Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ Θεοδόσιου Πελεγρίνη για την μη εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας

Αθήνα 11-5-2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από την ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜ ότι στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «δεν θα εισαχθούν φοιτητές……, επειδή εξετάζεται αν θα συνεχιστεί ή όχι η λειτουργία του».
Η απόφαση αυτή, που εκδίδεται παραμονές των Εισαγωγικών Εξετάσεων, είναι προφανές ότι δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στις οικογένειες και τους μαθητές, οι οποίοι ήδη έχουν προετοιμαστεί για να εισέλθουν στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας...

Πέραν τούτου η εκκρεμότητα, στην οποία το Υπουργείο έχει εγκλωβίσει το ΕΚΠΑ από τον παρελθόντα Νοέμβριο - οπότε, ύστερα από αίτημα του αρμόδιου Υφυπουργού, συνήλθε η Σύγκλητος και αποφάσισε ομόφωνα την συνέχιση της λειτουργίας του εν λόγω τμήματος - δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος. 

Ο Πρύτανης
Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: