Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Σύρου Δωρόθεος: "Η Εκκλησία συμπαρίσταται στην περιστολή δαπανών"

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει σε όλες τις πλευρές το μήνυμα της ανάγκης για περιστολή των δαπανών και η Εκκλησία το αντιλαμβάνεται» δήλωσε ο μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Ιεραρχίας συνοψίζοντας τη θέση της διοίκησης της Εκκλησίας για το ζήτημα των διορισμών ιερέων. 

Ο μητροπολίτης Σύρου επανέλαβε ότι η σχετική ρύθμιση μια πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις που θα ισχύσει στο Δημόσιο διασταλτικά δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στην περίπτωση των προσλήψεων κληρικών, μιας και βάσει της κείμενης νομοθεσίας οι κληρικοί ως θρησκευτικοί λειτουργοί δεν λογίζονται υπάλληλοι του Δημοσίου. «Το ένα προς πέντε δεν υφίσταται για εμάς» σημείωσε ο κ. Δωρόθεος υπογραμμίζοντας ότι η Εκκλησία στο πνεύμα της περιστολής δαπανών αντιπροτείνει στην κυβέρνηση μειωμένο αριθμό χειροτονιών που μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσουν έως και τις 300. Ωστόσο, όπως σημείωσε οι ανάγκες σε εφημεριακούς κληρικούς είναι υπερδιπλάσιες, καθώς οι κενές οργανικές θέσεις ανέρχονται σε περισσότερες από 800, ενώ με την πρόσληψη 600 θα θεωρούνταν ότι τα κενά καλύπτονται επαρκώς. 

Από τις 300 θέσεις που προτείνει η Εκκλησία να λάβει μόλις δέκα θα αφορούν την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ενώ οι άλλες 290 θέσεις θα μοιραστούν αναλογικά στις υπόλοιπες μητροπόλεις που θα έχουν τη δυνατότητα να χειροτονήσουν από 1 μέχρι και πέντε κληρικούς η κάθε μια. Ο αριθμός αυτός ενδεχομένως να αυξηθεί κατά κάποιο αριθμό για τις μεγάλες αστικές μητροπόλεις. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ιεράς Συνόδου τα προηγούμενα δυο χρόνια (2009 και 2010) οι συνταξιοδοτήσεις κληρικών ανήλθαν σε 423, ενώ ακόμα και τώρα 297 συνταξιοδοτηθέντες εφημέριοι καλύπτουν εφημεριακά κενά κυρίως με την παραίνεση των μητροπόλεων. 

Στο παρασκήνιο της συνεδρίασης, μητροπολίτης από τη Στερεά Ελλάδα φέρεται να έθιξε ακροθιγώς το ζήτημα της μισθοδοσίας των επισκόπων, προτείνοντας στην Ιεραρχία όλοι οι μητροπολίτες να παραιτηθούν για το τρέχον έτος των μισθών τους. Στον αντίποδα άλλος ιεράρχης, από την Πελλοπόννησο αυτή τη φορά, αντιπρότεινε να μην πραγματοποιηθεί για φέτος καμία χειροτονία.

Του Αντώνη Τριανταφύλλου στο Amen.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: