Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Η κρίση φέρνει... συσσίτια

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ

Σημείο των καιρών; Αποτύπωση της δραματικής επικρατούσας κατάστασης για μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας; Όπως και να ’χει, η πραγματικότητα είναι ούτως ή άλλως ζοφερή, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες μας εξαρτούν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινή τους επιβίωση από την «καλοσύνη των ξένων» και ευελπιστώντας για ένα πιάτο φαΐ από τα συσσίτια που κατά δια στήματα οργάνωνε το ΚΑΠΗ του Δήμου Χίου ή η Μητρόπολη.

Από κοινού Δήμος και Μητρόπολη

Η συμμετοχή του κόσμου στα συσσίτια των δυο φορέων ήταν εκείνη που δημιούργησε τη σκέψη Μητρόπολη και Δήμος να ενώσουν δυνάμεις και να οργανώσουν συσσίτια αρχικά στην πόλη της Χίου, κι αν υπάρχει ανάγκη, και στην περιφέρεια.
Και οι δυο έχουν εμπειρία στον τομέα αυτό, ο Δήμος από τη σίτιση των μεταναστών στο Μερσινίδι και το συσσίτιο στο ΚΑΠΗ, ενώ η Μητρόπολη από τα «Τραπέζια Αγάπης» που πραγματοποιούσε κυρίως παραμονές εορτών. 

Ο σχεδιασμός

Η πρόταση είναι σε διερευνητικό επίπεδο, ωστόσο είναι δεδομένο ότι η πρόθεση υπάρχει, όπως και για την οικονομική κάλυψη από τους δύο φορείς του κόστους της σίτισης. Έχει οριστικοποιηθεί μάλιστα συνάντηση του Πολ. Λαμπρινούδη, τις επόμενες ημέρες, με τον Μητροπολίτη Χίου, όπου και θα ξεκαθαρίσει το μεγαλύτερο μέρος των ανοικτών ζητημάτων.
Το πλέον πιθανό είναι η Μητρόπολη να καλύψει τις ανάγκες εξυπηρέτησης και τους χώρους σίτισης και ο Δήμος Χίου το οικονομικό μέρος.  

3 σημεία διανομής 

Ο αρχικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία 3 χώρων συσσιτίων κυρίως σε ενοριακές αίθουσες, χωρισμένες ανά γεωγραφικές περιοχές, μία στο βόρειο τμήμα της πόλης, μία στο ΚΑΠΗ κι άλλη μία στο Βαρβάσι, όπως ενδεικτικά ανέφερε ο δήμαρχος.
Αρχικά, από τις ενορίες της εκκλησίας θα γίνει η καταγραφή όσων έχουν ανάγκη παροχής συσσιτίου και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η διαδικασία για την έναρξη συνεργασίας με κάποια εταιρεία τροφοδοσίας ή κάποιο εστιατόριο.
Τα συσσίτια είναι μια λύση για την ανακούφιση κάποιων κοινωνικών ομάδων που λόγω συγκυριών, λόγω της κρίσης, λόγω της ηλικίας τους, έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση. Και πραγματικά, όσο κι αν έδειχνε «απόμακρο» για την κοινωνία, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ. 
Ανάμεσα σε άλλα, Μητρόπολη και Δήμος Χίου οφείλουν να διατηρήσουν εκείνες τις λεπτές γραμμές που ορίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, έτσι ώστε η πρωτοβουλία πραγματικά να ανακουφίσει και όχι να αποτελέσει αφορμή για κοινωνικούς διαχωρισμούς. 
Α.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: