Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Φανάρι: «Ναι» στους γάμους ζευγαριών με τον ίδιο νονό

Διευκρινίσεις σε σχέση με δοξασίες που περιορίζουν τους πιστούς, σε υποτιθέμενους κανόνες απαγορεύσεων όπως, για παράδειγμα, στο γάμο μεταξύ ανθρώπων που βαφτίστηκαν από τον ίδιο ανάδοχο, δίνει η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με απόφασή της, που έφτασε χτες στις επαρχίες του οικουμενικού θρόνου, ξεκαθαρίζεται ότι ουδέποτε υπήρξε αυτή η απαγόρευση και ότι οι γάμοι ζευγαριών με τον ίδιο ανάδοχο θα πρέπει να τελούνται χωρίς κωλύματα και εμπόδια από τους ιερείς.

Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου συζήτησε το θέμα μετά από πολλά σχετικά ερωτήματα που διατύπωσαν μητροπολίτες στο Φανάρι. Οι ιεράρχες ρωτούσαν συγκεκριμένα αν είναι δυνατό να υπάρξει σύναψη γάμου μεταξύ δύο προσώπων που δεν έχουν καμία συγγενική εξ αίματος σχέση, παρά μόνο τον ίδιο νονό. «Η ενδελεχής και σε βάθος κανονική και ιστορική έρευνα δε βρήκε κανέναν κανόνα που να παρακωλύει το γάμο δυο, ασχέτων άλλης συγγένειας, προσώπων που έχουν μόνο κοινό ανάδοχο», σημειώνεται στην εγκύκλιο.

Παράλληλα, αναφέρεται ως πιθανή πηγή της παρανόησης ο νγ' Κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου που απαγορεύει ρητώς το γάμο μεταξύ αναδόχου και της χήρας μητέρας του παιδιού και το αντίστροφο για τους χήρους. «Η παρανόηση αυτή δημιούργησε πεπλανημένες λαϊκές δοξασίες, οι οποίες πρόσθεσαν περιττά βάρη στις συνειδήσεις των πιστών», τονίζεται και διευκρινίζεται ότι ουδέποτε δοξασίες και αβάσιμες παραδόσεις «συνιστούν εθιμικό δίκαιο, ούτε δύναται να δεσμεύσουν τη φιλάνθρωπο πράξη της Εκκλησίας».

Μύθοι και πραγματικότητες

Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ορίζονται στους κανόνες και με την επιθυμία να μη δημιουργεί άγχη και στενοχώριες στους πιστούς με απαγορεύσεις που δε στηρίζονται σε κανονικά θέματα, ούτε στην ιστορία και τη γνήσια παράδοση της Εκκλησίας, προτρέπει τους ιεράρχες να ακολουθήσουν την απόφαση και να μη δημιουργούν κωλύματα και εμπόδια στους πιστούς. «...Μη επιθυμούντες ''άγχειν τους πολλούς και στεναχωρείν τας των πιστών συνειδήσεις'' διά απαγορεύσεων μη στηριζομένων ούτε εις τα κανονικά θέσμια ούτε εις την ιστορίαν και την γνήσιαν παράδοσιν της Εκκλησίας, συνοδικώς αποφαινόμεθα και εν Αγίω δικελευόμεθα, όπως οι γάμοι ασχέτων συγγενείας αίματος ανδρογύνων, εχόντων τον αυτόν ανάδοχον, υπάρχωσιν από του νυν απροφασίστως ακώλυτοι και ανεμπόδιστοι...».

Αρκετοί μητροπολίτες κατά καιρούς στρέφονται στο Φανάρι ζητώντας οδηγίες και διευκρινίσεις για ισχυρισμούς πιστών οι οποίοι λαμβάνουν τη μορφή αστικών θρύλων γύρω από διάφορες απαγορεύσεις που περιορίζουν τις δραστηριότητες και τις συμπεριφορές τους κάτω από ανύπαρκτους κανόνες. Ακαδημαϊκοί, εξάλλου, εκτιμούν ότι η σύγκληση Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ίσως δώσει την ευκαιρία να αλλάξουν ή να ερμηνευτούν βάσει των αναγκών των σύγχρονων ανθρώπων κάποιοι κανόνες που μπορεί, με διάφορες παρερμηνείες, να προκαλούν διακρίσεις μεταξύ ατόμων.

ΣΟΦΙΑ ΠΑΚΑΛΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: