Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Αποφάσεις Δ. Σ. Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 

Συνήλθε σήμερα 10 Ιανουαρίου 2011 το Δ.Σ. του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος σε συνεδρία, και ασχολήθηκε με τά θέματα της ημερησίας διατάξεως. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε: 

1ον ) Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών. Τά θέματα και οι εισηγητές της ως άνω Γ.Σ. θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα με την επιστολή – πρόσκληση πού θα αποσταλεί στα μέλη του Ι.Σ.Κ.Ε., στις Ιερές Μητροπόλεις και στά Μ.Μ.Ε. 

2ον ) Να ζητήσει την επαναφορά καταβολής του 35% των ακαθαρίστων εσόδων των Ιερών Ναών προς την Πολιτεία, 

3ον ) Να απευθύνει έκκληση εκ νέου στους Αρχιερείς να μην κωλύουν την εγγραφή των κληρικών των εις τον Ι.Σ.Κ.Ε., αλλά και στους ίδιους τους Ιερείς να συνταχθούν στο πλευρό του Ι.Σ.Κ.Ε., ενδυναμώνοντας τη φωνή και την παρουσία του σε μία εποχή δύσκολη για τά δίκαια του Εφημεριακού Ιερού Κλήρου, και 

4ον) Να ενημερώσει όλους τους κληρικούς, πώς ουδένα πρόβλημα υπάρχει στο ταμείο των Κληρικών (Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε) σχετικά με την χορήγηση των εφ άπαξ, όπως κακώς και εσφαλμένα διατυπώθηκε από Εκκλησιαστικό περιοδικό. Το Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. σήμερα λειτουργεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και καταβάλει κανονικά τά εφ άπαξ των δικαιούχων σε πολύ ταχύτερο ρυθμό έναντι των άλλων ταμείων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. 

Τέλος προτρέπει και παρακινεί όλους τους Κληρικούς δι΄ οτιδήποτε θέμα πού αφορά το ταμείο τους να μην λαμβάνουν υπ’ όψιν τους, « ειδήσεις-πληροφορίες» από φορείς, πού ουδεμία σχέση έχουν με το Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. Έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται τακτικά και όποτε οι ίδιοι το θελήσουν είτε απ΄ευθείας από την Δ/τρια του Ταμείου κ. Αικ. Πατσιά, είτε από το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε. 

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΤΟΥ Ι.Σ.Κ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: