Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: "Διωκόμαστε από το υπουργείο Παιδείας"

Για πρωτοφανή στα χρονικά δίωξη από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας κάνει λόγο με ανακοίνωσή του το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών , με αφορμή την μη πρόβλεψη για φέτος αριθμού εισακτέων , ενώ ενημερώνει τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, τους έλληνες Βουλευτές, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τους Σεβασµιωτάτους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος και τον Ελληνικό Λαό, ότι για πρώτη φορά από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων επιχειρεί την κατάργηση Πανεπιστηµιακού Τµήµατος µε τρόπους και µεθοδεύσεις που παραβιάζουν την αρχή της νοµιµότητας και πλήττουν τους δηµοκρατικούς θεσµούς.

Επίσης στο ανακοινωθέν το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας αναφέρει και τα ακόλουθα: Το Τµήµα υφίσταται µια πρωτοφανή στα χρονικά δίωξη από την Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Με το πρόσχηµα της καταπολέµησης του φαινοµένου της οικογενειοκρατίας (φαινόµενο που δεν υφίσταται πλέον) το Τµήµα έχει τεθεί από το Νοέµβριο του 2010 σε απαγόρευση κάθε πράξης διοικητικής µεταβολής. Τούτο προβλέπεται ως προσωρινό µέτρο της Διοίκησης που µε βάση τον νόµο και τις αρχές της χρηστής διοίκησης δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει το δίµηνο. Παρά την οµόφωνη απόφαση της Συγκλήτου, ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος κατάργησης του Τµήµατος, το Υπουργείο, ευρισκόµενο σε νοµοθετικό αδιέξοδο και αντιλαµβανόµενο ότι δεν είναι δυνατή η κατάργηση του Τµήµατος δια της νοµίµου οδού, διατήρησε και διατηρεί επί σειρά µηνών το Τµήµα σε διοικητική αδρανοποίηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, να µην είναι δυνατή η ανανέωση του προσωπικού του µε τις εν εξελίξει ευρισκόµενες διαδικασίες εκλογών µελών ΔΕΠ, ενώ ακύρωσε µε διάφορες αιτιολογίες εκλογές και εξελίξεις οκτώ µελών ΔΕΠ, εξαντλώντας σηµαντικό µέρος της ακυρωτικής του δραστηριότητας στο δικό µας Τµήµα.

Ως επιστέγασµα των συγκεκριµένων ενεργειών του Υπουργείου ήλθε να προστεθεί η εξαίρεση µόνο του Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας από το µηχανογραφικό, µόλις δύο ηµέρες πριν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, µε το επιχείρηµα ότι εξετάζεται ακόµη αν θα συνεχιστεί ή όχι η λειτουργία του. Σηµειωτέον ότι τα τελευταία δέκα έτη προτιµούν το Τµήµα µας άνω των 300 υποψήφιοι φοιτητές ετησίως, ότι το Τµήµα περάτωσε την εσωτερική αξιολόγηση και ότι βρίσκεται σε διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης και ότι έχει οργανωµένα µεταπτυχιακά που έλκουν φοιτητές όχι µόνο από το εσωτερικό, αλλά και από το εξωτερικό.

Τέτοιες πρακτικές, όπως η εξαίρεση του Τµήµατος από το µηχανογραφικό, που ακυρώνουν τον προγραµµατισµό ζωής των υποψηφίων φοιτητών µας, οι οποίοι προετοιµάστηκαν επί µακρό χρόνο για την εισαγωγή τους στο Τµήµα µας, είναι πρωτοφανείς και δεν απαντώνται σε καµία άλλη ευνοµούµενη χώρα. Είναι προφανές ότι το Υπουργείο επιδιώκει την de facto σταδιακή κατάργηση του Τµήµατος, παρακάµπτοντας τη νόµιµη διαδικασία που απαιτεί α) επιστηµονικό λόγο κατάργησης, ο οποίος διαπιστώνεται και διατυπώνεται αποκλειστικά από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου, β) υπογραφή από δύο Υπουργεία µετά από γνώµη του Συµβουλίου της Επικρατείας και του ΕΣΥΠ, και γ) έκδοση Προεδρικού Διατάγµατος.

Η de facto κατάργηση του Τµήµατος ή η αναστολή µέρους των λειτουργιών του µε το επιχείρηµα ότι εξετάζεται η συνέχιση λειτουργίας του, κάτι που δεν προβλέπεται από καµία διάταξη νόµου, όπως αυτό δηλώνεται απερίφραστα και σε πρόσφατη Γνωµοδότηση του Δικαστικού Τµήµατος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, θίγει το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστηµίου. Τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος, τα µέλη ΕΤΕΠ, οι διοικητικοί υπάλληλοι, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αισθάνονται βαθιά προσβεβληµένοι, αφού θίγονται τα δικαιώµατά τους (το δικαίωµα στην εργασία, την µόρφωση και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας). Επιπροσθέτως παραβιάζονται οι αρχές της χρηστής διοίκησης, της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των διοικουµένων, της προηγούµενης ακρόασης των διοικουµένων και της ισονοµίας.

Καλούµε όλους τους Παραλήπτες αυτού του Κειµένου να προστατεύσουν το Τµήµα από τις αυθαιρεσίες του Υπουργείου, λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι όλοι όσοι υπηρετούν στο Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας έχουν προσληφθεί µε άψογες διαδικασίες και υπηρετούν µε αυταπάρνηση τόσο το Πανεπιστήµιο όσο και την ελληνική κοινωνία.

Πηγή: www.amen.gr και www.esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: