Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Αντίθετος με το νέο νόμο περί μεταμοσχεύσεων ο ΕΟΜ

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων δηλώνει αντίθετος με το νέο σχέδιο νόμου που αφορά στις δωρεές οργάνων γιατί, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, δεν κλήθηκε να συμμετάσχει στη δημιουργία του.

Φοβούμενοι ότι με το νέο αυτό σχέδιο νόμου, ο κόσμος θα δει αρνητικά τη δωρεά οργάνων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων αντιδρούν σε 3 βασικά σημεία του νομοσχεδίου:

• Στη διεύρυνση του κύκλου των δοτών προκειμένου για ζώσες μεταμοσχεύσεις που προβλέπεται στο άρθρο 8, ενέχει τον ορατό κίνδυνο της εμπορευματοποίησης των.

• Στην επέκταση της δωρεάς σε άτομα με συναισθηματικό δεσμό, διότι θεωρούν ότι είναι αδύνατον με οποιοδήποτε τρόπο να κριθεί με αξιοπιστία η ύπαρξη του. Η εικαζόμενη συναίνεση που προβλέπει το άρθρο 9, ακόμα και σε χώρες που είναι νομοθετημένη, όπως στην Ισπανία, στην πράξη δεν χρησιμοποιείται και δεν αφαιρούνται ποτέ όργανα χωρίς την σύμφωνη γνώμη των συγγενών.

• Στη δημιουργία Οργανισμών Αφαίρεσης Οργάνων. Η αφαίρεση τους διεθνώς γίνεται από τις ομάδες των μεταμοσχευτικών κέντρων και σε καμία περίπτωση από τρίτους, οι οποίοι μάλιστα εργάζονται σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Ο ΕΟΜ τονίζει στην ανακοίνωσή του: "Η αύξηση των μεταμοσχεύσεων, που αποτελεί το κύριο μέλημα του οργανισμού, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενίσχυση του και των δομών που στηρίζουν τη μεταμόσχευση στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας".

Την ερχόμενη Τετάρτη 25 Μαΐου 2011, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής θα παραστεί ο ΕΟΜ, καθώς και άλλοι φορείς, να διατυπώσουν γραπτώς τις απόψεις τους για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων.


Διαβάστε το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο ΕΟΜ:
23 | 05 | 11
Δελτίο Τύπου για την κατάθεση σχέδιο νόμου για μεταμοσχεύσεις

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) εξέτασαν τη διαμορφούμενη κατάσταση μετά την κατάθεση του σχεδίου νόμου για τις μεταμοσχεύσεις στη Βουλή.

Ο Ε.Ο.Μ., ο κατά νόμο σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα μεταμοσχεύσεων, ουδέποτε εκλήθη να συμμετάσχει στη σύνταξη του νομοσχεδίου αυτού. Με το παρόν κοινοποιεί ευρύτερα τις θέσεις του, μετά την έγκαιρη γνωστοποίηση τους στον Υπουργό Υγείας.

Συγκεκριμένα, τρία σημεία του Νομοσχεδίου μας βρίσκουν αντίθετους:

1. Η διεύρυνση του κύκλου των δοτών προκειμένου για ζώσες μεταμοσχεύσεις που προβλέπεται στο άρθρο 8, ενέχει τον ορατό κίνδυνο της εμπορευματοποίησης των. Είμαστε αντίθετοι με την επέκταση της δωρεάς σε άτομα με συναισθηματικό δεσμό, διότι θεωρούμε ότι είναι αδύνατον με οποιοδήποτε τρόπο να κριθεί με αξιοπιστία η ύπαρξη του.

2. Η εικαζόμενη συναίνεση που προβλέπει το άρθρο 9, ακόμα και σε χώρες που είναι νομοθετημένη, όπως στην Ισπανία, στην πράξη δεν χρησιμοποιείται και δεν αφαιρούνται ποτέ όργανα χωρίς την σύμφωνη γνώμη των συγγενών. Με δεδομένες τις αντιρρήσεις που έχουν ήδη εκφρασθεί από τη κοινωνία, θα επηρεαστεί αρνητικά η δωρεά οργάνων.

3. Η δημιουργία Οργανισμών Αφαίρεσης Οργάνων δεν έχει καμία θέση. Η αφαίρεση των διεθνώς γίνεται από τις ομάδες των Μεταμοσχευτικών Κέντρων και σε καμία περίπτωση από τρίτους, οι οποίοι μάλιστα εργάζονται σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Επισημαίνουμε ότι η αύξηση των μεταμοσχεύσεων, που αποτελεί το κύριο μέλημα του Ε.Ο.Μ., μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενίσχυση του Οργανισμού και των δομών που στηρίζουν τη μεταμόσχευση στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Μ. :
Ι. Γ. Βλαχογιάννης

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Μ. :
Ν. Χατζηνικολάου, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
Π. Αλιβιζάτος
Ι. Μπολέτης
Μ. Σταθόπουλος
Φ. Κλούβα-Μολυβδά
Γ. Λεοντόπουλος
Α. Ινιωτάκη
Η. Μπροκαλάκη
Ν. Μαγκίνα 

Πηγή: ΕΟΜ

Διαβάστε επίσης:

Δεν υπάρχουν σχόλια: