Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Απογραφή κληρικών ζητάει η Σύνοδος

Εγκύκλιο σημείωμα στο οποίο ζητείται η αποστολή στατιστικών στοιχείων που αφορούν τον εφημεριακό κλήρο των Μητροπόλεων, απέστειλε σήμερα (12.01.2011) η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος ζητά: πόσοι κληρικοί διακονούν στις Μητροπόλεις, πόσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2010, πόσοι διάκονοι χειροτονήθηκαν το 2009 και το 2010 και τέλος πόσοι υποψήφιοι υπάρχουν προς χειροτονία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: