Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Παράνομη η απόφαση Πανάρετου για εξαίρεση του τμήματος Kοινωνικής Θεολογίας από το μηχανογραφικό

Του Κώστα Τζεβελέκου
Με την 963/Ε1586/2-5-2011 Γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του Δικαστικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, ( Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κ. Σπανού, η οποία έγινε δεκτή από τον Πρύτανη του πανεπιστημίου Αθηνών κ. Πελεγρίνη στις 4-5-2011, αποδεικνύεται παράνομη η μεθόδευση του Υπουργείου Παιδείας για κατάργηση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, έχοντας από τον Νοέμβριο του 2010 απαγορεύσει κάθε διοικητική μεταβολή με το αιτιολογικό ότι εξετάζεται η κατάργησή του.
Συγκεκριμένα ο Σύμβουλος του ΝΣΚ κ. Σπανός αποφαίνεται: «από καμία διάταξη νόμου δεν προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής και μάλιστα επ᾽ αόριστον αναστολής λειτουργίας τμήματος Α.Ε.Ι...Αλλά επιπλέον δεν προβλέπεται νομική δυνατότητα αναστολής της λειτουργίας Τμήματος Α.Ε.Ι. μετά από απλή σχετική δήλωση του αρμόδιου Υφυπουργού. Με βάση τα ανωτέρω έως την έκδοση Π.Δ. που θα καταργεί ή θα συγχωνεύει το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ, αυτό λειτουργεί κανονικά ως προς τις αρμοδιότητές του».
Την ίδια μέρα που ο Πρύτανης έκανε δεκτή την Γνωμοδότηση αυτή ο κ. Πανάρετος εξήγγειλε με απλή δήλωσή του ότι δεν θα μπει το Τμήμα στο μηχανογραφικό και δεν θα δεχθεί εισακτέους «επειδή εξετάζεται αν θα συνεχιστεί η λειτουργία του». Εμείς γνωρίζουμε ότι η κατάργηση του Τμήματος έχει ναυαγήσει, καθώς η Σύγκλητος ομόφωνα έχει καταθέσει αρνητική γνώμη επ᾽αυτού και έχει στηρίξει την απόφαση της σε επιστημολογική αιτιολογία, κατάργηση δε Τμήματος δεν μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε λόγο αλλά μόνο για λόγους επιστημολογικούς.
Σημειωτέον, ότι η Γνωμοδότηση επισημαίνει ότι το Π.Δ. κατάργησης θα πρέπει να προβλέπει το ακαδημαϊκό έτος παύσης της λειτουργίας του Τμήματος και άρα σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται το Υπουργείο να αιφνιδιάζει με εξαίρεση του Τμήματος από το Μηχανογραφικό δύο μέρες πριν τις Πανελλαδικές.
Η δίωξη που υφίσταται το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας είναι πρωτοφανής στα χρονικά, μας πληροφορούν Πανεπιστημιακοί κύκλοι. Και το απροκάλυπτα παράνομο αυτής δεν έχει προηγούμενο, προσθέτουν έγκριτοι νομικοί, οι οποίοι δεν αποκλείουν τη δυνατότητα προσφυγής υποψηφίων στο ΣτΕ για τη στέρηση του δικαιώματός τους να δηλώσουν το Τμήμα στο μηχανογραφικό, όταν προετοιμάζονταν δύο χρόνια για αυτό.
Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και φοιτητές συζητούν την δυνατότητα που τους δίνεται ως ένωση προσώπων, να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, παρακάμπτοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες της ελληνικής δικαιοσύνης.
Το βέβαιο είναι ότι το ΕΚΠΑ, η Σύνοδος των Πρυτάνεων, οι άμεσα ενδιαφερόμενες φοιτητικές οργανώσεις δεν θα καθίσουν με σταυρωμένα τα χέρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: