Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Το Προεδρείο του Ι.Σ.Κ.Ε. στον Υφυπουργό Οικονομικών

Σε άριστο κλίμα έγινε η συνάντηση του Προεδρείου του Ι.Σ.Κ.Ε, στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών κου Σαχινίδη, την Τετάρτη 4 Μαίου, όπου διασκεδάσθησαν οι επί πολύ καιρό πλανώμενες φήμες, για κατάργηση του μισθού των κληρικών και άλλων σεναρίων.

Τα μέλη του Ι.Σ.ΚΕ έλαβαν την ρητή διαβεβαίωση ότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο και μεταξύ άλλων θεμάτων που συνεζητήθησαν, ήταν και η υπαγωγή των Κληρικών στο νέο μισθολογικό καθεστώς, κρατώντας παράλληλα την ιδιότητα του λειτουργού.

Μετά απ` αυτό το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε σε τακτική συνεδρία απεφάσισε για άλλη μια φορά να καλέσει τους Κληρικούς να συσπειρωθούν γύρω από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ξεπερνώντας τους όποιους δισταγμούς, την αμέλεια, καθώς άλλους λόγους που δεν τους επιτρέπουν να το πράξουν, ώστε με ισχυρή φωνή όπως και τώρα αλλά και στο μέλλον να διεκδικούν τα αυτονόητα, την στιγμή που αρωγός στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, είναι μόνο ο Ι.Σ.Κ.Ε.

Πηγή: ΡΟΜΦΑΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: