Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 14 χρόνια (2008-2022) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011

Πρόσκληση στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Ι.Σ.Κ.Ε. στις 22/2/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Καλούνται τα μέλη του ΙΣΚΕ στην πραγραμματισμένη ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22ην Φεβρουαρίου στις 10 π.μ.στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών.( Για εύκολη πρόσβαση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Στάση: Αγίου Ελευθερίου) 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Τρίτη 1η Μαρτίοι 2011 εις τον ίδιο τόπο και ώραν 10:00ην π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ταμειακώς εντάξει και όσοι φροντίσουν να εγγραφούν αποστέλλοντας την συνδρομήν τους (15 ευρω) έγκαιρα στην Δ/ση: ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΝ Ταμία ΙΣΚΕ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΖΙΧΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΚΟΠIΟΥ, ή την καταβάλλουν την ημέρα της Γ.Σ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Α) 10:00 Προσευχή εις Ιερόν Ναόν Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών. Επιμνημόσυνος δέησις υπέρ των κεκοιμημένων μελών. 

Β) 10:30 Καφές Πρωινό 

Γ) 11:00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. ΘΕΜΑΤΑ: 

1) Χαιρετισμός Προέδρου ΙΣΚΕ 

2) Χαιρετισμός Προέδρων άλλων αδελφών Συνδέσμων 

3) Έγκρισις Απολογισμού οικονομικού έτους 2010. Έκθεσις Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

4) Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλληνός. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών: “Η προσφορά του Ιερού Κλήρου στην ιστορία του Ελληνισμού” 

5) Καθηγητής Απόστολος Νικολαΐδης. Πρόεδρος του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών: “ Ιερός Κλήρος και συνδικαλισμός” 

6) Κα Αικατερίνα Πατσιά. Διευθύντρια ΤΑΠΟΕΚΕ: “Θέματα Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ)”. 

7) Τρέχοντα θέματα - Συζήτησις 

ΑΘΗΝΑ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

Πρ/ρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΛΛΗΣ           Πρ/ρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: