Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Εγκύκλιο σημείωμα της Ιεράς Συνόδου για τις κενές εφημεριακές θέσεις σε ακριτικές περιοχές.

Η Ιερά Σύνοδος, δια του Αρχιγραμματέως, απέστειλε εγκύκλιο σημείωμα με το οποίο ζητά να ενημερωθεί μέχρι της 25 Ιανουαρίου 2011 για τον αριθμό των κληρικών που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εντός του 2011 και για τα υφιστάμενα εφημεριακά κενά, τις κενές οργανικές εφημεριακές θέσεις που από καιρό υφίστανται, σε συγκεκριμένες Ιερές Μητροπόλεις.
Στις Μητροπόλεις αυτές συγκαταλέγεται και η Ιερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρών και Οινουσσών. 

Πηγή: efimeriosgr.blogspot.com/2011/01/403.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: