Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 14 χρόνια (2008-2022) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011

Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος για το 35%

Προς 
Τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας 
της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Εις έδρας των

Ἐν Ἀθήναις 25.01.2011 
Ἀριθμ. Πρωτ. 5 

Σεβασμιώτατε! 

Κατόπιν της δημοσιεύσεως του δελτίου τύπου της 11/01/2011 του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών της Ελλάδος δίδεται η εξής διευκρίνιση όσον αφορά το θέμα της καταβολής του 35%. 

Ο Ι.Σ.Κ.Ε είναι όργανο που μεριμνά σύμφωνα με το καταστατικό του για την πνευματική, ηθική, και υπηρεσιακή αναβάθμιση των Κληρικών της Ελλάδος. Ευνόητο είναι ότι δεν είναι νομοθετικό σώμα και ότι οι αποφάσεις του δεν έχουν τέτοιο χαρακτήρα.

Η εν λόγω απόφαση ελήφθει κατόπιν προτάσεως που ετέθη εις το Συμβούλιο, με αρκετά επιχειρήματα, και όπως πράττει πάντοτε σε σοβαρά θέματα απεφάσισε να αποστείλει αυτό το θέμα στην Ιερά Σύνοδο για τα περαιτέρω και να συζητήσει γι΄ αυτό στην Γενική Συνέλευση της 22ας Φεβρουαρίου του 2011. 

Ούτως εχόντων των πραγμάτων η σπουδή μερικών να κατηγορήσουν τον Ι.Σ.Κ.Ε για ληφθέντα μέτρα τα οποία θα αποβούν εις βάρος της Εκκλησίας απάδουν της πραγματικότητας και σκοπό έχουν να καταφέρουν πλήγμα για λόγους τους οποίους καλά γνωρίζουμε όλοι μας. 

Μετά σεβασμού 
Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Κ.Ε 

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σελλής

Δεν υπάρχουν σχόλια: