Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Pαγκούσης: Kαµιά εξαίρεση

Σύμφωνα με την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 13/1/2011:

Δεν υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης της Εκκλησίας από την αναλογία 1 προς 5 για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, δήλωσε χθες ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης. Διευκρίνισε όμως ότι δεν υπάρχει και λόγος ανησυχίας στην ιεραρχία, διότι ο περιορισμός ισχύει για το σύνολο των χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, ενώ οι ιερείς που διορίζονται κάθε χρόνο ανέρχονται σε λίγες δεκάδες.
Α.Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: