χώρᾳ ζώντων, καὶ πύλας Παραδείσου ἀνοίξοι σοι, καὶ βασιλείας δείξοι πολίτην, καὶ ἄφεσίν σοι δῴη, ὧν ἥμαρτες ἐν βίῳ φιλόχριστε."

Δεν υπάρχουν σχόλια: