Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Έκτακτη σύγκληση της Ιεραρχίας

Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης στη ΡΟΜΦΑΙΑ:
Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011 για δεύτερη ημέρα η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Σύμφωνα με πληροφορίες της "Romfea.gr" η Διαρκής Ιερά Σύνοδος φαίνεται να αποφάσισε, την έκτακτη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι η έκτακτη σύγκληση της Ιεραρχίας θα γίνει την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, και θα ασχοληθεί με θέματα κληρικών - προσλήψεις όσον αφορά τις νέες ρυθμίσεις που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα οι νέες αυτές ρυθμίσεις προβλέπουν μία πρόσληψη στο Δημόσιο για πέντε αποχωρίσεις, κάτι που αφορά και τους κληρικούς αφού είναι μισθοδοτούμενοι του Κράτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: