Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση για εξετάσεις πιστοποίησης για τους Αποφοίτους των Εκκλησιαστικών ΙΕΚ

Επιτέλους ανακοινώθηκαν οι εξετάσεις πιστοποίησης για τους Αποφοίτους των Εκκλησιαστικών ΙΕΚ. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου παιδείας χωρίς την πιστοποίηση δεν αναγνωρίζετε μισθολογικά στους Εφημερίους το απολυτήριο του ΙΕΚ.

Επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας την σχετική Εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου.
Δεν υπάρχουν σχόλια: