Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 14 χρόνια (2008-2022) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011

Για την ενορία της Ερειθιανής και για κάθε ενορία που ζητά τον "ιερέα-πατέρα" της

Σχόλιο του π. Γεωργίου Κωνσταντίνου, εφημερίου του Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς και προέδρου του Συνδέσμου Κληρικών Χίου.

Οι ενορίτες της Παναγίας Ερειθιανής Βροντάδου και κάθε ενορίας (ενορία είναι το κύτταρο του εκκλησιαστικού οργανισμού), ζητούν και πρέπει να ζητούν τον ιερέα τους, τον πνευματικό τους πατέρα, αυτόν που υπάρχει γι' αυτούς σε διαρκή εγρήγορση. Είναι άλλο πράγμα η "εξυπηρέτηση" ή η "κάλυψη αναγκών" και άλλο η ποιμαντική μέριμνα και φροντίδα!
Στο πρόσωπο ενός μόνιμου και άξιου (ευχής έργον) λειτουργού οι λαϊκοί αδελφοί μας, που είναι και το πλήρωμα κάθε ενορίας, βρίσκουν τον "παπά τους" "Ο παπάς μας = ο πατέρας μας" λέγεται από τα χείλη εκείνων που στο πρόσωπο του λειτουργού βλέπουν εκείνον που είναι κοντά τους λατρευτικά, ποιμαντικά, θεραπευτικά διαρκώς και όσο η χάρις του Θεού το επιτρέπει. 
Η ασφαλιστική δικλείδα για την ανύψωση του κύρους του ιερού κλήρου και την εκλογή ικανών πατέρων-ιερέων είναι η εφαρμογή των ιερών κανόνων και των νόμων. Η παρέλευση ενός έτους από της κενώσεως της οργανικής θέσεως της ενορίας της Ερειθιανής και πολλών άλλων ενοριών (για πολλά χρόνια) χωρίς τη νόμιμη και κανονική προκήρυξή τους, υποδηλώνει έλλειψη ειλικρινούς βούλησης για διαποίμανση του λαού του Θεού και μάλλον επιλογή πελατειακών σχέσεων, απαράδεκτων και ασύμβατων με την αποστολή της Εκκλησίας.
Η παραπλανητική παρουσίαση ονομάτων συνταξιούχων ιερέων στις κενές οργανικές θέσεις αποκρύπτει τα μεγάλα εφημεριακά κενά στη Μητρόπολή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: